Inkassoguiden.no

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblematikk!

Inkassosatsene! Dette koster inkassosaken deg.

Purregebyr: 70,- (kan beregnes to ganger på to separate purringer).

Forsinkelsesrente: 8,50 % pr 1.1.2016. (justeres halvårlig)

Når det inngås avdragsordning med mer enn 4 avdrag kan det legges på inntil kr 1050,- i avdragsgebyr. Vurder derfor nødvendigheten av avdragsordning på mindre saker før du inngår en slik avtale. Det er tidspunktet for avtaleinngåelse som utløser gebyret. Det har dermed ikke betydning om du senere betaler ut saken selv om du faktisk har benyttet 4 eller mindre innbetalinger.

 

 Inkassosalær (ved innkreving via inkassobyrå på vegne av kreditor):


Satser for krav med forfall på hovedkrav før 1.1.2010:

Beløp på hovedstol

Enkelt salær

Tungt Salær

0-1250

295,-

590,-

1250-2500

590,-

1180,-

2500-5000

885,-

1770,-

5000-10000

1180,-

2360,-

10000-25000

1770,-

3540,-

25000-50000

2360,-

4720,-

50000-100000

2950,-

5900,-

100000-250000

4425,-

8850,-

250000-500000

5900,-

11800,-

Mer enn 500000

7375,-

14750,-

 

Satser på krav med forfall etter 1.1.2010. for forbrukere:

 

Beløp på hovedstol:        Enkelt salær         Tungt Salær

 

0-2500                  350,-           700,-
2500-10000              700,-          1400,-
10000-50000            1400,-          2800,-
50000-250000           2800,-          5600,-
Mer enn 250000         5600,-         11200,-


For skyldner som er næringsdrivende gjelder ovenstående satser ganget med 1,5.  Det vil for eksempel si at et enkelt salær på et krav mellom 0-2500 er på kr 525,00.

Ovenstående satser er eksklusiv merverdiavgift. Dersom kreditor ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift vil debitor kreves for dette og salæret vil øke med 25%. (Årsaken til dette er at et av hovedprinsippene i inkassoloven er at debitor skal dekke alle nødvendige inndrivingskostandene. En kreditor som er fradragsberettiget kan føre inngående merverdiavgift til fradgrag i sitt regnskap slik at det kun blir en midlertidig utgift og ikke en kostnad. For ikke fradragsberettigede oppdragsgivere derimot vil dette medføre en direkte kostnad og således skal debitor belastes for dette.)

Purregebyr og inkassosalær er regulert i forskrift til inkassoloven. Forsinkelsesrente bergenes i.h.t. lov om renter ved forsinket betaling.

 

Andre omkostninger:

Forliksklage

1049,-

Offentlig gebyr
Skriving av forliksklage

1049,-

Gebyr til inkassobyrå
Utleggsbegjæring

1783,-

Offentlig gebyr
Skriving av utleggbegjæring

1049,-

Gebyr til inkassobyrå
Tvangssalg løsøre 5350,- Offentlig gebyr
Tvangssalg av fast eiendom 11644,- Offentlig gebyr

 

Ovenstående tabell er kun et utdrag av de mest vanlige (forliksklage og utleggsbegjæring) og de dyreste (tvangssalg) omkostningene ved rettslig inndriving av kravet. Alle disse omkostningene kommer i tilegg til inkassosalærene og er alle uavhengig av størrelse på hovedstol. I tillegg kommer eventuell tingslysningsgebyr, omkostninger ved tilbakelevering av løsøre, omkostninger ved konkurspågang etc.

Søk i artikler: