Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Slik får du oversikt over inkassogjelden!

Et veldig vanlig problem for mange gjeldsofre er det faktum at de rett og slett har mistet oversikten over hva de skylder, og til hvem de skylder penger. Det de en gang trodde var billige forbrukslån har resultert i inkassokrav og fordringene har gjerne blitt solgt til profesjonelle oppkjøpere, noe som fort gjør det hele veldig uoversiktlig.

For utenforstående personer som har kontroll på sin privatøkonomi, så kan det fremstå som ansvarsløshet og uvørenhet å hoppe på et billig kredittkort på Beste-kredittkort.no, forbrukslån eller omstartslån, og ikke tenke på at gjelden skal gjøres opp. Det som imidlertid er et faktum, er at på et visst tidspunkt er det å "melde seg ut" og dermed få avstand til sin egen håpløse gjeldssituasjon en form for overlevelsesstrategi. Dette skjer mange selv om de hadde den beste låneavtalen og det beste kredittkort. Det skal også nevnes at mange kreditorer og inkassobyrå er svært flittige til å sende ut brev og mange ganger er det snakk om månedlige regninger som forfaller som legges til og trekkes fra o.s.v. som gjør det svært vanskelig for de fleste å få en oversikt.

Det kan være flere årsaker til at du har behov for å skaffe deg en oversikt over egen inkassogjeld. Først og fremst er første bud for å få en sunnere privatøkonomi at du faktisk har en fullstendig oversikt over alle dine økonomiske forhold. Dette inkluderer selvsagt også inkassogjeld. Dersom du har mulighet til å stille sikkerhet i fast eiendom kan det være aktuelt å sjekke ut refinansiering som en mulig løsning, igjen er en full oversikt nødvendig. I så fall trenger du en verdivurdering fra en eiendomsmegler, sammenlign alle eiendomsmeglere her.

Det samme gjelder dersom du vil få til en utenrettslig eller rettslig gjeldsordning. Det er helt vesentlig å vite hva du faktisk skylder med oppdatert saldo på kravene.

En god start er å ta en kredittsjekk av deg selv, samt sjekke heftelser på dine eventuelle registrerte formuesgoder som bil, motorsykkel og båt. Hvem eier bilen er en fin brukervennlig kommersiell tjeneste, som er et alternativ til å sjekke direkte i brreg.no. Dersom det er heftelser registrert, så går det også frem hvem kreditor er og eventuelt inkassobyrå (prosessfullmektig) som behandler saken.

Dersom du tidligere har bodd i utlandet eller av annen årsak har gjeld i utlandet, slik som et sms lån fra Smslån.io i Sverige, hvor det foreløpig ikke er igangsatt innkrevingstiltak i Norge, så vil ikke gjelden dukke opp i noen norske registre. Da må du selv orientere deg i det aktuelle landet.

Selv om refinansiering i form av kredittkort eller forbrukslån ikke er å foretrekke, så kan det være en midlertidig løsning i enkelte tilfeller. Søk forbrukslån hvis du ønsker litt bedre betingelser ved å samle din gjeld, eller sammenlign kredittkort dersom du trenger kortvarig kreditt. Slike mellomløsninger kan gi deg en mer oversiktlig økonomi slev om det sjelden er en permanent løsning på større gjeldsproblemer.

Søkt forbrukslån og fått avslag? Dette kan være årsaken

Har du søkt om boliglån, forbrukslån, kredittkort, eller bedt om lån, omstartslån eller kreditter på annen måte og fått avslag på bakgrunn av kredittsjekk?

Betalingsanmerkninger er den mest naturlige årsaken til avslag på kredittkort eller forbrukslån selv om det er mange andre faktorer som spiller inn. Det kan derfor være fornuftig å foreta visse grep som en nødløsning før det går så langt. Dersom man ikke klarer å håndtere kredittkortgjelden, så kan det tross alt være fornuftig å gjennomføre en refinansiering i form av et omstartslån, hos en aktør som som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet. På denne måten erstatter du dyr gjeld og samler den i et lån som er billigere.

Vær for øvrig oppmerksom på at det å få lån uten kredittsjekk ikke er et reelt alternativ. Hvis du kommer over aktører som tilbyr dette  så bør du være særdeles skeptisk, da du etter all sannsynlighet har med en svært useriøs aktør å gjøre.

Kredittopplysningsbyråene bygger sine vurderinger på statistikker. Resultatet som serveres er likt uansett om du søker forbrukslån eller mobiltelefon abonnement, men du kan likevel få innvilget det ene, men ikke det andre, fordi det settes ulike krav til kredittverdighet hos tilbyderne. På produkter som kredittkort er det gjerne lettere å få innvilget kredittkort med høy rente enn kredittkort med lav rente.

Dersom du har private forhold som faller innenfor en gruppe som statistisk har mye mislighold så får du dårligere kredittverdighet, selv om du er verdens mest pålitelige betaler.

Nedenfor har vi listet opp det som i hovedårsak svekker din kredittverdighet. De forskjellige punktene vektlegges ulikt og ikke nødvendigvis likt hos de forskjellige kredittopplysningsbyråene. Artikkelen må ikke tas helt bokstavelig, men mer som en pekepinne på hva som kan være årsaken til at du har den kredittverdigheten som du har.

Unngå unødvendig inkasso ved netthandel.

Det finnes en del nettbutikker hvor det nesten ikke er mulig å gjennomføre en handel uten å stifte gjeld i form av avbetaling eller fakturagjeld. Veldig ofte gjøres dette spekulativt, enten for å spekulere i renter og gebyrer ved forsinket betaling og dermed tjene penger på inndrivingstiltak i større grad en selve produktet.

I andre tilfeller er det ren latskap hos nettbutikken som medfører at de har satt bort alt dette til selskap som Klarna og lignende konsept. Dette er igjen selskap som ser store inntjeningsmuligheter på kunder som betaler i avdrag eller etter forfall. Du kan ofte betale på forskudd i slike nettbutikker, men i hele kjøpsprosessen ledes du hele tiden inn på å velge kredittløsninger. Dette formidles som praktiske, enkle og fornuftige løsninger. Dessverre ender dette nesten alltid opp i en dyr prosess med fakturagebyr, purregebyr, renter og i verste fall inkassopågang.

Abonnementsfeller er en annen ting som finnes i stort omfang på internett. Dette er tilbud på typiske tulleprodukter som du egentlig ikke trenger, eller som du kan finne mye bedre og billigere alternativer på andre steder. Slike produkter er gjerne forskjellige varianter av helsekost. Her er forretningsmodellen å lure deg inn i en avtale hvor første forsendelse gjerne er. Forbrukerfellen ligger i at kjøper på spekulativt vis lures til å godta dårlige betingelser på en dyr abonnementsavtale som det ofte er vanskelig å komme seg ut av. Pakker kommer deretter i posten på løpende bånd, og inkassotiltak iverksettes raskt.

Når du handler på internett bør du derfor alltid velge seriøse nettbutikker som tilbyr gode løsninger for å betale uten at du må stifte gjeld, og hvor du ikke går inn på noen abonnementsavtale. Dersom du likevel betaler med kredittkort og dermed stifter gjeld, så er det i det minste til en utenforstående tredjepart som Visa eller Mastercard som tilbyr både debetkort og kredittkort.

Omstartslån ved inkasso. Når lønner det seg?

En ulykke kommer sjelden alene, slik er det også når økonomien rakner. Da har man gjerne over tid hatt et større forbruk over tid hvor man har finansiert forbruk og eldre forbruksgjeld med stadig nye kredittkort og forbrukslån. Man skyver rett og slett en snøball foran seg i en oppoverbakkesom blir større og større og før eller senere går det galt.

Når dette ikke går lenger så rakner gjerne hele korthuset og all gjeld går til inkasso. Kanskje klarer man å betjene noen gjeldsposter, men etter få måneder er det tatt utleggstrekk i din inntekt slik at du kun har penger til boutgifter og helt nødvendig livsopphold. Da går gjerne all annen gjeld til inkasso.

I en slik situasjon er det ikke bare å stramme livbeltet noen måneder og hente seg inn igjen. Da har man gjerne kun to alternativer, en gjeldsordning eller en refinansiering i form av et et omstartslån hvor all den gamle gjelden «bakes inn» i ett nytt og billigere lån.

Et omstartslån kan gi deg en ny start i en slik ellers håpløs situasjon, men det er en del forhold som du må ta med i betraktningen før du forplikter deg til en ny gjeldspost.

Hvordan ta vare på omdømmet ditt ved inkasso?

For de fleste er det fornuftig å informere sin familie, venner og muligens arbeidsgiver og kollegaer når man havner i betydelige betalingsproblemer. Dette kan gi deg noen å prate med om problemene, hjelp i forskjellige varianter, samt forståelse for hvorfor du må si nei til aktiviteter som koster penger og må spare inn på julegaver og lignende.

Av og til ser man imidlertid et behov for å holde sine inkassoproblemer for seg selv. Dette kan skyldes noe så enkelt som stolthet, eller at du har en stilling hvor tillit, spesielt økonomisk troverdighet er ekstra viktig. Det kan også være å ivareta din økonomiske integritet for å opprettholde muligheten til å få refinansiering eller lignende.

Vi skal i denne artikkelen ikke belære deg om når det er fornuftig å være åpen om gjelds og inkassoproblemer eller når du bør holde tett, men fokusere på hva du kan gjøre for å beskytte omdømmet ditt. Noen tiltak bør alle gjøre, slik som å sperre seg selv for kredittsjekk, mens andre tiltak er mer tosidig og har også negative sider.

Sperr deg selv for kredittsjekk.

Inkasso er ikke ensbetydende med betalingsanmerkninger, men dersom du har pådratt deg slike anmerkninger, så er det ingen hensikt at noen som helst skal foreta en kredittsjekk av deg. Da bør du like godt sperre deg selv for kredittsjekk, noe vi har skrevet en egen artikkel om hvordan du gjør.

Den desidert vanligste løsningen på gjeldsproblemer

Når det er snakk om gjeldsproblemer og du søker om hjelp til dette på internett, så fremstår det som om man kan velge mellom en del løsninger. Dette er typisk å inngå avtaler med inkassoselskapene og betale ned gjelden på den måten, refinansiere eller i verste fall søke om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven dersom det ikke finnes andre utveier.

Dette er nødvendigvis ikke dårlige råd, men det aller enkleste og vanligste måten å løse gjeldsproblemer på er å få hjelp av familie. Familien kan hjelpe gjeldsofre på flere måter, noe vi vil sette søkelys på i denne artikkelen.

Hjelp fra familie er den beste og enkleste måten å løse et gjeldsproblem på. Slik hjelp kan være at familien gir et personlig lån med lav eller ingen rente, pengegave, forskudd på arv eller stiller sin bolig eller familiehytte som sikkerhet for et refinansieringslån med boligrente.

Slik hjelp fra familie vil nesten alltid verre den beste sett i forhold til andre løsninger. En pengegave eller forskudd på arv, som innfrir hele gjelden, vil selvsagt løse problemet der og da. Ved å stille sikkerhet i egen bolig eller hytte for skyldners gjeld vil også være betydelig hjelp da dette medfører at skyldner får en rentesats og nedbetalingstid som er overkommelig.

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet presiserer reglene for telefoninkasso.

Når ditt finansielle korthus rakner og inkassosakene strømmer på, så er dette en enorm belastning for private skyldnere. Da hjelper det lite at inkassobyråene ringer skyldner ned for å få dem til å prioritere deres krav fremfor andre, selv om de ikke sier dette direkte da det er i strid med god inkassoskikk.

Alle som har opplevd betydelige betalingsproblemer vet hvor plagsomt og forstyrende slike gjentagende oppringninger er. Ikke bare virker det direkte nedpsykende, men det fjerner også fokuset fra å komme frem til mer omfattende og helhetlige løsninger fremfor å tilfredsstille den enkelte oppringer med å godta løsningsforslag som ikke er formålstjenlige.

Problematikken har ved flere anledninger vært tema både hos Finanstilsynet og Finansklagenemnda inkasso. Likevel er dette fortsatt et gjentagende problem og det viser seg på nytt at inkassobyråene må holdes tettere i ørene. Derfor har Finanstilsynet kommet med et nytt rundskriv med nye regler, noe som egentlig ikke er nye regler, men kun en presisering av tidligere signaler og god inkassoskikk.

Vi begynner med en kort oppsummering av reglene før vi går mer detaljert inn på dette lengre ned i artikkelen:

Er SMS fra namsmannen svindel?

Har du fått SMS fra namsmannen og lurer på om denne er ekte? Dette er noe vi stadig får henvendelse om og er noe vi derfor vil gå nærmere inn på i denne artikkelen.

Svare på overskriften er like enkel som den er komplisert. En SMS fra namsmannen kan være ekte og den kan være svindel.

Vi er kjent med at namsmannen sender en SMS fast til skyldner i utleggsaker hvor de har telefonnummer. Likeså vet vi at svindlere har kopiert denne teksten, men har byttet ut den legitime lenken med en nesten tilsvarende lenke som ser legitim ut, men som går til en svindel nettside som er en ren kopi av nettsiden som namsmannen benytter.

Ved at du i et uoppmerksomt øyeblikk følger lenken i en svindel SMS som utgir seg å være fra namsmannen, risikerer du å gi fra deg din elektroniske ID slik som BankID til svindlere. Du risikerer da at det omgående tas opp lån, kreditter eller på annen måte stiftes gjeld i ditt navn. Du risikerer også at dine kontoer tømmes i løpet av minutter.

Følg aldri lenken direkte i en SMS fra namsmannen?

Siden det benyttes SMS som kommunikasjonsform, både fra namsmannen og i fra svindlere, bør du aldri følge lenken i en SMS fra namsmannen. Dette selv om lenken i SMS ‘en fra namsmannen er legitim, så er det for lett å få en lenke til å se ut som om den lenker til en offisiell side som politiet eller Altinn, mens den i realiteten lenker til en svindel nettside hvor Altinn eller politiets nettside bare er kopiert.

Hvor mye kan du misligholde et lån eller kredittkort før banken kan kreve hele lånet innfridd?

I finansavtaleloven § 52 går det frem at en kreditt i sin helhet (i praksis alle typer lån og kreditter, inkludert kredittkort), kan kreves innfridd ved vesentlig mislighold. Det betyr i praksis at dersom du misligholder et lån vesentlig, så kan finansinstitusjonen kreve hele lånet innfridd, og dermed se bort fra avtalt betalingsplan. Men hva skal til for å påstå at en låneavtale er vesentlig misligholdt?

Det skal mer til enn at du har misligholdt en enkelt termin for at utlåner skal påstå at en kreditt eller låneavtale er vesentlig misligholdt. Det er flere forhold som må ses i en sammenheng, men antall terminer som er mislighold er den viktigste faktoren.

Finansklagenemnda har blant annet i sak FiNK 2021-11 uttalt at «to misligholdte terminer er i utgangspunktet ikke nok til at det foreligger vesentlig mislighold». I den aktuelle saken lå det for øvrig en trøblete betalingshistorikk i forkant med en rekke purringer og inkassovarsler i forkant av misligholdet.

Det må derfor tas som et utgangspunkt at det er etablert praksis for at et lån eller kreditt fra finansinstitusjon, inkludert kredittkort, ikke kan bringes til førtidig forfall før det foreligger minst 3 forfalte terminer. Dette er imidlertid ingen absolutt grense, og enhver sak må vurderes individuelt.