Tilbakemeldinger fra flere inkassobyråer viser en urovekkende økning i inkassosaker som gjelder kredittkort og forbrukslån. Inkassobyråene ser på dette som tyngre saker noe som er en svært urovekkende trend.

Det har i flere år vært en jevn økning i antall inkassosaker i Norge. Dette har imidlertid skyldes andre forhold enn generell dårlig økonomi hos befolkningen. Disse årsakene er at stadig flere aktører har tatt i bruk inkassobyråer til innkrevingen av sine fordringer Samtidig har trenden vært at fordringer sendes til inkasso på et tidligere tidspunkt og at også små fordringer oversendes.

Det er derfor oppsiktsvekkende at det nå er slike tyngre saker som viser en slik betydelig økning. Vi kan bl.a. nevne at Aktiv kapital i en pressemelding melder om en tredobling av kredittkort som går til inkasso.

Vi mener årsaken til denne økningen skyldes flere forhold. Dette er den siste tids renteøkninger, fallende boligmarked, finanskrisen samt at forbrukere stadig får flere kort og aktører å velge mellom. Vi tror at spesielt det fallende boligmarkedet sett i sammenheng med innstramminger hos bankenes utlånsvilje har sørget for at forbrukere ikke langer har mulighet til å refinansiere på samme måte som tidligere. Med dette mener vi at trenden har vært at når kredittkortgjelden hoper seg opp har gjelden blitt refinansiert med pant i bolig. Dette har deretter gjerne blitt repetert noen år etterpå når boligprisene har steget ytterligere og ny kredittkortgjeld er påløpt. Denne muligheten har nå i stor grad alt bort ved fallende boligpriser og mindre utlånsvillge banker.