Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Hvordan bli kvitt en leieboer som ikke betaler husleie?

De fleste artiklene våre er rettet mot skyldnere som har problemer med gjeld og inkassopågang. Sidens intensjon er imidlertid ment å være en ressurs for alle parter i forbindelse med gjelds og inkassoproblematikk og vi vil derfor innimellom publisere artikler som er rettet mot å hjelpe kreditorer med å drive inn gjeld eller som tilfellet er for denne artikkelen, å bli kvitt en leieboer som ikke betaler husleie. Privatpersoner som leier ut en hybel i sin bolig er forøvrig på sin side i mange tilfeller helt avhengig av denne inntekten for å å få sin privatøkonomi til å gå rundt og dermed selv unngå gjeldsproblemer.

Du har ikke lov til å kaste ut leietakeren på egenhånd

Det å ta saken i egne hender og kaste ut en leietaker selv, er ikke lovlig og betegnes som selvtekt etter Norsk lov. Du har imidlertid lov til å oppfordre leietaker til å flytte og informere om at alternativet er en rettslig prosess med utkastelse via namsmannen med det ubehag og ekstra omkostninger dette vil medføre. Det eneste lovlige måten å bli kvitt en leieboer med tvang er ved å gjennomføre utkastelse via namsmannen etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Dette er en prosess som fort tar noen måneder. I mange tilfeller skjer selvtekt uten konsekvenser for utleier rett og slett fordi leietaker ikke er klar over at dette er ulovlig og således ikke går til anmeldelse. Dersom leietaker anmelder kan dette fort få alvorlige konsekvenser for husverten, både i forhold til straff og erstatningsansvar for leietaker. Husk at årsaken til at en leietaker ikke betaler nesten alltid skyldes at denne selv har alvorlige problemer med økonomien, gjerne i kombinasjon med andre forhold som arbeidsledighet og/ eller sykdom. En husvert bør heller sikre seg på forhånd med tilstrekkelig sikkerhet i form av depositum eller garanti slik at en utkastelse kan foregå i lovlige former uten større tap for husverten.

Hva betyr den nye parkeringsforskriften i forhold til inkassopågang?

Privat parkering har blitt omtalt som en ”cowboybransje” med mange useriøse aktører og dertil tilhørende problemer med tvilsomme og omtvistede inkassokrav. Fra og med 1.1.2017. er det imidlertid kommet en egen parkeringsforskrift som tvinger bransjen inn i mer seriøse rammer.

Fra å være en av verstingene blant kreditorene til inkassobyråene, både når det gjelder tvilsomme krav og antall tvister, så bør den nye parkeringsforskriften i teorien eliminere dette. I praksis er det nok ikke så lett. Vi tror antall tvilsomme krav og tvisteandel vil gå betydelig ned på grunn av denne viktige oppryddingen men dessverre har historien vist at useriøse aktører gjerne vil finne nye tvilsomme veier i vinningens hensikt. Uansett er det ganske klart at den nye forskriften er et viktig steg mot useriøse aktører og et viktig steg i norske forbrukerrettigheter.

Parkeringsforskriften gjelder all vilkårsparkering i Norge. Dette gjelder parkering mot betaling, tidsbegrensing, oppstillingsvilkår, krav om parkeringstillatelse eller andre vilkår. Parkeringsplasser som ikke er tilgjengelige for allmennheten omfattes ikke.

Nye inkassosatser fra 1.1.2017.

Hva koster en inkassosak i 2017?

Det blir igjen enda dyrere å betale sine regninger for sent. Ved hvert årsskifte foretas justering av inkassosatsen, rettsgebyret og forsinkelsesrenten. Dette er avgjørende i forhold til hva det koster når man betaler for sent og påvirker alt fra purregebyret på den første purringen til hva det koster å tvangsselge en bolig.

Følgende justeringer i grunnsatsene er foretatt:

Inkassosatsen: Kr 700,- (tidligere kr 670,-)

Rettsgebyr: Kr 1049,- (tidligere kr 1025,-)

Forsinkelsesrentesatsen: 8,50 %

Inkassosatsen og rettsgebyret vil gjelde for hele 2017. Forsinkelsesrentesatsen vurderes halvårlig og kan bli endret fra 1.7.2017.

Skremmende agenda fra inkassobransjen!

Virke inkasso, som er inkassobransjens egen organisasjon og hvor de aller fleste inkassoselskapene som ønsker å fremstå som seriøse er medlem i, har nylig hatt de selv kaller en ”inkasso fagdag”. Her går de gjennom organisasjonens hovedmål og viktige dagsaktuelle temaer for bransjen. Vi har fått tilgang til en omfattende samling av presentasjonene fra dagen som forteller mye hva bransjens agenda er.

Det var tre hovedtemaer for dagen:
  • Kommende lov/ forskriftsendringer.
  • Hvordan håndtere fokus fra media og offentlige organer som Finanstilsynet, Datatilsynet og Forbrukerrådet/ Forbrukerombudet. Tre instanser som forøvrig har blitt invitert og fått tildelt sin halvtime for å tale til forsamlingen og dele sine berettigede bekymringer mot bransjen.
  • Politisk påvirkning til fordel til inkassobransjen.

Flytt strømmen uten kredittsjekk!


Det er relativt håpløst å få lån, forbrukslån og kredittkort uten kredittsjekk. Dette er ikke bare fordi bankene frykter relativt store tap i rene penger på hvert enkelt engasjement men også fordi de er pålagt etter finansavtaleloven å foreta en forsvarlig kredittvurdering i forbindelse med alle utlån og kreditter.

Netteier har leveringsplikt til tross for betalingsanmerkninger

Strømabonnement er noe vi alle trenger og som du har rett til å få levert selv om du er registrert som dårlig betaler med betalingsanmerkninger. Denne beskyttelsen kalles "leveringsplikt" og er noe alle nettleverandører er pålagt å tilby alle hustander i sitt område uavhengig av deres økonomiske situasjon. Den eneste årsaken de kan nekte eller stenge strømmen er ved vesentlig mislighold fra skyldner direkte ovenfor dem som netteier.

La inkassobyrået virkelig jobbe for pengene!

Etter flere tiår med egen lovgivning for inkassobransjen med inkassoloven samt en rekke lovendringer i denne perioden for å beskytte skyldner mot useriøs inkassopågang, så lever en rekke useriøse aktører i beste velgående med inkassobevilling fra Finanstilsynet. En bevilling som alene i praksis fungerer som legitimering av tvilsom inkassovirksomhet. Finanstilsynet virker å være relativt handlingslammet mot de mange aktørene som bare er "litt useriøse" og de har måttet konsentrere seg mot å ta inkassobevillingen fra verstingene i bransjen som Oslo Credittservice AS og Norkreditt AS. Selv etter at Finanstilsynet har tilbakekalt inkassobevillingene til disse aktørene får de lov til å drive sin tvilsomme inkassopraksis i lang tid etterpå før spikeren i kista er endelig på grunn av diverse overprøvinger av avgjørelsen i høyere instanser. I denne mellomtiden flytter de bare sakene over til en nytt inkassoselskap som fortsetter inndrivingen av de gamle tvilsomme kravene, krav som gjerne allerede er hvitvasket ved avsagt dom i forliksrådet.

Hvordan håndtere kredittkortgjeld?

Hvordan håndtere kredittkortgjelden for å unngå inkasso?

Forbrukslån, av den typen som formidles på tjenester som Norlån.no, og ikke minst kredittkortgjeld er de to viktigste årsakene til at folk flest havner i gjeldsproblemer. Problemer som ikke sjeldent ender opp med en særdeles kjedelig gjeldsordning via namsmannen til slutt. Selv om en gjeldsordning kan oppleves som en kjærkommen nødløsning når alle andre alternativer er brukt opp så kan vi forsikre deg om at dette ikke en situasjon du ønsker å havne i.

Hvordan velge inkassopartner?

En artikkel for foretak på jakt etter samarbeidspartner innen inkasso!

Inkassoguiden.no er ment som et resurs nettsted om inkasso for alle parter. Denne artikkelen er derfor ikke rettet mot skyldner men mot foretak som har problemer med å drive inn sine fordringer og er på jakt etter en inkassopartner eller bytte av inkassopartner da de ikke er fornøyd med eksisterende samarbeidspartner. Selv om artikkelen er beregnet for kreditorer vil nok en del skyldnere ha glede av artikkelen for å forstå motivasjonen og tankesettet fra kreditors og inkassobyråets side i en inkassosak.

Inkassobyråene følger deg på sosiale medier!

Tenk deg om før du skryter av dine formuesgoder på sosiale medier

Dersom du eier bolig, bil eller båt som er registrert i offentlige registre så vil inkassobyråene og namsmenn enkelt kunne finne ut av at du eier disse. Andre eiendeler som dyr hjemmeelektronikk, kunst, mynt og frimerkesamlinger og mye annet som ikke er tilgjengelig i offentlige registre vil det normalt ikke bli tatt pant i ved utleggsforretning, enkelt og greit fordi inkassobyråene og namsmannene ikke fanger opp at du eier dette.

Du kan være helt sikker på at inkassobyråene bruker de kildene som ligger så lett tilgjengelig ute i det offentlige rom som Facebook og Instagram er for å finne ut mer om deg. Disse har i alle år sittet og lest ukeblader og andre kilder for å finne skyldnere som står frem som lykkelige lotterivinnere og lignende. Du kan være helt sikker på at de etter hvert har forstått hvilken nyttig kilde spesielt Facebook er for å finne ut mer om deg i innkrevningsøyemed.