Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Derfor opplever du intens inkasopågang i juni!

Dersom du sliter med inkassogjeld så forstår du hva vi mener med overskriften. I juni måned er pågangen fra inkassobyråene ekstrem intens i alle former enten det er telefon, brev, sms, e-post, personlig oppsøk eller gjerne en kombinasjon av disse tiltakene. Rettslige skritt synes også å være mer hyppig denne måneden. Dersom du sliter med mange inkassosaker så kan det hele fremstå som et alvorlig inngrep i privatlivet fred.

Det er relativt forståelig at inkassobyråene er ekstra pågående i juni ut i fra et rent økonomisk perspektiv, men et man kan stille seg spørsmålet om det moralske og hvorvidt det i enkelte tilfeller er i strid med god inkassoskikk. Det virker nemlig ikke som om inkassoselskapene har noe kontroll på hvor mange henvendelser de sender ut til hver skyldner. Det skal gjerne sendes brev og sms på hver sak i tilegg til telefonoppringning. Dette er kanskje overkommelig for dem som har en utestående sak eller to men det er overraskende mange som sliter med titals inkassosaker i forskjellig størrelsesorden, uten at de har noe som helst å tilby sine kreditorer. Det er gjerne avholdt utleggsforretning nylig med intet til utlegg men dette klarer ikke inkassoselskapet å fange opp i den store pengejakten i juni.

Er refinansiering med inkassogjeld realistisk?

De fleste får sitt første møte med inkasso enten ved et uhell i form av at de har glemt å betale en regning eller ved at de sakte men sikkert over tid har sett at endene ikke møtes. Til slutt tipper det da gjerne over til at den ene gjeldsposten etter den andre havner hos inkassobyråene. Mange får også sitt første møte med inkasso enkelt og greit fordi det er et ukorrekt eller omtvistet krav som aldri skulle havnet hos et inkassobyrå men dette er et helt annet tema som vi ikke går nærmere inn på i denne artikkelen.

Det er mange finansielle aktører og gjeldsrådgivere som reklamerer med at de kan hjelpe deg med refinansiering av smålån og annen gjeld til tross for at du har inkassosaker og betalingsanmerkninger. Den egentlige realiteten er at en forutsetning for at dette i det hele tatt skal være aktuelt så må du kunne stille sikkerhet i form av bolig med friverdi. Vær forsiktig og oppmerksom på aktører som virker å love annet enn dette. Spesielt enkelte gjeldsrådgivere har ikke annet å tilby enn at de forsøker å hjelpe deg med en utenrettslig gjeldsordning eller reduksjon av gjelden. Dette trenger dog ikke å være feil løsning for deg men har ingenting med refinansiering av gjelden å gjøre.

Hva gjør Finanstilsynet nå?


Finanstilsynets avdeling for oppfølging av Norske inkassobyrå har utvilsomt hektiske dager. Det avdekkes stadig nye tvilsomme selskaper med inkassobevilling i kjølvannet av skandalen der hvor Oslo Creditservice AS mistet sin inkassobevilling og endte opp med å bli politianmeldt av Finanstilsynet for svindel.

Kan Finanstilsyne unnlate å reagere ovenfor Conecto AS?

Conecto AS er eid av Sparebank1 gruppen AS noe som burde være et kvalitetsstempel i seg selv. Dette samsvarer ikke med at selskapet til de grader har blitt "filleristet" i inkassoklagenemnda i 3 relativt nye avgjørelser, noe vi antar og forventer at har ført til at selskapet følges med argusøyne av Finanstilsynet i overskuelig fremtid.

Inkasso- Norge går med gigantoverskudd. Er det ok?

De største Norske inkassoselskapene lever i beste velgående og går med gigant overskudd. Faktisk driver noen med en driftsmargin på opp mot 30 % og da har vi bare sjekket regnskapstallene fra 2014 for et fåtall av de største inkassoselskapene i Norge. Vi har for ordens skyld også sett på litt mer historiske tal l og ser at trenden er den samme, relativt små variasjoner fra år til år i driftsmargin og betydelige overskudd.

Inkassobyråene følger deg på sosiale medier!

Tenk deg om før du skryter av dine formuesgoder på sosiale medier

Dersom du eier bolig, bil eller båt som er registrert i offentlige registre så vil inkassobyråene og namsmenn enkelt kunne finne ut av at du eier disse. Andre eiendeler som dyr hjemmeelektronikk, kunst, mynt og frimerkesamlinger og mye annet som ikke er tilgjengelig i offentlige registre vil det normalt ikke bli tatt pant i ved utleggsforretning, enkelt og greit fordi inkassobyråene og namsmannene ikke fanger opp at du eier dette.

Du kan være helt sikker på at inkassobyråene bruker de kildene som ligger så lett tilgjengelig ute i det offentlige rom som Facebook og Instagram er for å finne ut mer om deg. Disse har i alle år sittet og lest ukeblader og andre kilder for å finne skyldnere som står frem som lykkelige lotterivinnere og lignende. Du kan være helt sikker på at de etter hvert har forstått hvilken nyttig kilde spesielt Facebook er for å finne ut mer om deg i innkrevningsøyemed.

Hvordan håndtere kredittkortgjeld?

Hvordan håndtere kredittkortgjelden for å unngå inkasso?

Forbrukslån, og ikke minst kredittkortgjeld, er de to viktigste årsakene til at folk flest havner i gjeldsproblemer. Problemer som ikke sjeldent ender opp med en særdeles kjedelig gjeldsordning via namsmannen til slutt. Selv om en gjeldsordning kan oppleves som en kjærkommen nødløsning når alle andre alternativer er brukt opp så kan vi forsikre deg om at dette ikke en situasjon du ønsker å havne i.

Hvordan velge inkassopartner?

En artikkel for foretak på jakt etter samarbeidspartner innen inkasso!

Inkassoguiden.no er ment som et resurs nettsted om inkasso for alle parter. Denne artikkelen er derfor ikke rettet mot skyldner men mot foretak som har problemer med å drive inn sine fordringer og er på jakt etter en inkassopartner eller bytte av inkassopartner da de ikke er fornøyd med eksisterende samarbeidspartner. Selv om artikkelen er beregnet for kreditorer vil nok en del skyldnere ha glede av artikkelen for å forstå motivasjonen og tankesettet fra kreditors og inkassobyråets side i en inkassosak.

Kan gjeld overlates til andre?

Av og til opplever man å få et krav rettet mot seg som det oppleves praktisk eller moralsk riktig at en annen person tar ansvaret for. Dette kan også være så enkelt en annen person ønsker å hjelpe ved å ta over en eller flere regninger av ulike grunner. Dersom den andre personen er enig i dette så er det mange som tenker at det ikke skal være noe problem å foreta et debitorbytte i slike saker så lenge begge disse partene er enige i at dette er en ok løsning. Dette er dessverre ikke alltid så enkelt som mange tror da en slik avtale normalt trenger samtykke fra kreditor.

Du kan få lån med inkasso!

En inkassosak alene gir deg ikke betalingsanmerkning

En vanlig myte i Norge i dag er at du ikke kan få lån med inkassosaker på deg. Mange tror til og med at gamle oppgjorte saker henger med deg resten av livet og noen tror et inkassovarsel regnes som en inkassosak. Heldigvis er mye av dette myter. Du kan ha hatt eller ha flere inkassosaker uten at du nødvendigvis er registrert med betalingsanmerkninger.