Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Hvordan håndtere kredittkortgjeld?

Hvordan håndtere kredittkortgjelden for å unngå inkasso?

Forbrukslån, og ikke minst kredittkortgjeld, er de to viktigste årsakene til at folk flest havner i gjeldsproblemer. Problemer som ikke sjeldent ender opp med en særdeles kjedelig gjeldsordning via namsmannen til slutt. Selv om en gjeldsordning kan oppleves som en kjærkommen nødløsning når alle andre alternativer er brukt opp så kan vi forsikre deg om at dette ikke en situasjon du ønsker å havne i.

Hvordan velge inkassopartner?

En artikkel for foretak på jakt etter samarbeidspartner innen inkasso!

Inkassoguiden.no er ment som et resurs nettsted om inkasso for alle parter. Denne artikkelen er derfor ikke rettet mot skyldner men mot foretak som har problemer med å drive inn sine fordringer og er på jakt etter en inkassopartner eller bytte av inkassopartner da de ikke er fornøyd med eksisterende samarbeidspartner. Selv om artikkelen er beregnet for kreditorer vil nok en del skyldnere ha glede av artikkelen for å forstå motivasjonen og tankesettet fra kreditors og inkassobyråets side i en inkassosak.

Kan gjeld overlates til andre?

Av og til opplever man å få et krav rettet mot seg som det oppleves praktisk eller moralsk riktig at en annen person tar ansvaret for. Dette kan også være så enkelt en annen person ønsker å hjelpe ved å ta over en eller flere regninger av ulike grunner. Dersom den andre personen er enig i dette så er det mange som tenker at det ikke skal være noe problem å foreta et debitorbytte i slike saker så lenge begge disse partene er enige i at dette er en ok løsning. Dette er dessverre ikke alltid så enkelt som mange tror da en slik avtale normalt trenger samtykke fra kreditor.

Du kan få lån med inkasso!

En inkassosak alene gir deg ikke betalingsanmerkning

En vanlig myte i Norge i dag er at du ikke kan få lån med inkassosaker på deg. Mange tror til og med at gamle oppgjorte saker henger med deg resten av livet og noen tror et inkassovarsel regnes som en inkassosak. Heldigvis er mye av dette myter. Du kan ha hatt eller ha flere inkassosaker uten at du nødvendigvis er registrert med betalingsanmerkninger.

Når gjelden din selges

Det er relativt vanlig i Norge at eldre forfalte fordringer selges til selskaper som har spesialisert seg på oppkjøp av gammel misligholdt gjeld. Dette er i utgangspunktet helt lovlig så lenge partene holder tungen rett i munnen i prosessen og er ikke nødvendigvis negativt for skyldner.

Hvilke muligheter finnes for å få slettet gjeld?

Når man sitter i betydelige gjeldsproblemer så er det helt naturlig at man ønsker å se på alle muligheter for å få løst problemet. Hva er vel da enklere enn rett og slett få slettet hele eller deler av gjelden? De aller fleste har i en eller sammenheng hørt om gjeldssanering eller gjeldsordning men vet ellers lite om hva det innebærer. Vi har derfor sett på noen muligheter man har for at gjelden rett og slett skal forsvinne.

En enkel lovendring kan gjøre mye med rettsikkerheten

Det skjer daglige mer eller mindre alvorlige overtramp fra inkassoselskapenes side i Norge i forhold til brudd på inkassoloven og annen lovgivning. Skrekkeksempelet er de systematiske overtrampene som Finanstilsynet relativt nylig avdekket hos Oslo Credittservice AS med påfølgende tilbaketrekking av selskapets inkassobevilling.

Årsaker til gjeldsproblemer

Hvordan havner personer i gjeldsproblemer?

Det å havne i gjeldsproblemer er forbundet med mye fordommer og forutintatte holdninger fra personer på utsiden som ofte er av den oppfatningen at folk bare kan skylde seg selv for den situasjonen de har havnet i. I realiteten spiler uforutsette hendelser nesten alltid en rolle når personer havner i gjeldsproblemer. Årsakene til dette kan være mange, vi har derfor laget denne artikkelen for å gi en økt forståelse for hvorfor folk havner i inkasso og gjeldsproblemer samt bakgrunnen for dette.

Forliksrådet, ingen krav til kompetanse men makt til å dømme!

Er det i praksis omvendt bevisbyrde i forliksrådet?

Et viktig prinsipp i norsk rett og sivile saker, typisk et ubetalt pengekrav som fremmes for forliksrådet, er at det er den som fremmer kravet som har bevisbyrden og må fremme bevis for at påstanden stemmer. Dette betyr at det er den som fremmer et økonomisk krav for forliksrådet som skal fremme bevis for kravets eksistens og rettmessighet. Innklagede har i utgangspunktet ingen omvendt bevisbyrde for å bevise sin uskyld.