Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Når gjelden din selges

Det er relativt vanlig i Norge at eldre forfalte fordringer selges til selskaper som har spesialisert seg på oppkjøp av gammel misligholdt gjeld. Dette er i utgangspunktet helt lovlig så lenge partene holder tungen rett i munnen i prosessen og er ikke nødvendigvis negativt for skyldner.

Hvilke muligheter finnes for å få slettet gjeld?

Når man sitter i betydelige gjeldsproblemer så er det helt naturlig at man ønsker å se på alle muligheter for å få løst problemet. Hva er vel da enklere enn rett og slett få slettet hele eller deler av gjelden? De aller fleste har i en eller sammenheng hørt om gjeldssanering eller gjeldsordning men vet ellers lite om hva det innebærer. Vi har derfor sett på noen muligheter man har for at gjelden rett og slett skal forsvinne.

En enkel lovendring kan gjøre mye med rettsikkerheten

Det skjer daglige mer eller mindre alvorlige overtramp fra inkassoselskapenes side i Norge i forhold til brudd på inkassoloven og annen lovgivning. Skrekkeksempelet er de systematiske overtrampene som Finanstilsynet relativt nylig avdekket hos Oslo Credittservice AS med påfølgende tilbaketrekking av selskapets inkassobevilling.

Årsaker til gjeldsproblemer

Hvordan havner personer i gjeldsproblemer?

Det å havne i gjeldsproblemer er forbundet med mye fordommer og forutintatte holdninger fra personer på utsiden som ofte er av den oppfatningen at folk bare kan skylde seg selv for den situasjonen de har havnet i. I realiteten spiler uforutsette hendelser nesten alltid en rolle når personer havner i gjeldsproblemer. Årsakene til dette kan være mange, vi har derfor laget denne artikkelen for å gi en økt forståelse for hvorfor folk havner i inkasso og gjeldsproblemer samt bakgrunnen for dette.

Forliksrådet, ingen krav til kompetanse men makt til å dømme!

Er det i praksis omvendt bevisbyrde i forliksrådet?

Et viktig prinsipp i norsk rett og sivile saker, typisk et ubetalt pengekrav som fremmes for forliksrådet, er at det er den som fremmer kravet som har bevisbyrden og må fremme bevis for at påstanden stemmer. Dette betyr at det er den som fremmer et økonomisk krav for forliksrådet som skal fremme bevis for kravets eksistens og rettmessighet. Innklagede har i utgangspunktet ingen omvendt bevisbyrde for å bevise sin uskyld.

Før du tar kontakt med inkassoselskapet

Du sitter med et uoppgjort inkassokrav som du ønsker å få ut av verden så fort som mulig med minst mulig konsekvenser. De fleste tenker at det da er riktig å ta kontakt med inkassoselskapet for å komme til en avtale med dem. En god tanke som i mange tilfeller et riktig og fornuftig valg. I denne sammenhengen er det imidlertid viktig å være klar over at inkassoselskapet er ute etter å tjene mest mulig penger og sikre egne og kreditors interesser i størst mulig grad. De gjør lite for å hjelpe deg uten at det gir dem noe tilbake som ivaretar deres interesser.

Hvordan drive inn gjeld?

Inkassoguiden er et nettsted som har til formål å heve den generelle kunnskapen blant folk flest vedrørende inkasso og gjeldsrelaterte temaer. Vi har som formål å hjelpe begge parter både dem som skylder penger og dem som har penger til gode. Mange av artiklene våre er rettet mot skyldnere som trenger hjelp til å håndtere sitt gjeldsproblem eller håndtere urettmessig inkassopågang.

Vi mener imidlertid ikke at kreditorer som et utgangspunkt ikke har rett til å kreve inn sine fordringer, men er generelt kritiske til mange aktører i inkassobransjen og de gunstige rammevilkårene disse har fått fra myndighetene samt hvordan disse vilkårene utnyttes. Denne artikkelen er derfor rettet mot kreditorer i form av privatpersoner og små firmaer som ønsker å drive inn gjeld ved såkalt egeninkasso, det vil si uten bistand fra inkassoselskap. Det er enklere enn du tror.

Ukultur i inkassobransjen

Skrekkhistorier fra inkassobransjen

Artikkelforfatter har nær 10 års erfaring fra inkassobransjen og har lært bransjen å kjenne på godt og vondt. Erfaringer fra disse 10 årene er at flertallet som jobber i denne bransjen er oppegående empatiske mennesker som bruker fornuft og medmenneskelighet i sitt daglige arbeid. Dessverre tiltrekker bransjen seg en del mennesker uten skrupler og normal empati som kun er ute etter egen vinning og/ eller har et svært snevert nedlatende syn på mennesker som av ulike årsaker har havnet i gjeldsproblemer.

Banken kan ikke nekte deg å opprette lønnskonto

Kan banken nekte meg å opprette en konto fordi jeg har betalingsanmerkninger?

Mange som har gjeldsproblemer og er registrert med negative betalingsanmerkninger opplever å bli avvist i banken. Dette skjer ikke bare ved søknad om lån og kreditter men også ved opprettelse av en normal konto, gjerne kalt lønnskonto. Det å ha en egen konto i sitt navn anses som såpass essensielt i dagens moderne samfunn at dette er en tjeneste bankene ikke har lov til å nekte sine kunder uten særdeles tungtveiende saklig grunn, slik saklig grunn kan være tidligere svindel/ svindelforsøk mot banken eller truende adferd ovenfor bankpersonalet.