Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Ukultur i inkassobransjen

Skrekkhistorier fra inkassobransjen

Artikkelforfatter har nær 10 års erfaring fra inkassobransjen og har lært bransjen å kjenne på godt og vondt. Erfaringer fra disse 10 årene er at flertallet som jobber i denne bransjen er oppegående empatiske mennesker som bruker fornuft og medmenneskelighet i sitt daglige arbeid. Dessverre tiltrekker bransjen seg en del mennesker uten skrupler og normal empati som kun er ute etter egen vinning og/ eller har et svært snevert nedlatende syn på mennesker som av ulike årsaker har havnet i gjeldsproblemer.

Banken kan ikke nekte deg å opprette lønnskonto

Kan banken nekte meg å opprette en konto fordi jeg har betalingsanmerkninger?

Mange som har gjeldsproblemer og er registrert med negative betalingsanmerkninger opplever å bli avvist i banken. Dette skjer ikke bare ved søknad om lån og kreditter men også ved opprettelse av en normal konto, gjerne kalt lønnskonto. Det å ha en egen konto i sitt navn anses som såpass essensielt i dagens moderne samfunn at dette er en tjeneste bankene ikke har lov til å nekte sine kunder uten særdeles tungtveiende saklig grunn, slik saklig grunn kan være tidligere svindel/ svindelforsøk mot banken eller truende adferd ovenfor bankpersonalet.

Kredittsjekk deg selv gratis

Uansett om du har hatt tidligere betalingsproblemer med påfølgende betalingsanmerkninger eller ikke så kan det alltid være fornuftig å foreta en kontroll av hva kredittopplysningsbyråene har registrert av personlige opplysninger om deg og din finansielle historikk. Kredittopplysningsbyråene er faktisk pliktige til å gi deg en helt gratis utskrift at de personopplysningene de har registrert på ditt navn år du krever dette, en mulighet det kan være fornuftig for alle å benytte seg av innimellom.

Lønnskontoen din er godt beskyttet ved betalingsmislighold

Kan banken motregne andre krav i min lønnskonto?

De fleste bankkunder har flere avtaleforhold med den samme banken som de har sin lønnskonto hos. Dette kan blant annet være boliglån, billån, kredittkort eller andre typer finansiering. Mange banker tilbyr også forsikringsprodukter i samarbeid med forsikringsselskap de har tette bånd til. Hva skjer så når du misligholder disse avtalene og banken ser at du har penger på konto eller har en fast inntekt på din lønnskonto, kan banken forsyne seg av denne kontoen for å dekke opp annet mislighold? Svaret er at det har de svært liten mulighet til.

Gratis gjeldsrådgivning fra kommunen

Viste du at du har krav på gratis gjeldsrådgivning fra kommunen?

Alle kommuner i Norge er pliktig til å ha et tilbud til sine innbyggere om gratis gjeldsrådgivning. Dessverre har det historisk sett vist seg at kvaliteten på tilbudet har vært svært varierende fra kommune til kommune men dette har uansett blitt mye bedre med årene. Mange kommuner har valgt å "outsource" tjenesten noe som slettes ikke trenger å være noe dårlig alternativ for skyldner. Enkelte kommuner har valgt å benytte advokat som gjeldsrådgiver noe som må sies å være en gavepakke til dem som er så heldige å få dette tilbudet.

Tullete påstander fra inkassobransjen

Inkassobransjen vet at de ikke er populære blant folk på gata, da er det lett å forsøke å legitimere bransjen og egen virksomhet med å fremme en del påstander for å pynte litt på fasaden. Nedenfor følger en del tullete påstander som i forskjellige varianter ofte fremmes av bransjen eller personer med bransjetilknytning.

Innfør maksimalrente på forbrukslån og kredittkort!

Blodrenter er hovedårsaken til gjeldsproblemer hos privatpersoner i Norge i dag!

Overskriften er en drastisk påstand men vi er overbevist om at den er korrekt. I Norge finnes det ingen maksimalrente i forhold til hva som kan avtales som rentesats på usikrede lån som forbrukslån og kredittkort. Det er helt vanlig at renten på slike lån ligger på mellom 20- 30 % og i enkelte tilfeller er renten enda høyere, spesielt effektiv rente på mindre lån. På all annen misligholdt gjeld er det imidlertid satt en maksimalrente som justeres halvårlig ut i fra styringsrenten pluss et tilegg. For tiden er forsinkelsesrentesatsen 9,25 %.

Gi deg selv avslag på kredittsjekk!

Hvordan sperre seg selv for kreditt?

Det har i flere år vært mulighet for å benytte seg av en rettighet til at kreditorer ikke kan foreta en kredittsjekk av deg, en løsning som normalt blir omtalt som "sperring for kreditt". Baksiden med dette er at du ikke kan velge hvem av dine potensielle kreditorer som blir sperret, det er med andre ord alle eller ingen.

Slik løser du gjeldsproblemer

Hvordan bør man gå frem for å løse gjeldsproblemer?

Du kan absolutt ha et gjeldsproblem selv om du fint klarer å betjene dine faste utgifter hver måned. Mange tenker nok at så lenge du har nok igjen til regninger etter at du har trukket ifra det man trenger til bolig og livsopphold så har man ikke et gjeldsproblem. Dette er feil tankegang, man risikerer ikke det samme som dem som ikke klarer å betjene gjelden sin, men dersom man kaster bort mange tusenlapper unødvendig i måneden på dyre kredittkort og forbrukslån vil vi allikevel påstå at man har et problem. Ingen liker å kaste penger og du må gjerne jobbe unødvendig mye for å holde følge med utgiftene.