Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Forliksrådet, ingen krav til kompetanse men makt til å dømme!

Er det i praksis omvendt bevisbyrde i forliksrådet?

Et viktig prinsipp i norsk rett og sivile saker, typisk et ubetalt pengekrav som fremmes for forliksrådet, er at det er den som fremmer kravet som har bevisbyrden og må fremme bevis for at påstanden stemmer. Dette betyr at det er den som fremmer et økonomisk krav for forliksrådet som skal fremme bevis for kravets eksistens og rettmessighet. Innklagede har i utgangspunktet ingen omvendt bevisbyrde for å bevise sin uskyld.

Før du tar kontakt med inkassoselskapet

Du sitter med et uoppgjort inkassokrav som du ønsker å få ut av verden så fort som mulig med minst mulig konsekvenser. De fleste tenker at det da er riktig å ta kontakt med inkassoselskapet for å komme til en avtale med dem. En god tanke som i mange tilfeller et riktig og fornuftig valg. I denne sammenhengen er det imidlertid viktig å være klar over at inkassoselskapet er ute etter å tjene mest mulig penger og sikre egne og kreditors interesser i størst mulig grad. De gjør lite for å hjelpe deg uten at det gir dem noe tilbake som ivaretar deres interesser.

Hvordan drive inn gjeld?

Inkassoguiden er et nettsted som har til formål å heve den generelle kunnskapen blant folk flest vedrørende inkasso og gjeldsrelaterte temaer. Vi har som formål å hjelpe begge parter både dem som skylder penger og dem som har penger til gode. Mange av artiklene våre er rettet mot skyldnere som trenger hjelp til å håndtere sitt gjeldsproblem eller håndtere urettmessig inkassopågang.

Vi mener imidlertid ikke at kreditorer som et utgangspunkt ikke har rett til å kreve inn sine fordringer, men er generelt kritiske til mange aktører i inkassobransjen og de gunstige rammevilkårene disse har fått fra myndighetene samt hvordan disse vilkårene utnyttes. Denne artikkelen er derfor rettet mot kreditorer i form av privatpersoner og små firmaer som ønsker å drive inn gjeld ved såkalt egeninkasso, det vil si uten bistand fra inkassoselskap. Det er enklere enn du tror.

Ukultur i inkassobransjen

Skrekkhistorier fra inkassobransjen

Artikkelforfatter har nær 10 års erfaring fra inkassobransjen og har lært bransjen å kjenne på godt og vondt. Erfaringer fra disse 10 årene er at flertallet som jobber i denne bransjen er oppegående empatiske mennesker som bruker fornuft og medmenneskelighet i sitt daglige arbeid. Dessverre tiltrekker bransjen seg en del mennesker uten skrupler og normal empati som kun er ute etter egen vinning og/ eller har et svært snevert nedlatende syn på mennesker som av ulike årsaker har havnet i gjeldsproblemer.

Banken kan ikke nekte deg å opprette lønnskonto

Kan banken nekte meg å opprette en konto fordi jeg har betalingsanmerkninger?

Mange som har gjeldsproblemer og er registrert med negative betalingsanmerkninger opplever å bli avvist i banken. Dette skjer ikke bare ved søknad om lån og kreditter men også ved opprettelse av en normal konto, gjerne kalt lønnskonto. Det å ha en egen konto i sitt navn anses som såpass essensielt i dagens moderne samfunn at dette er en tjeneste bankene ikke har lov til å nekte sine kunder uten særdeles tungtveiende saklig grunn, slik saklig grunn kan være tidligere svindel/ svindelforsøk mot banken eller truende adferd ovenfor bankpersonalet.

Kredittsjekk deg selv gratis

Uansett om du har hatt tidligere betalingsproblemer med påfølgende betalingsanmerkninger eller ikke så kan det alltid være fornuftig å foreta en kontroll av hva kredittopplysningsbyråene har registrert av personlige opplysninger om deg og din finansielle historikk. Kredittopplysningsbyråene er faktisk pliktige til å gi deg en helt gratis utskrift at de personopplysningene de har registrert på ditt navn år du krever dette, en mulighet det kan være fornuftig for alle å benytte seg av innimellom.

Lønnskontoen din er godt beskyttet ved betalingsmislighold

Kan banken motregne andre krav i min lønnskonto?

De fleste bankkunder har flere avtaleforhold med den samme banken som de har sin lønnskonto hos. Dette kan blant annet være boliglån, billån, kredittkort eller andre typer finansiering. Mange banker tilbyr også forsikringsprodukter i samarbeid med forsikringsselskap de har tette bånd til. Hva skjer så når du misligholder disse avtalene og banken ser at du har penger på konto eller har en fast inntekt på din lønnskonto, kan banken forsyne seg av denne kontoen for å dekke opp annet mislighold? Svaret er at det har de svært liten mulighet til.

Gratis gjeldsrådgivning fra kommunen

Viste du at du har krav på gratis gjeldsrådgivning fra kommunen?

Alle kommuner i Norge er pliktig til å ha et tilbud til sine innbyggere om gratis gjeldsrådgivning. Dessverre har det historisk sett vist seg at kvaliteten på tilbudet har vært svært varierende fra kommune til kommune men dette har uansett blitt mye bedre med årene. Mange kommuner har valgt å "outsource" tjenesten noe som slettes ikke trenger å være noe dårlig alternativ for skyldner. Enkelte kommuner har valgt å benytte advokat som gjeldsrådgiver noe som må sies å være en gavepakke til dem som er så heldige å få dette tilbudet.

Tullete påstander fra inkassobransjen

Inkassobransjen vet at de ikke er populære blant folk på gata, da er det lett å forsøke å legitimere bransjen og egen virksomhet med å fremme en del påstander for å pynte litt på fasaden. Nedenfor følger en del tullete påstander som i forskjellige varianter ofte fremmes av bransjen eller personer med bransjetilknytning.