Misbruk av bank og kredittkortopplysninger samt ID-tyveri har blitt et stort samfunnsproblem som vokser i takt med den enorme teknologiske utviklingen. Vi i inkassoguiden.no ser en eksplosiv økning i antall henvendelser relatert til ID-tyveri. I motsetning til antall henvendelser vedrørende misbruk av bank og kredittkortopplysninger som har vært mer konstant er ID-tyveri åpenbart i sterk vekst.

Mange opplever sitt eget personlige lille helvete når de blir utsatt for slik kriminalitet og ut i fra dette dukker det opp nye bransjer for å hjelpe slike ofre. Forliksrådene og inkassobyråene henger etter og viser ofte lite forståelse for dem som er utsatt for slik kriminalitet.

Det er i dag en rekke aktører som tilbyr forskjellige varianter av forsikring mot ID-tyveri og/ eller misbruk av bank og kredittkort. Problemet er at de fleste av disse produktene enten er knyttet opp mot andre produkter som du må ha eller ikke gir fullgod forsikring. Fordelen med disse forsikringene er at dersom du allerede er kunde og har de nødvendige produktene i utgangspunktet så koster en slik forsikring lite eller ingenting ekstra.

Ny aktør spesialiserer seg på forsikringer mot ID-tyveri og kortsvindel.

Det finnes også en aktør som har spesialisert seg på slike nisjeforsikringer, deriblant forsikring mot ID-tyveri og misbruk av kredittkort ogandre bankkort. Dette er selskapet My Safety Group AB som markedsfører sine forsikringer via nettsiden mysafety.no. Disse tilbyr en egen forsikring mot ID-tyveri til kr 99,- pr. mnd. samt en egen kortforsikring til kr 99,- pr mnd. noe som forsikrer deg mot all svindel på alle dine kredittkort og betalingskort.

Kortforsikringen til dette forsikringsselskapet dekker både direkte misbruk av dine kort i form av en forsikringssum på opptil kr 25000,- ved såkalt «skimming», «phishing», duplisering og lignende. Forsikringen gir deg også egen beskyttelse ved egen handle med alle dine kort ved netthandel dersom du møter useriøse aktører eller mottar defekt vare. Forsikringen gjelder til og med ved kjøp av defekte varer på finn.no mellom private dersom du er uheldig. Dette anser vi som en meget god forsikringsordning. Spørsmålet som gjenstår er hvorvidt det er verdt kr 99,- pr. mnd. Dette for en forsikring som du i mange tilfeller men ikke alltid er godt beskyttet på andre måter.

Forsikringen mot ID-tyveri som koster kr 99,- pr. mnd. er selvsagt absolutt kjekt å ha dersom du blir utsatt for ID-tyveri. I følge selskapet blir hele 150000 nordmenn i varierende grad utsatt for ID-tyveri. Dersom du er uheldig å havne i denne relativt store gruppen så er det liten tvil om at en slik forsikring er grei å ha. Når det er sagt så er problemene som følger i kjølvannet av ID-tyveri i de fleste tilfeller noe man klarer å ordne opp i selv men det er både tidkrevende og utfordrende i mange tilfeller.

Vi ser til stadighet at norske inkassobyråer ikke vil ta inn over seg hvilket stort problem ID-tyveri faktisk er og er dermed lite behjelpelige i prosessen. Faktum er at disse jobber på oppdrag for sine oppdragsgivere som i praksis har en mulighet til å få inn fordringen, nemlig via deg. Svindleren som har misbrukt din ID er i de aller fleste tilfeller umulig å spore opp, dersom man i det hele tatt klarer å finne noen som helst spor på hvem dette er. Dersom kravet mot deg må oppgis så er det rent tap, dersom de klarer å få deg til å betale så er det penger rett på bunnlinjen. Dette er den harde realiteten i dagens inkasso Norge som fører til mye urettmessig og urimelig inkassopågang.

Bør du forsikre deg mot ID-tyveri?

Som med alle andre forsikringer så oppleves det som bortkastet å betale en forsikringspremie så lenge man ikke har behov for denne. Samtidig er man svært glad for å være forsikret den dagen man trenger det. Slik er det også med forsikringen som vi omtaler i denne artikkelen. Det som da gjenstår å avgjøre er å avveie prisen mot tjenesten som tilbys og vurdere sin egen risiko for å bli utsatt for id tyveri eller kortsvindel. Like viktig er det å vurdere sin egen kapasitet til å ordne opp på egenhånd dersom du blir svindlet.

God kredittverdighet = høy risiko for svindel!

Dersom du er en dyktig advokat så er klarer du nok fint å ordne opp på egenhånd ved ID-tyveri eller kortsvindel. Likevel så er det så tidkrevende at forsikringen fort dekker inn den tapte arbeidsfortjenesten mange ganger dersom du bare kan sette det bort til andre å rydde opp. Advokater har også normalt veldig god kredittverdighet, noe som gjør dem høyaktuelle for målrettede svindelforsøk.

For en trygdet person er det kanskje ikke like opplagt hvordan man går frem dersom man blir utsatt for svindel. På den andre siden så er tiden det tar å rydde opp ikke like kritisk i slike tilfeller. Trygdede har ofte dårligere kredittverdighet enn advokater som nevnt i eksempelet over men det bør alene ikke være en hvilepute. Dersom man får kontrollen over id til en trygdet person uten betalingsanmerkninger er det relativt enkelt å oppta lån på mange hundre tusen i denne sitt navn.

Lav risiko for ID-tyveri og kortsvindel for dem med betalingsanmerkninger.

Ting er aldri så galt at det ikke er godt for noe er det noe som heter. Slik er det også med betalingsanmerkninger. Den laveste risikoen for ID-tyveri har dem som allerede har betalingsanmerkninger. Det er i praksis umulig å opprette kredittkort og andre former for lån på personer som allerede er registrert med betalingsanmerkninger. Noen små fordringer kan dem likevel risikere men risikoen er langt mindre enn for dem med god kredittverdighet. De med betalingsanmerkninger har normalt heller ikke spesielt store summer stående på sine kontoer som de risikerer å miste ved svindel.

Sjekk om du er du dobbeltforsikret?

Det har svært sjeldent noen hensikt å være dobbeltforsikret. Det gjelder også i dette tilfellet angående forsikringer mot ID-tyveri og kortforsikring. Dersom du allerede er forsikret i annen forsikringsordning er det normalt ingen hensikt å tegne en ny tilsvarende forsikring. Forsikringsselskapene samarbeider slik at du likevel ikke skal tjene penger på å være dobbeltforsikret, noe som normalt fremgår av selskapenes vilkår.

Det er imidlertid svært viktig å lese vilkårene svært nøye på eksisterende forsikring før du avviser en egen forsikring mot id tyveri eller kredittkortsvindel. Veldig ofte er disse billige eller gratisforsikringene som allerede er inkludert i eksisterende forsikringsavtaler eller kredittkort svært begrense.

På generell basis kan vi si at slike forsikringer som er inkludert i en kredittkortavtale normalt kun omfatter det aktuelle kortet. Problemet er at det er debetkort og ikke kredittkort som er det største problemet ved svindel. Det er generelt mye lettere å bestride en transaksjon på et kredittkort enn et debetkort og lovverket beskytter forbruker i stor grad ved kredittkort. Vær forøvrig oppmerksom på at forsikringene fra omtalte mysafety.no også har sine begrensninger selv om det er mer omfattende ordninger.

Du er i utgangspunktet relativt godt beskyttet i gjeldende lovverk.

Selv om en egen ID-tyveri forsikring eller en kortforsikring er praktisk og greit å ha, så er det viktig å være klar over at du er relativt godt beskyttet i gjeldende lovverk i Norge. Spesielt ved misbruk av kort så må du kun betale en liten egenandel dersom du ikke har vært grovt uaktsom. Dette betyr ikke at det kan oppleves som mye plunder og problemer å protestere og få korrigert slike uriktige transaksjoner.

Problemet med Norske forliksråd

Det samme gjelder dersom andre inngår avtaler i ditt navn. I utgangspunktet er du helt uten ansvar i slike tilfeller. I Norge er det den som fremmer et betalingskrav som må sannsynliggjøre at kravet er rettmessig og dermed burde det være en enkel sak.

Ordet «sannsynliggjøre» er det første problemet man møter på her. Det å sannsynliggjøre noe er ikke det samme som å bevise. I straffesaker må det bevises utover enhver rimelig tvil at den tiltalte er skyldig. I pengekravsrett derimot er det tilstrekkelig å sannsynliggjøre at kravet er rettmessig.

Dette medfører at forliksrådene dermed anser det som mer sannsynlig enn usannsynlig at kravet er rettmessig er tilstrekkelig til at du blir dømt til å betale. Her går mange som er uforberedt og som er utsatt på ID-tyveri på en solid smell i norske forliksråd. Norske forliksråd er beryktet for å være alt for kreditorvennlige og lite imøtekommende ovenfor personer som hevder å være utsatt for ID-tyveri.

I forliksrådet blir man møtt med at det er foretatt en bestilling eller kjøp i ditt navn, ergo er det sannsynlig at du har foretatt bestillingen eller kjøpet og du blir dømt til å betale dersom du ikke har bevis som sannsynliggjør det motsatte. Mange møter opp uforberedt i forliksrådet i visshet om at de ikke har bestilt noe eller signert på noe i den troen at de dermed må vinne fordi det ikke kan bevises at de skylder penger.

Som påstått skyldner blir man plutselig i stående i forliksrådet med det som i praksis er motsatt bevisbyrde. Hvordan kan man bevise at man ikke har bestilt noe?

S like tilfeller er det er hovedsakelig to ting som er viktig. Dette er å på et så tidlig tidspunkt som mulig, etter at du ble kjent med svindelen, å protestere på krav som fremmes mot deg direkte til kreditor. Dette bør gjøres på e-post slik at du kan dokumentere at innsigelse er fremmet. Det andre er å politianmelde svindelen og ta vare på bekreftelsen fra politiet på at forholdet er anmeldt. Du har da foretatt deg to separate handlinger som er med på å bidra til å sannsynliggjøre at kravet ikke er rettmessig.

Det er svært viktig at du er våken dersom du er utsatt for ID-tyveri. Svar på alle krav du mottar så fort som mulig hvor du kort informerer om ID-tyveriet og at kravet derfor ikke aksepteres. Politianmeld og pass på å møte godt forberedt i forliksrådet.

Dersom du likevel blir dømt i forliksrådet, noe som dessverre alt for ofte skjer da det ikke er noen formelle krav til juridisk kompetanse, så er det viktig at du er påpasselig med å anke til tingretten innen ankefristen som fremgår av forliksrådsdommen. En slik anke trenger ikke å koste mer enn ett rettsgebyr hvis du er heldig og motparten ikke gjør saken mer omfattende.

Pass på din bankID!

Det er en ting som er viktigere enn noe annet i forbindelse med ID-tyveri. Det er å aldri gi fra deg din bankID brikke og i hvert fall aldri gi bort koden og passord til denne. Dette gjelder også til dine nærmeste. I de få sakene som blir oppklart er det svært ofte offerets nærmeste eller en bitter eks som har begått id tyveriet og da er ofte bank-id misbrukt.

Det samme gjelder selvfølgelig med betalingskort og kredittkort og koden til disse. Den ene fordelen er at i slike tilfeller begrenser svindelen seg ofte til å innebære en fullstendig tømming av kortet og eventuell konto tilhørende dette hvis det skulle være noen fattig trøst.