De seneste årene har dedikerte refinansieringsbanker, slik som Bank2 og Bluestep, etablert seg i Norge. Disse har spesialisert seg på å tilby refinansiering til personer som har pådratt seg inkasso og betalingsanmerkninger, og som samtidig kan stille sikkerhet i bolig.

Dette er isolert sett veldig bra og fyller et tomrom som har vært i markedet. Hvorfor skal personer med betydelig gjeldsproblemer tvinges til å selge boligen sin, eller i verste fall søke om gjeldsordning, dersom deres problemer enkelt kan løses med en refinansiering med pant i egen bolig?

Det er imidlertid en betydelig ulempe med slike aktører og det er at de gjerne tar det dobbelte i effektiv rente, i motsetning til det som er normalt å betale i boliglånsrente. Dette er imidlertid ikke noe som skremmer folk fra å benytte disse, da forbrukslånsrenten de betaler gjerne er det mangedobbelte av dette igjen.

Den skjulte ulempen er imidlertid at slike banker normalt ikke gir deg et topplån til denne renten, hvor kun din forbruksgjeld refinansieres. De forlanger typisk at hele boliglånet flyttes til dem, og at du da betaler samme rente for hele lånet.

Du flytter dermed forbrukslånsgjelden din og får bedre rentebetingelser på denne, men samtidig dobler du gjerne renten for hele boliglånet. Avhengig av hvor stort boliglånet ditt er i forhold til beløpet og rentesatsen på forbruksgjelden som du refinansierer er, så kan en slik løsning totalt sett faktisk bli dyrere, enn ved at du kun beholdt gjelden hos de kreditorene som du opprinnelig skylte penger til.

Det er imidlertid klare fordeler med å få til en slik refinansiering, til tross for at dine totale månedlige utgifter ikke blir lavere. For det første blir du kvitt inkassogjeld og betalingsanmerkninger, noe som er gull verdt. For det andre så medfører det faktum at du er kvitt ditt betalingsmislighold, at du har en reell mulighet til å igjen refinansiere dette nye lånet i et nytt boliglån i en normalt bank til normalt boliglånsrente.

Bluestep: 6,47 % effektiv rente. Sbanken: 3,35 % effektiv rente.

I skrivende stund (8.10.2019), så opplyser Bluestep på sin nettside at effektiv rente for et slikt refinansieringslån på 2 millioner kroner, med pant innenfor 85% av boligens verdi, er på 6,47 % årlig rente.

På Bank2 sin nettside opplyses det at effektiv rente er på 6,65 % for et tilsvarende lån.

Vi foretok så et søk på Forbrukerrådets nettportal Finansportalen.no på et tilsvarende lån, for like lang låneperiode og med tilsvarende belåningsgrad. Svaret var (for oss) ikke overraskende, nemlig at de tradisjonelle bankene ligger på omtrent den halve effektive renten som Bluestep og Bank2.

Et eksempel på en av de mer kjente og etablerte bankene for norske forbrukere er Sbanken. De har en årlig rente på et tilsvarende lån med sikkerhet i fast bolig på 3,35%. Dette blir så nærme halvparten av renteutgiftene for et slikt boliglån, i motsetning til et refinansieringslån via Bluestep eller Bank2, som du omtrent kan komme.

Nedenfor har vi listet opp de 10 billigste alternativene ifølge Finansportalen.no pr. 8.10.2019. Til slutt lister vi opp Bluestep og Bank 2 slik at du får et inntrykk av den store forskjellen dette utgjør i månedlige effektive renteutgifter:

 

Bank

Årlig rente

Månedlige renteutgifter

Sparebanken Vest

2,95 %

kr 4 916,67

SpareBank 1 Nord-Norge

3,18 %

kr 5 300,00

SpareBank 1 Telemark

3,31 %

kr 5 516,67

Sbanken

3,35 %

kr 5 583,33

Fana Sparebank

3,36 %

kr 5 600,00

OBOS-banken AS

3,39 %

kr 5 650,00

SpareBank 1 Østfold Akershus

3,46 %

kr 5 766,67

NORDirektebank (Skagerrak Sparebank)

3,54 %

kr 5 900,00

Sandnes Sparebank

3,64 %

kr 6 066,67

BN Bank ASA

3,66 %

kr 6 100,00

Bluestep

6,47 %

kr 10 783,33

Bank2

6,65 %

kr 11 083,33

Alle eksemplene gjelder et lån med sikkerhet i fast bolig innenfor 85% av boligens verdi. Lånestørrelse kr 2.000.000, -, med nedbetalingstid over 25 år. Det er ikke tatt hensyn til avdrag i ovenstående eksempel.

Som det fremgår av ovenstående eksempel, så må du belage deg på å betale ca. kr. 5500,- ekstra hver måned hos Bluestep og Bank2, sammenlignet med et tilsvarende lån hos Sbanken.

Besparelsen på refinansiert beløp må måles opp mot den økte boliglånsrenten.

Når du skal vurdere om det er lønnsomt å refinansiere din dyre forbruksgjeld inn i et nytt refinansieringslån, så må du vurdere besparelsen i månedlige utgifter på forbruksgjelden opp imot de økte utgiftene du får, i forhold til det du har på eksisterende boliglån.

Dersom vi tar et utgangspunkt på at du på eksisterende boliglån har en effektiv rente på 4% årlig rente, samt at du i gjennomsnitt har 20 % årlig rente på forbruksgjeld som i hovedsak består av kredittkortgjeld og forbrukslångjeld, så kan vi stille opp følgende regnestykke for å gi et inntrykk av hvor skjæringspunktet går:

Type lån

Lånebeløp

Årlig rentesats

månedlige renteutgifter

Eksisterende Boliglån

kr 1 680 000,00

4 %

kr 5 600,00

Eksisternede Fobruksgjeld

kr 320 000,00

20 %

kr 5 333,33

Sum

 

 

kr 10 933,33

 

I dette eksempelet så kommer de totale månedlige renteutgiftene midt imellom renteutgiftene hos Bluestep og Bank 2 for et tilsvarende totalt lånebeløp, med de forutsetningene som er satt i oppstillingen. I eksempelet utgjør forbruksgjelden rett i underkant av 1/5 del av eksisterende boliglån.

Med dette utgangspunktet så kan vi si som en tommelfingerregel at dersom din totale forbruksgjeld tilsvarer mer enn 1/5 av ditt eksisterende boliglån, så kan det lønne seg å refinansiere via aktører som Bluestep og Bank2, vel og merke dersom alternativet er å fortsette å betjene gjelden etter eksisterende betingelser.

Det er mange forutsetninger som du bør ta hensyn til her. Dersom en stor andel av forbruksgjelden ikke gjelder kredittkort og forbrukslån hvor det er avtalt en høy rente, så vil løpende rente på denne delen av gjelden normalt utgjøre forsinkelsesrenten, en rentesats som justeres halvårlig og som utgjør ca. 9 % årlig rente.

 Dersom det er forsinkelsesrentesatsen som gjelder for hele forbruksgjelden din, så må andelen av forbruksgjelden overstige et beløp tilsvarende halve boliglånet ditt, for at en slik refinansiering via aktører som Bluestep og Bank2 skal lønne seg.

Du bør derfor selv sette opp et regnestykke som over, gjerne med spesifisering av hver enkelt gjeldspost med tilhørende rentesats. De totale månedlige renteutgiftene du da sitter igjen med, måler du således opp mot de månedlige renteutgiftene du får ved en refinansiering via Bluestep eller Bank2.

Selv om du ikke sparer penger på en slik refinansiering så kan det likevel være fornuftig.

Det er imidlertid ikke alltid så enkelt at et enkelt regnestykke, som eksempelet over, kan i deg svaret på hva som er mest fornuftig for din del.

Dersom du pr. i dag sliter med vesentlig mislighold og inkasso på forbruksgjelden din, så sliter du gjerne både med betalingsanmerkninger og en uforutsigbarhet i din økonomi. Namsmannen har da gjerne har lagt ned trekk i din lønn, samt at du frykter tvangssalg av din bolig eller andre eiendeler.

Dette er en uholdbar situasjon for de fleste, og mange er villige til å gå med på et dyrt refinansieringslån for å bli herre over egen økonomi og sin livssituasjon igjen. Betydningen av dette kan ikke alltid måles i et regneark.

Det er også verdt å merke seg at slike refinansieringsbanker veldig ofte vil hjelpe deg med å forhandle gammel forbruksgjeld ned noe, slik at den totale gjelden kommer ned i et beløp som refinansieres innenfor boligens verdi.

Når slike aktører tar kontakt med kreditorene, så vet disse kreditorene at pengene vil komme dersom et forslag aksepteres. Samtidig er alternativet ofte er en gjeldsordning, noe som kan medføre at hele eller deler av kravet tapes.

Videre så er det mye enklere å få til en ny refinansiering via et normalt banklån, når du først har fått samlet all gjeld i et felles lån, og du er kvitt eventuelle inkassosaker og betalingsanmerkninger.

Et lån fra Blustep eller Bank2 er nærmest en betalingsanmerkning i seg selv.

Vi må imidlertid påpeke at selv om du ikke er registrert med inkassosaker eller betalingsanmerkninger, så er et boliglån hos Bluestep eller Bank2 nærmest å regne som en betalingsanmerkning i seg selv.

Det vi mener med det er at alle tradisjonelle banker vet at det kun er en årsak til at man har et boliglån hos disse aktørene, nemlig at man tidligere har hatt økonomiske problemer.

Ingen fornuftige mennesker tar opp et lån hos slike aktører til en rente som ligger på nærmere det dobbelte av den generelle markedsrenten, uten at det skyldes forutgående betalingsproblemer og eventuelle betalingsanmerkninger.

Det hjelper dermed lite med et rent økonomisk rulleblad når slike banker gjennomføres en kredittsjekk av deg. Så lenge du har et boliglån fra Bluestep eller Bank2, så vil banken forstå at du frem til dette lånet ble stiftet hadde betydelig økonomiske problemer.

Du må derfor regne med å måtte leve med et slikt lån i noen år, før en vanlig bank vil være villig til å overta lånet til en normal boliglånsrente. De vil med andre ord se at du ikke på nytt roter deg opp i økonomiske problemer, så fort du får muligheten til å stifte ny forbruksgjeld igjen.

Forbrukslånbankene og kredittkortselskapene vil ikke bry seg om dette, de har så høy rente på sine produkter, at så lenge du ikke har betalingsanmerkninger, så vil du normalt få innvilget nye forbrukslån og kredittkort.

Dette vet også bankene, og de vil dermed se det an over tid at du ikke går i den samme «fellen» på nytt, før de er villig til å erstatte lånet hos Bluestep eller Bank2 med et normalt boliglån.

Vår konklusjon.

Selv om refinansiering via Bluestep og Bank2 har betydelige «skjulte kostnader» ved at renten på ditt eksisterende boliglån normalt vil gå betydelig opp, så kan det være mange andre faktorer som likevel gjør det fornuftig å benytte seg av denne muligheten etter en totalvurdering.

Det er ikke bare månedlige kostander totalt sett som må vurderes, men dette må veies opp mot verdien av å bli herre over egen økonomi igjen, og muligheten på lengre sikt til å få omgjort det nye refinansieringslånet til et normalt boliglån.

Vi vil imidlertid påpeke at dersom du vil bli innvilget et refinansieringslån vil Bluestep med pant i egen bolig, så er det faktisk stor mulighet for at du vil bli innvilget tilsvarende boliglån i din eksisterende bank eller en konkurrerende bank til vanlige rentebetingelser for boliglån.

Dette gjelder selv om du har betalingsanmerkninger. Så lenge du har sikkerhet innenfor 85 % at det nye lånets beløp, så er det minimal risiko inkludert for den som innvilger deg lånet.

Dersom du ikke lykkes med å få til en refinansiering i vanlig bank, og du samtidig har mistet styringen over eksisterende gjeld, eventuelt at de månedlige renteutgiftene i dag utgjør mer enn en de vil gjøre på et nytt refinansieringslån, så vil det normalt være fornuftig å akseptere et lånetilbud fra en aktør som Bluestep eller Bank2.