Først må vi nevne det åpenbare, nemlig at det stort sett er mest fornuftig å betale ned på dyr inkassogjeld fremfor å bruke pengene på å spekulere i kryptovaluta.

Samtidig så er det en del forhold rundt de norske lovverket, når det kommer til tvangsinnfordring av gjeld, som gjør det hensiktsmessig å opparbeide seg noe formue eller en såkalt buffer i kryptovaluta eller i utenlandske banker or å unngå at dette blir tvangsinndrevet. Dette gjelder ikke minst personer med store og langvarige gjeldsproblemer.

Så lenge du oppbevarer kryptovaluta på norske kryptobørser som er underlagt tilsyn via Finanstilsynet, så kan du risikere at namsmannen tar utlegg i dette ved en utleggsforretning, slik at midlene deretter blir tvangssolgt og går til dekning av din inkassogjeld.

Hvor trygge er midlene dine hos utenlandske kryptobørser?

Dersom du oppbevarer dine kryptovaluta på utenlanke kryptobørser, så blir det med en gang mye vanskeligere for kreditorene å slå kloa i disse. Norske namsmenn har nemlig ikke myndighet i andre land, og kreditor må i så fall igangsette en egen inndrivningsprosess i det aktuelle landet.

Før dette blir aktuelt, så må kreditor eller inkassobyrået først få snusen at du har midler på en bestemt kryptobørs i utlandet. Deretter må de orientere seg om lovverket i det aktuelle landet i det hele tatt åpner for muligheten til å ta beslag i din kryptokonto, og deretter finne seg en samarbeidspartner og igangsette en innkrevingsprosess i det aktuelle landet.

Alt dette koster penger, ofte mye penger og blir gjerne ikke vurdert engang dersom det ikke er snakk om veldig store beløp. I mellomtiden har skyldner gjerne fått snusen i at det er påbegynt en prosess i det aktuelle landet og kan enkelt flytte sine kryptovaluta til en kryptobørs i et annet land. Eventuelt enda bedre, til en privat wallet (privat elektronisk lommebok) og dermed gjøre midlene helt utilgjengelige for andre.

Vi tør derfor påstå at det er særdeles liten risiko med å oppbevare kryptovaluta hos utenlandske kryptobørser med tanke på risikoen for at midlene blir beslaglagt i en innfordringsprosess.

Fordeler og ulemper med en privat wallet.

Et tredje alternativ er å bare bruke kryptobørser til å kjøpe og selge kryptovaluta, men kun bruke privat wallet til oppbevaring av din kryptovaluta. Du skjuler da midlene for hele omverdenen, inkludert skattemyndighetene og namsmannen.

Selv om namsmannen på en eller annen måte skulle finne ut av dette så klarer de ikke å ta beslag i midlene så lenge du ikke lar dem få tak i din private «wallet». Vi går ellers ikke nærmere inn på hvordan en privat wallet fungerer, da det er mye god informasjon på internett ellers om dette.

Når det gjelder å skjule kryptovaluta for skatteetaten, så er dette en dårlig ide. Så lenge du gjemmer midler på en privat «wallet», så kan dette ikke spores direkte til deg. Problemet kommer imidlertid den dagen du vil veksle inn dine kryptovaluta i tradisjonell valuta. Da vil du gjerne få behov for en kryptobørs og Skatteetaten vil kunne få snusen i dette på grunn av internasjonale rapportering standarder som fungerer bedre og bedre for hvert år.

Husk at det er en risiko både med kryptobørser og privat wallet. En kryptobørs kan bli hacket, noe som har skjedd flere ganger i kryptovalutaens historie. Dog er risikoen veldig liten hvis du velger en stor og seriøs aktør som Coinbase eller Binance, men helt sikker er du aldri. Risikoen for å bli hacket eliminerer du hvis du benytter en privat «wallet» til ikke er koblet til internett. Dog er det en ny risiko, nemlig at du selv knoter noe til, enten ved at du mister tilgangen til din egen wallet eller gjør noe feil i overføringer fra eller til denne.

Hvorfor bør gjeldsofre vurdere å spare i kryptovaluta?

Som nevnt er det er feil av oss å anbefale gjeldsofre å spare i kryptovaluta i stedet for å betale ned på inkassogjeld. Dog vet vi at mange gjeldsofre ønsker en liten form for økonomisk frihet selv om de ligger under et strengt innkrevingsregime via namsmannen.

Sparing i kryptovaluta har historisk gitt enorme avkastninger, og mange mener at dette vil fortsette i flere år til før det flater ut. Dette er selvfølgelig noe også gjeldsofre ønsker å ta del i. For dem kan det sammen med det å tippe lotto, være en av veldig få håp de klamrer seg til for å komme seg ut av gjeldsproblemene.

Nå skal vi ikke anbefale gjeldsofre hverken å spille lotto eller spekulere i krypovaluta, men det er uten tvil mye mer fornuftig å spekulere i kryptovaluta hvor markedslederen Bitcoin har hatt en historisk avkastning på ca. 200 % hvert eneste år siden oppstarten i 2009, kontra det å tippe lotto hvor under halvparten av innsatsen går tilbake i en vilkårlig premiepott.

Så det å kjøpe kryptovaluta for en femtilapp i uken fremfor å levere en lottokupong i uken, kan hvis man har litt flaks ved at den særdeles positive utviklingen i kryptomarkedet fortsetter i flere år fremover, faktisk ende opp med å bli en reell vei ut av gjeldsproblemer uten at gevinsten blir snappet opp av kreditorene før du er klar for det. Vel og merke hvis du følger tipsene i denne artikkelen og blant annet holder deg unna norske kryptobørser.

Mange av de samme fordelene gjelder ved å benytte utenlandske Fintech banker.

Når det gjelder det å holde midler unna namsmannen så gjelder dette i stor grad det samme for tradisjonelle valutaer og verdipapirer. Ved å velge å plassere penger på konto eller verdipapirer hos en aktør som f.eks. Revolut, så gjør du jobben mye vanskeligere for kreditorer som ønsker å grafse til seg disse verdiene.

Bare husk at du i utgangspunktet er pålagt å opplyse om alle dine verdier på forespørsel fra namsmannen, så tenkt deg om før du lyver på slike spørsmål for å unngå å gi deg selv videre problemer. Selv om namsmannen ikke kan ta beslag i midler i utlandet, så kan de legge oppsparte midler i utlandet i bunn når de beslutter et utleggstrekk. Du kan dermed ende opp med et utleggstrekk hvor absolutt hele lønnen trekkes, med henvisning til at du kan ta av utenlandske midler til livsopphold. Ha derfor en gjennomtenkt strategi på hvordan du handler i slike sammenhenger.