Svaret på overskriften kan være begge deler. Det som har betydning for deg er hvorfor du ønsker å søke forbrukslån og hvilken livssituasjon du er i.

Når man leser i media om forbrukslån er dette veldig ofte ensbetydende negativt. Det som ofte går igjen er hvor rå-dyrt forbrukslån er og at mange finansierer gamle forbrukslån med nye låneopptak.

For den udisiplinerte er forbrukslån og ikke minst kredittkort (hvor man hele tiden kan ta ut igjen innbetalte avdrag) ofte en evig gjeldsfelle. Dersom personen selv og eventuell samboer/ektefelle i tillegg har lav inntekt med få muligheter til økning og samtidig ikke har formuesgoder, bør forbrukslån og kredittkort unngås i det lengste.

For den disiplinerte kan et forbrukslån eller kredittkort være en grei og enkel løsning på kortsiktige likviditetsproblemer. Alternativet er ofte refinansiering med pant i bolig, noe som betyr høye tinglysningsgebyr til staten i tillegg til bankens etableringsgebyrer. I tillegg liker mange å "spare" hovedbankforbindelsen sin til de større prosjektene slik at man ikke virker useriøs ovenfor banken (husk imidlertid at banken ofte ber om kopi av selvangivelse og der kommer det frem om du har "gammel moro", også oppgjort gjeld der du betalte renter for året selvangivelsen gjelder).

Vi oppfordrer alle våre lesere til å være ytterst forsiktig med å oppta dyre forbrukslån og bruke kredittkort. Dette betyr imidlertid ikke at en gang innimellom kan dette være en grei og ikke minst enkel løsning på kortsiktige problemer. Du må bare tenke gjennom på om du er disiplinert nok til å benytte deg av slike lettvinte løsninger.