Inkassobyrået er kun ansvarlig for å slette betalingsanmerkninger de selv har registrert!

Fra 2008 har vi som en del av Løsøreregisteret hatt et utleggsregister i Norge hvor avholdte utleggsforretninger med resultat "intet til utlegg" eller "utleggstrekk i lønn/ trygd" blir registrert med en anmerkning i dette registeret. Kredittopplysningsselskapene henter ut opplysninger fra dette registeret som de på sin side bruker i sin kredittopplysningsvirksomhet. Den aktuelle anmerkningen i utleggsregisteret blir dermed registrert som negative betalingsanmerkninger hos kredittopplysningsselskapene.

Inkassoselskapene har mulighet til å registrere en betalingsanmerkning på saker som bringes inn til rettslig behandling tidligst 30 dager etter at det er tatt ut rettslige skritt i saken, for eksempel i form av en forliksklage og/ eller utleggsforretning. Dette er en mulighet inkassoselskapene har og som de i stor grad benytter seg av. Inkassoselskapene har da et solidarisk ansvar sammen med kredittopplysningsselskapet til å sørge for at betalingsanmerkningen blir slettet når den aktuelle saken er oppgjort. Dette er forøvrig noe som fungerer forholdsvis bra selv om noen feil skjer innimellom. 

Selve anmerkningen i utleggsregisteret er det kun namsmannen som kan slette og denne namsmannen trenger da melding fra inkassoselskapet/ kreditor om at kravet er betalt. Dette kan enten være at inkassoselskapet/ kreditor på eget initiativ melder fra til namsmannen, noe vi forøvrig mener burde omfattes av god inkassoskikk og forretningskikk. Den andre måten er at skyldner selv kontakter namsmannen når saken er oppgjort og namsmannen på sin side kontrollerer med kreditor/ inkassoselskapet før anmerkningen i utleggsregisteret kan slettes. Når en anmerkning i utleggsregisteret er fjernet vil den etter kort tid også bli fjernet hos kredittopplysningsselskapet da disse foretar jevnlig "vask" av databasen opp mot utleggsregisteret.

Etter at utleggsregisteret ble opprettet i 2008 har dette ført til at samme inkassosaken kan bli stående hos kredittopplysningsselskapet med en betalingsanmerkning fra inkassoselskapet og en betalingsanmerkning med bakgrunn fra utleggsregisteret. Problemet er at inkassoselskapet i utgangspunktet kun er ansvarlig for å slette betalingsanmerkningen de selv har innrapportert til kredittopplysningsselskapet og betalingsanmerkningen fra utleggsregisteret blir dermed gjerne stående. Kredittopplyningsselskapet på sin side har ryggen fri så lenge anmerkningen ikke er slettet i det opprinnelige utleggsregisteret, de har imidlertid selvsagt muligheten til å slette den hos seg selv når det er åpenbart at det gjelder den oppgjorte inkassosaken.

Problemet med at anmerkninger fra utleggsregisteret blir stående som betalingsanmerkninger hos kredittopplysningsselskapene, etter at de har mottatt slettemelding fra inkassoselskapet er et relativt vanlig problem. Hvorvidt dette skyldes manglende evne hos kredittopplysningsbyrået til å koble de to sakene sammen, eller manglende vilje til å utøve denne ekstra servicen, er uklar men det er åpenbart at både kredittopplysning bransjen og inkassoselskapene bør har en egen interesse i å sørge for å slette begge deler all det motsatte vil føre til mange unødvendige henvendelser om mye misnøye fra skyldnere. 

Sjekk alltid at betalingsanmerkningen er slettet når du har betalt etter avholdt utleggsforetning

I saker hvor du har betalt etter avholdt utleggsforretning og resultatet av denne var "intet til utlegg" eller "utleggstrekk" (rekk i lønn/ trygd) så bør du alltid på eget initiativ kontrollere at betalingsanmerkningen er slettet. Dette gjør du enklest ved å foreta en gratis kredittsjekk av deg selv som beskrevet i denne artikkelen på dette nettstedet om kredittsjekk.

Kontakt namsmannen for å få slettet anmerkning i utleggsregisteret

Dersom du finner ut at det fortsatt henger igjen en betalingsanmerkning som stammer fra utleggsregisteret må du kontakte namsmannen i den kommunen hvor utleggsforretningen ble avholdt og informere om at saken er oppgjort og gjerne sende kopi av kvittering for mest mulig fortgang i saken. Namsmannen vil da kontakte kreditor/ inkassoselskapet får å få dette bekreftet. Du kan eventuelt kontakte kreditor/ inkassoselskapet selv og be dem sende namsmannen en skriftlig bekreftelse på at saken er oppgjort.  BE namsmannen bekrefte skriftlig at anmerkningen er slettet og følg dette videre opp med en ny gratis kredittsjekk av deg selv som en dobbeltkontroll.