Onsdag skal prisen ned til 78 øre kilowattimen i snitt i Sør-Norge. Det er bare andre gang at døgnprisen er under 80 øre i oktober.

En fersk oversikt levert av strømbørsen Nord Pool viser dette. Forrige gang man hadde en så lav døgnpris i Sør-Norge var 3. oktober, da var den imidlertid helt ned i 48 øre kilowattimen.

I forrige uke var strømprisen i Sør-Norge på sitt høyeste noensinne. 19. oktober opplevde man en døgnpris på 1,43 kroner. Den store prisoppgangen skyldes lite vind i Europa, tørre vannmagasiner og energikrise over store deler av verden.

I mellomtiden har flere studenter ytret med at forbrukslån i form av smålån kan bli den eneste måten å betale de høye strømregninger på, noe også kjendisøkonom, Hallgeir Kvadsheim, også frykter.

Etter prisrekorden i forrige uke har prisene ligget mellom 80 øre og i overkant av 1 krone per kilowattime i snitt. Det ble mer vind i Storbritannia og Tyskland i forrige uke og det skal være dette som gjorde at prisene falt.

Forbrukslån – et godt alternativ til strømregningen?

Flere unge og familier med dårlig råd befinner seg nå i en situasjon hvor strømregningen spiser opp mye av månedsbudsjettet. Det har ført til at flere har søkt om finansiering i form av lån, enkelte ser ingen annen utvei.

Forbrukslån er en mulighet i en slik situasjon, noen søker også om lån på dagen når man står midt opp i en økonomisk krevende situasjon.

Et lån på dagen betyr nødvendigvis ikke at du får pengene utbetalt samme dag, men du får garantert svar på søknaden samme dag. Generelt sett har et lån uten sikkerhet mye kortere søknadsprosess enn lån med sikkerhet. Bankene slipper å dokumentere verdier, tilgangen på kredittopplysninger er enklere enn noen gang og på grunn av elektronisk signering kan man godkjenne avtaler veldig raskt.

Samtidig har teknologien bidratt til en drastisk økning av låntilbydere som tilbyr forbrukslån.

Raske lån kommer imidlertid med høyere renter. Desto raskere en søknadsprosess er, desto høyere rente er det vanligvis på lånet. Et eksempel på forbrukslån med høyere renter er smålån. Dette er lån som gjerne blir tilbudt på dagen.

Slike lån kan virke veldig fristende, men man bør imidlertid tenke seg om før man søker. Slike lån har også en kort nedbetalingstid, noe som betyr at du er avhengig av å betale ned gjelden raskt for å unngå at rentene vokser.

Dette bør du tenke på før du søker om forbrukslån

Det første du bør tenke på er å finne et lån med en gunstig rente. Den effektive renten avgjør hvor mye lånet vil koste deg, og om du faktisk er kapabel til å betjene lånet. Til tross for at et raskt forbrukslån gir deg finansiering der og da, er det alltid smart å ta en god vurdering av lånetilbudet før du aksepterer første og beste tilbud.

Her er det smart å vurdere om renten er lav, om vilkårene og betingelsene er gode, om nedbetalingsplanen er god nok og om gebyrene er lave.

Hvilke vilkår og betingelser som følger med lånet kan faktisk være vel så avgjørende for om du får et gunstig lån som er tilpasset din livssituasjon. Vilkårene og kravene som stilles til deg, som søker, sier mye om seriøsiteten til aktøren som tilbyr lån.

Lånebetingelser er ikke bare opprettet for å beskytte banken, de skal også beskytte deg som søker om lån. Du vil raskt se forskjell på seriøse aktører og de som har en kjernevirksomhet rundt raske forbrukslån på dagen, som for eksempel smålån.