Det er mange grunner til at du bør forbedre kredittvurderingen. En god kredittvurdering gjør at du stiller sterkere om du skal søke lån. Dette kan være i form av boliglån, billån, kredittkort eller forbrukslån. En långiver vil som regel vurdere om du er kredittverdig før du eventuelt tilbys et lån på avbetaling.

Det er også nødvendig med en god kredittvurdering når du skal skifte forsikring, mobilabonnement eller strømavtale. Dette er aktører som ofte foretar en kredittvurdering før den nye avtalen kan signeres. Denne kredittvurderingen resulterer gjerne i en kredittscore. En slik kredittscore tar vanligvis utgangspunkt i gjeld, alder, sivilstatus, boforhold og inntekt.

1. Sett opp et oversiktlig budsjett

For at du skal få en god oversikt over privatøkonomien din, bør du lage et budsjett. Dette gjør du ved å skrive ned både inntekter og utgifter. Deretter summerer du inntekter og utgifter hver for seg. Trekk i fra de samlede utgiftene fra den totale inntekten din.

Et oppdatert budsjett gir raskt en oversikt over det månedlige forbruket ditt. Budsjettet bidrar til at du klarer å betale regningene innen forfallsdato. Slik unngår du unødvendige betalingsanmerkninger. En kredittvurdering baseres også på alder, sivilstatus og boforhold.

2. Begynn med månedlig sparing

Når du har satt opp et budsjett ser du med en gang hvor mye du har igjen etter at faste utgifter er betalt. Den resterende summen kan brukes til mat og annet forbruk. De pengene du har til overs kan plasseres på en sparekonto.
Sparepengene kommer godt med om du skulle få uforutsette utgifter. Slike utgifter oppstår gjerne om du må gå til innkjøp av en ny vaskemaskin eller levere bilen på verksted. Det kan også være lurt å sette av penger til kommende ferier og fornøyelser.

3. Reduser gjeld og andre utgifter

Ved å redusere gjeld og andre utgifter oppnår du raskt en stabil økonomi. Dette fører igjen til at du kan betale regningene innen forfall. Du unngår derfor betalingsanmerkninger, renter og gebyrer. En god og oversiktlig privatøkonomi bidrar til at kredittvurderingen forbedres på sikt.

Dyre forbrukslån og kredittkort kan refinansieres for å oppnå bedre rentebetingelser. Det anbefales at du jevnlig sjekker om du kan få rimeligere forsikringer, strømavtale og mobilabonnement. Ved å holde månedlige utgifter lave, oppnås en bedre økonomi på sikt.

4. Sørg for å ha en fast inntekt

En fast inntekt vil gjøre det enkelt å holde orden på privatøkonomien. Det er derfor en fordel om du sørger for at arbeidsgiver gir deg en fast kontrakt. Mange arbeidsgivere tilbyr gode pensjonsordninger og andre fordeler.
En fast inntekt gjør det enklere å planlegge ferier og andre fornøyelser. Mange velger også å jobbe overtid for å øke inntekten. Med ekstra penger på kontoen kan du sette av penger til kommende utgifter. Dette kan være i form av forsikringer, årsavgifter og gebyrer.

5. Unngå dyre kredittkort og forbrukslån

Når du skal søke om lån eller etablere et nytt mobilabonnement blir det vanligvis foretatt en kredittvurdering. Det er derfor viktig at du ikke har betalingsanmerkninger. For å unngå dette anbefales det at du ikke tar opp dyre forbrukslån og kredittkort.

Hvis du har problemer med å betale dyre kredittkort og forbrukslån kan det være lurt å refinansiere. Det kan da bli nødvendig å foreta en kredittvurdering. En god kredittvurdering er viktig for deg som skal søke lån, bytte strømleverandør eller forsikringsselskap.