Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Generelle inkassospørsmål

Liste over artikler i kategorien 'Generelle inkassospørsmål'
Tittel
Når er en innsigelse saklig nok til at inkasso ikke kan iverksettes?
Hva koster en betalingsutsettelse hos inkassobyrået?
Kan jeg kreve lavere utleggstrekk på grunn av høye strømpriser?
Hvordan bestride en faktura eller et inkassokrav?
Kan purregebyr sendes til inkasso?
Inkassovarsel - Her er reglene for inkassovarsling.
Hva er et påkrav?
Hvordan er saksgangen i en inkassosak?
Hvor mye er det lov å kreve i renter ved forsinket betaling?
Hva er rettslig inkasso?
Hva er et regresskrav?
Når foreldes pant?
Hva er et gjenpartsbrev?
Hva er en betalingsoppfordring?
Hvordan beregner namsmannen et utleggstrekk?
Hva har inkassobyrået lov til å legge på i salær ved avdragsordning?
Hva er solidaransvar?
Hva er en kredittsperre?
Hva er utleggsforretning?
Hva gjør jeg når arbeidsgiver ikke betaler skyldig lønn?
Kan jeg føre inkassorenter på selvangivelsen?
Kan arbeidsgiver blande seg inn i mine gjeldsproblemer?
Hvor lang tid tar det før tvangssalg gjennomføres?
Har inkassobyrået lov til å komme hjem på døren til meg?
Dette bør du vite før du inngår en avdragsordning med inkassobyrået!
Hva er en fraværsdom fra forliksrådet?
Kan jeg få betalingsutsettelse av namsmannen?
Hva betyr enkelt og tungt inkassosalær?
Er det lov å sende inkassokrav i sommerferien?
Inkassopågang mot mindreårige
Er du riktig skyldner?
Sjekkliste når du har mottatt inkassokrav
Det er tilstrekkelig å betale inkassovarselet på forfallsdato
Hva kan namsmannen ta pant i ved utleggsforretning?
Hva er forskjellen på forliksklage og utleggsforretning?
Har kreditor sendt saken til riktig forliksråd?
Må jeg betale inkassosalær når kreditor har sagt alt er i orden?
Kan jeg bli kvitt gjelden ved å flytte til utlandet?
Hva betyr langstidsovervåkning?
Er det lov å sende inkassokrav på foreldet gjeld?
Personvern ved rettslig inkasso
Hvordan ivaretas personvernet ved inkasso?
Hva risikerer jeg når gjelden går til inkasso?
Når du har betalt hovedkravet til kreditor
Bruk inkassoklagenemnda!
Myter om inkasso
Hvem har ansvaret for feiladressert post?
Hvordan stoppe useriøs og urettmessig inkassopågang?
Kan et omtvistet krav sendes til inkasso?
Misbruk av personalia
God inkassoskikk
Må jeg gi fra meg bilen når inkassobyrået kommer på døren?
Hva betyr "intet til utlegg"
Bruk av inkassoselskapets logo på konvolutter til skyldner
Foreldelse av gjeld
Inkassobyråets plikt til å slå sammen saker for å begrense salærkostnader
Inkassosatsene! Dette koster inkassosaken deg.
Begrepsforklaring på inkassokravet
Hva om jeg ikke har mottatt inkassovarsel?