Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Lån og refinansiering

Unngå tvangsinndrivelse av kredittkortgjeld.

Uforsiktig bruk av kredittkort er en av de viktigste årsakene til at nordmenn havner i økonomiske vansker. En fersk rapport fra SIFO avdekker at nesten 30 prosent av alle voksne mellom 18 og 80 år har kredittkortgjeld. Ifølge forskerne er det først og fremst blant disse at det oppstår betalingsvansker.

Rapporten ble lagt frem før Norge og den norske økonomien ble rammet av covid-19.

Bygger gjeld

Kredittkortenes brukerbetingelser er en av de viktigste årsakene til økonomiske problemer. Mange benytter seg av muligheten til å nedbetale minst mulig av det man skylder kortselskapene. Det månedlige minimumsbeløpet består i stor grad av høye renter. Selve avdraget utgjør bare en liten del. Dermed blir gjeldsreduksjonen knapt merkbar.

Betaler man bare det man må, tar det ikke lang tid før kredittkortgjelden har vokst seg stor hvis man også belaster kortet med mer forbruk. Lar man det gå for langt, kan det ende med at kredittkortselskapet iverksetter tiltak for å drive inn gjelden med tvang.

Refinansiere med kredittkort?

Vi har tidligere tatt til orde for at refinansiering ved å bake gjeld inn i boliglånet, er den desidert mest fornuftige refinansieringsformen. Det faktum er ikke endret. Dersom dette ikke er noe som du får til så bør du lese vår artikkel om alternativer til forbrukslån.

Samtidig er realiteten slik a enkelte ikke lykkes med å få til en refinansiering med ovenstående metoder. Da er det siste alternativet som gjenstår å refinansiere forbrukslån og kredittkort med andre forbrukslån og kredittkort med bedre betingelser.

Refinansiering med kredittkort er den absolutt siste utvei i en vanskelig situasjon, men i helt spesielle tilfeller kan det ha noe for seg.

Kredittkort er det kredittproduktet som er lettest å få innvilget, ofte enklere enn forbrukslån. Dette fordi banken tjener penger via Visa eller Mastercard når du bruker kredittkortet ditt og ikke minst fordi det er det produktet med høyest rente. Det faktum at det er produktet med høyest rente gjør at det også bær være desidert siste utvei.

Dersom situasjonen din imidlertid er slik at du har en rekke kredittkort som du betaler på månedlig, så medfører dette både en uoversiktlig privatøkonomi, samt mye penger ut av vinduet ved at du gjerne betale månedlige gebyrer, fakturagebyr og lignende på mange kort.

5 typer lån du kan få uten kredittsjekk!

Dersom du har betalingsanmerkninger så vet du gjerne at det er vanskelig å få innvilget lån uten at det gjennomføres kredittsjekk. Spørsmålet mange i en slik desperat situasjon stiller seg er hvorvidt det i det hele tatt er mulig å få et lån uten at det gjennomføres en kredittsjekk, hvor naturligvis slike betalingsanmerkninger oppdages.

Alle norske finansinstitusjoner er forpliktet å gjennomføre en forsvarlig kredittvurdering i forbindelse med behandling av søknader om lån, kreditter og andre typer finansiering.

Dette må strengt tatt ikke alltid innebære en tradisjonell kredittsjekk, men i praksis så er det vanskelig for en finansinstitusjon å forsvare at det er innvilget et lån uten at en slik kredittsjekk er utført. Alt håp er imidlertid ikke ute, det finnes andre måter å få lån på uten at det gjennomføres kredittsjekk, noe vi vil redegjøre for i denne artikkelen.

5 typer lån hvor du kan regne med at det ikke gjennomføres kredittsjekk:

Nedenfor følger det 5 typer lån hvor det normalt ikke gjennomføres kredittsjekk. Ved lån fra arbeidsgiver eller et privatlån kan det gjennomføres kredittsjekk, men dette vil likevel normalt ikke bli gjort. Normalt forstår også disse at du har økonomiske problemer og gir deg likevel lånet for å hjelpe deg. Dette nettopp fordi de forstår at du ikke kan få dette på vanlig måte.

Sannheten om "billige" forbrukslån.

Etter å ha fått innblikk i tusenvis av gjeldssaker i årenes løp, både som representanter i inkassobransjen, kemnerkontor og de siste årene via dette nettstedet, så er vi ikke lenger i tvil.

Nesten uten unntak så er misligholdte forbrukslån og kredittkort en viktig del av gjeldsproblemet til norske gjeldsofre. Av disse tilfellene, så begynner problemet ene og alene på grunn av et scenario som beskrevet lenger nede i denne artikkelen.

Dette er nemlig sannheten om "billige" forbrukslån: Markedsført rente på mellom 5 og 10 % årlig rentesats er en misvisende rentesats, som nærmest ingen er i nærheten å få innvilget på sitt lån. I realiteten ender normale lønnsmottakere opp med å få en rentesats på rundt 20 % årlig rente på forbrukslån. På kredittkort er rentesatsen enda høyere.

Når det gjelder sammenligningssider for forbrukslån og kredittkort så kan vi nesten garantere at samtlige av disse er rene reklamekampanjer. Den eneste inntektskilden til slike sider er provisjoner fra lesere som følger linken og søker om forbrukslånene som disse anbefaler. Tro ikke at det er de beste og billigste lånene som anbefales. Det er de lånene som genererer høyest provisjon til nettstedets eier. Derfor kan du ikke stol på slike sammenligningssider.

Refinansiering av gjeld med sikkerhet i bolig

Dersom du sliter med mye gjeld og kanskje også har pådratt deg inkassosaker og betalingsanmerkninger, så har du ødelagt mange muligheter for å refinansiere din gjeld. Dersom du imidlertid kan stille sikkerhet for et nytt lån, så er ikke alt håp ute.

Dersom du kan stille sikkerhet i egen eller andres bolig innenfor boligens verdi, så er det fullt mulig å få innvilget refinansiering av gjeld til tross for inkassosaker og betalingsanmerkninger. Vær oppmerksom på at banken fortsatt vil kreve at du har betjeningsevne.

Hva er betjeningsevne?

Med betjeningsevne mener man at låntaker har tilstrekkelig med midler til å betjene lånet og samtidig ha tilstrekkelig med midler til andre utgifter samt nødvendig livsopphold til seg og sin familie. Det skal også etter retningslinjer fra Finanstilsynet tas høyde for eventuelle rentehevinger.

Dersom låntaker ikke har betjeningsevne, så skal fortrinnsvis lånesøknaden avvises. Hvis banken likevel innvilger lånet så har de frarådingsplikt både ovenfor låntaker og eventuelle kausjonister. Dette vil ofte være tilfellet i saker som gjelder refinansiering av gjeld, hvor låntaker har havnet i økonomiske problemer og noen stiller sikkerhet for denne.

11 gode alternativer til forbrukslån

Dersom du har normal inntekt og ikke er registrert med betalingsanmerkninger så er det raskt og enkelt å få innvilget et forbrukslån. Forbrukslån er imidlertid sjeldent en god ide da det er både dyrt og motiverer til overforbruk, noe som begge deler er en sikker vei ut i økonomisk uføre.

Dette gjelder ikke minst dersom du tar opp stadig nye forbrukslån for å dekke avdrag på andre forbrukslån og samtidig opprettholde et høyt forbruk. Men hva gjør man hvis man trenger et lån til forbruk eller et lån til refinansiering av gammel forbruksgjeld med høy rentesats?

Vi har med utgangspunkt i dette listet opp 11 punkter nedenfor hvor noen er avhengig av at du kan stille sikkerhet i fast eiendom mens de fleste alternativene ikke stiller noe slikt krav.

Be arbeidsgiver om et lån

Mange blir positivt overrasket over hvor villig arbeidsgiver er til å hjelpe sine ansatte ved økonomiske problemer og utfordringer. Arbeidsgiver føler at de kjenner den ansatte godt og det er normalt gjensidig tillitt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver vet at det aktuelle lånet vil få høy prioritet selv om arbeidsgiver er klar over dine eventuelle gjeldsproblemer.

Side 1 av 2