Mange som sliter økonomisk ser at de har mulighet til å leve normalt og betjene all gjelden sin uten problemer dersom de får til en refinansiering med boliglånsrente på hele lånet. Problemet til denne gruppen er at de gjerne har en eller flere betalingsanmerkninger og gjerne heller ikke har bolig med friverdi å stille i sikkerhet.


Lån uten kredittsjekk

Alle banker og finansieringsinstitusjoner i Norge som tilbyr lån og finansiering, herunder kredittkort, er pålagt etter finansavtaleloven å foreta en kredittvurdering før de innvilger lån. Det er med andre ord ikke mulig å få lån, i hvert fall fra en forholdsvis seriøs aktør, uten at det foretas en kredittvurdering av deg. En slik kredittvurdering trenger etter loven nødvendigvis ikke å innebære en tradisjonell kredittsjekk hos et av kredittopplysningsbyråene, det kan vurderes som tilstrekkelig og be om dokumentasjon på lønn og gjerne kopi av selvangivelse. I praksis må du imidlertid påberegne at en slik kredittvurdering i de aller fleste tilfeller innebærer innhenting av tradisjonell kredittsjekk inkludert betalingsanmerkninger fra et kredittopplysningsbyrå.

Dette innebærer imidlertid ikke at banken ikke har lov til å gi deg lån selv om du har en negativ kredittsjekk som kanskje viser dårlig inntekt og betalingsanmerkninger. Banken er imidlertid i slike tilfeller pålagt å bruke sin frarådingsplikt til deg om ikke å ta opp lånet. Igjen vil dette i praksis nesten alltid medføre at banken istedenfor velger å ikke innvilge deg noe lån, spesielt dersom du ikke har noe sikkerhet å stille da dette naturligvis medfører en høy risiko for banken til å faktisk tape pengene de låner til deg.

Lån uten sikkerhet

Når vi snakker om lån uten sikkerhet tenker vi på et lån der det ikke stilles sikkerhet for lånet enten ved kausjonist og/ eller ved pant i eiendeler, normalt bolig. Lån uten sikkerhet innebærer i praksis i Norge i dag stort sett det vi omtaler som forbrukslån etter kredittkort lån. Dersom du ønsker å sammenligne priser på forbrukslån så kan du enkelt foreta et søk på google for å sammenligne priser.

Det er med andre ord fullt mulig å få lån uten å stille sikkerhet dersom du har grei kredittverdighet ved en kredittsjekk. Du må imidlertid påregne å betale en skyhøy rente på et slikt lån og det er ikke uvanlig med en årlig rente på 20-30%.

Lån med negativ kredittsjekk men med sikkerhet

Når det gjelder lån med negativ kredittsjekk men at du samtidig kan stille sikkerhet i form av kausjonist og/ eller pant i eiendom så er vi inne på tvilstilfeller hvor banken ofte velger å bruke skjønn. Siden du har en negativ kredittsjekk må du påregne at banken uansett vil gardere seg ved å bruke sin frarådingsplikt selv om dette kanskje ikke i alle tilfeller er strengt tatt nødvendig. Dersom du har kausjonist er det naturligvis vesentlig at denne er kredittverdig for at banken skal anse det som en ekstra sikkerhet for lånet. Sikkerhet i fast bolig er det banken anser som den beste sikkerheten for et lån. Her er friverdien i boligen avgjørende, jo lavere prosentandel av boligen som er belånt fra før jo bedre mulighet for å få innvilget lån.

Selv om banken har lov til å innvilge lån de ikke tror du er i stand til å betjene så lenge de benytter frarådingsplikten vil de i praksis aldri innvilge et lån de anser at du ikke har betjeningsevne til. Med betjeningsevne mener man at du etter normale faste og løpende utgifter til bolig, bil, strøm, mat, klær m.m. er trukket fra så skal du sitte igjen med penger til å kunne betjene det nye lånet.