Inkassoguiden.no

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblematikk!

Tvangssalg

Tvangssalg, en kort innføring.

Tvangssalg er sammen med konkurs det sterkeste virkemiddelet som inkassobransjen har i dag når det kommer til inkassotiltak mot privatpersoner og foretak. De aller fleste formuesgoder kan pantsettes frivillig eller ufrivillig ved utleggsforretning og deretter begjæres tvangssolgt.

Bil og bolig er de vanligste objektene som utsettes for tvangssalg når det gjelder skyldnere som har pådratt seg gjelden i egenskap av å være forbrukere. Det å bli fratatt bilen sin oppleves som inngripende i seg selv men kan ikke sammenlignes med den personlige tragedien et tvangssalg av bolig er for mange skyldnere. Dette er ofte en tragedie både økonomisk og i et større helhetlig bilde som det personlige nederlag og fornedrelse et slikt tvangssalg kan oppleves. Vi er overbevist at mange selvmord hvert år i Norge kan tilskrives direkte til tvangssalg av skyldners bolig i forbindelse med inndrivelse av «tullete» gjeld som useriøse fakturakrav, forbrukslån og kredittkort.

Formelle krav for at tvangssalg kan begjæres.

Uansett hvilket objekt som skal begjæres tvangssolgt og hva slags type pant og krav som er bakgrunnen for gjelden er det en del formelle krav som må være til stede før en tvangssalgsbegjæring vil bli tatt til følge.

Det må foreligge et mislighold.

Dersom en begjæring om tvangssalg gjelder en gjeldspost så må gjelden være forfalt. Dersom det foreligger en avtale om nedbetaling av gjelden så kan det ikke igangsettes tvangssalg så lenge gjelden betjenes som avtalt.

Les mer …

Søk i artikler: