Inkassoguiden.no

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Tvangssalg

Dette bør du lese dersom du frykter tvangssalg av din bolig!

Viktigheten av å forstå betydningen av panteheftelsers prioritet ved tvangssalg.

Mange av våre lesere sliter dessverre med så omfattende gjeldsproblemer at tvangssalg av bolig er en reell risiko dersom de bor i eid bolig. I en slik situasjon er det viktig å forstå betydning av de forskjellige pante rettighetene, rekkefølgen på pantene samt den viktige forskjellen på et helpant og ett pant i ideell andel.

Dersom du forstår disse viktige forskjellene så kan det være tilstrekkelig til at du velger å prioritere de riktige fordringene når du skal betjene gjelden med dine begrensede midler. I motsatt fall risikerer du at du betjener den kreditorer som er mest aggressiv med sine trusler om tvangssalg. Dette selv om disse i praksis ikke vil ha en reell mulighet for å få gjennomført tvangssalg fordi de har for dårlig prioritet.

Forskjellen på helpant og pant i ideell andel.

Når man får innvilget et boliglån så tas det normalt pant i hele boligen ved ett frivillig pant. Dette uavhengig om du kjøper boligen alene eller sammen med en annen person. Banken vil kreve at dere stiller begge parters andel som felles sikkerhet og står som solidarisk ansvarlige for gjelden. Dette er ett frivillig avtalepant og kalles gjerne et helpant. Ved mislighold av boliglånet kan banken da kreve tvangssalg av hele boligen.

Les mer …

Tvangssalg, en kort innføring.

Tvangssalg er sammen med konkurs det sterkeste virkemiddelet som inkassobransjen har i dag når det kommer til inkassotiltak mot privatpersoner og foretak. De aller fleste formuesgoder kan pantsettes frivillig eller ufrivillig ved utleggsforretning og deretter begjæres tvangssolgt.

Bil og bolig er de vanligste objektene som utsettes for tvangssalg når det gjelder skyldnere som har pådratt seg gjelden i egenskap av å være forbrukere. Det å bli fratatt bilen sin oppleves som inngripende i seg selv men kan ikke sammenlignes med den personlige tragedien et tvangssalg av bolig er for mange skyldnere. Dette er ofte en tragedie både økonomisk og i et større helhetlig bilde som det personlige nederlag og fornedrelse et slikt tvangssalg kan oppleves. Vi er overbevist at mange selvmord hvert år i Norge kan tilskrives direkte til tvangssalg av skyldners bolig i forbindelse med inndrivelse av «tullete» gjeld som useriøse fakturakrav, forbrukslån og kredittkort.

Formelle krav for at tvangssalg kan begjæres.

Uansett hvilket objekt som skal begjæres tvangssolgt og hva slags type pant og krav som er bakgrunnen for gjelden er det en del formelle krav som må være til stede før en tvangssalgsbegjæring vil bli tatt til følge.

Det må foreligge et mislighold.

Dersom en begjæring om tvangssalg gjelder en gjeldspost så må gjelden være forfalt. Dersom det foreligger en avtale om nedbetaling av gjelden så kan det ikke igangsettes tvangssalg så lenge gjelden betjenes som avtalt.

Les mer …

Søk i artikler: