Du sitter med et uoppgjort inkassokrav som du ønsker å få ut av verden så fort som mulig med minst mulig konsekvenser. De fleste tenker at det da er riktig å ta kontakt med inkassoselskapet for å komme til en avtale med dem. En god tanke som i mange tilfeller et riktig og fornuftig valg. I denne sammenhengen er det imidlertid viktig å være klar over at inkassoselskapet er ute etter å tjene mest mulig penger og sikre egne og kreditors interesser i størst mulig grad. De gjør lite for å hjelpe deg uten at det gir dem noe tilbake som ivaretar deres interesser.

I denne sammenheng bør du blant annet være klar over følgende konsekvenser av å ta kontakt med inkassoselskapet samt konsekvenser av avtaler du inngår med dem:

Erkjennelse av gjeld bryter foreldelsesfristen

Delbetaling, løfte om betaling eller andre former for uttrykkelig erkjennelse av gjelden ovenfor fordringshaver eller inkassoselskapet bryter foreldelsesfristen slik at den normale foreldelsesfristen på 3 år begynner å løpe på nytt fra dato for denne erkjennelsen. Muntlig erkjennelse er like gyldig som en skriftlig erkjennelse men vanskeligere å sannsynliggjøre i ettertid for kreditor.

Nå er det ikke så ofte inkassoselskapene lar krav av mer betydelig størrelse bli foreldet, men på småkrav skjer det ofte at det ikke finnes formålstjenlig å bruke ressurser på rettslige skritt for å sikre krav mot foreldelse. Vi skal ikke gå inn på moralske spørsmål i denne sammenheng og det er opp til den enkelte i hvilken grad det er ønskelig å spekulere i at et krav blir foreldet. Husk at det er fult mulig å gjøre opp for seg selv om et krav er foreldet men man har ikke krav på tilbakebetaling dersom man betaler et foreldet krav med en feil. Les mer om foreldelse av gjeld i egen artikkel om foreldelse.

Avdragsordning kan bli dyrt

Når du tar kontakt med inkassoselskapet og opplyser at manglende oppgjør skyldes økonomiske problemer vil inkassoselskapet ofte forsøke å foreslå en avdragsordning for deg. Igjen en fristende løsning som inkassoselskapet ikke gjør fordi de så gjerne vil være snille med deg.

Dersom du inngår en avdragsordning på mer en 4 avdrag så har inkassoselskapet lov til å beregnet et avdragsgebyr på 1,5 ganger inkassosatsen (totalt kr 975,- i 2015). Forøvrig er det viktig å være klar over at forsinkelsesrenter normalt løper helt til siste avdrag er betalt. En annen ting som det er viktig å være klar over er at inkassoselskapene har mulighet til å registrere betalingsanmerkning på deg ved misligholdt avdragsordning og de kan således omgå det vanlige kravet til at saken først må sendes til rettslig innkrevning. Avtale om avdragsordning og betaling av avdrag bryter forøvrig foreldelsesfristen som nevnt tidligere.

Budskapet til deg som vurderer en avdragsordning er å forsøke å holde deg til en ordning på 4 eller færre avdrag og ikke inngå avtaler du ikke er sikker på at du klarer å opprettholde.

Signering av gjeldsbrev har konsekvenser

For å inngå avtale om avdragsordning og/eller utsettelse vil inkassoselskapet ofte at du signerer et gjeldsbrev før avtalen er gjeldende. Dette er igjen forståelig fra inkassoselskapets side men det er en del forhold i forbindelse med en slik signering av et gjeldsbrev du bør være klar over.

Når du signerer et gjeldsbrev aksepterer du kravet og de ekstra renter og omkostningene som er lagt til kravet. Du mister i utgangspunktet all muligheten til å prøve kravet og omkostningene for retten eller klagenemnd. i tillegg er foreldelsesfristen på gjeldsbrev 10 år i stedet for hovedregelen på 3 år for usikrede fordringer. Et gjeldsbrev er forøvrig et direkte tvangsgrunnlag noe som gir rom for en raskere tvangsfullbyrdelse da muligheten til å kreve behandling i forlikrådet er avskåret.

Inkassoselskapet kan ved utstedelse av gjeldsbrev ta seg samme gebyr på kr 975,- som de kan ta for å inngå avdragsordning på mer enn 4 avdrag. Dog kan de ikke beregne dette for både avdragsordning og gjeldsbrev. Dersom du inngår en avtale på mer enn 4 avdrag i kombinasjon med signering av gjeldsbrev er det totale maksimale gebyret fremdeles på kr 975,- for begge deler.

Vurder skriftlig henvendelse istedenfor muntlig

Det er mange grunner til at du bør vurdere å kontakte inkassoselskapet skriftlig fremfor muntlig. Stikkordet her er å kunne dokumentere at det har vært kommunikasjon i ettertid og hva denne kommunikasjonen har inneholdt. Det er mye enklere for en saksbehandler å slenge ut diverse påstander over telefon om konsekvenser som virker skremmende for å oppnå betaling uten at påstandene nødvendigvis har rot i virkeligheten. Ved skriftlig kommunikasjon vil en saksbehandler automatisk være mer påpasselig med å opptre korrekt da de vet at de kan bli konfrontert med dette i ettertid, i motsetning til en telefonsamtale hvor de kan nekte på sine uttalelser eller si at de er blitt misforstått.

Det er mange eksempler på at skyldner påstår at de har vært i kontakt med inkassoselskapet på telefon hvor dette på sin side blir avvist av inkassoselskapet da de påstår å loggføre alle henvendelser. Da blir det påstand mot påstand hvor inkassoselskapet ofte blir trodd dersom dette ikke kan dokumenteres med underdokumentasjon på noen måte. Benytt deg av kommunikasjon på epost så kan du ikke bare dokumentere inkassoselskapets svar, du kan også dokumentere at du har sendt epost dersom den ikke blir besvart. Legg deg selv eller en venn i kopifeltet som ytterligere dokumentasjon på at forsendelsen har foregått uten komplikasjoner på din side.

Glem aldri at inkassoselskapets formål er å drive inn gjeld og tjenes mest mulig penger på deg. Inkassovirksomhet er lovlig virksomhet så lenge formalitetene for å drive dette er tilstede, noe de nesten uten unntak er i Norge. Inkassoselskapet er ikke dine venner som ønsker å ordne alt billigst og enklest mulig for deg. Dette betyr ikke at det for begge parter er fornuftig og formålstjenlig at all kommunikasjon foregår i siviliserte og høflige former. Det er to parter som har forskjellige interesser å ivareta og gjensidig respekt for dette bør alltid vises så lenge motparten følger de samme prinsipper.