Blir gjeld foreldet?

Dersom du er blant dem som har skrivebordskuffen full av gamle inkassokrav som gjelder alt fra misligholdt forbrukslån og kredittkort, til misligholdt krav på treningssentre og bokklubber, så er det godt mulig at ett eller flere av kravene er foreldet.

Foreldelse av gjeld reguleres i egen lov.

Foreldelse av gjeld reguleres i egen lov som heter ”lov om foreldelse av fordringer”(foreldelsesloven). Dersom foreldelsesfristen er nådd faller din plikt til å dekke kravet bort Fordringshaver/ inkassoselskap kan heller ikke foreta rettslige skritt for å kreve gjelden dekket av deg. Dersom du imidlertid betaler kravet etter at foreldelsesfristen er nådd har du allikevel ikke krav på å få beløpet tilbakebetalt.

Hva er foreldelsesfristen for gjeld?

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år fra det tidspunktet kreditor tidligst kunne kreve kravet dekket. Normalt vil dette være forfallsdato faktura eller når misligholdet oppstod på et lån. Ved gjeldsbrevslån og pengelån er fristen imidlertid 10 år.

Erkjennelse av gjelden "nullstiller" foreldelsesfristen.

Det er flere forhold som avbryter foreldelsesfristen slik at denne ”nullstilles” slik at beregningstidspunktet for ny foreldelse dato settes ved erkjennelsestidspunkt. Dersom skyldner uttrykkelig erkjenner gjelden ovenfor fordringshaver er dette avbrudd på fristen. En slik erkjennelse kan for eksempel være løfte om betaling eller ved å betjene kravet delvis. En muntlig erkjennelse er i utgangspunktet tilstrekkelig men siden det er svært vanskelig å dokumentere i ettertid bør det foreligge skriftlig erkjennelse eller annen dokumentasjon som for eksempel bankutskrift som dokumenterer del betaling.

Rettslige skritt gir ny 10 års foreldelsesfrist.

Foreldelsesfristen avbrytes også når fordringshaver setter i gang rettslige skritt mot skyldner. Dersom rettslige skritt fører til dom, forlik, avholdelse av utleggsforretning m.m. settes det en ny foreldelsesfrist på 10 år.

Mange inkassoselskaper setter i gang rettslige skritt kun for å sikre kravet mot foreldelse. Dette fører til unødvendige omkostninger og belastning for begge parter. Et godt alternativ er da at skyldner blir tilbudt/ tilbyr seg å signere et gjeldsbrev som vil gi kravet en ny foreldelsesfrist på 10 år.

Denne artikkelen er en forenklet innføring om lovverket rundt foreldelse av gjeld. Flere forhold av mer uvanlig art som kan avbryte/ forlenge foreldelsesfristen er unnlatt for å forenkle artikkelen. Vi tar forøvrig forbehold om skrivefeil eller faktiske feil i opplysningene. Ta alltid kontakt med advokat i tvilstilfeller dersom saken din har stor betydning for din videre privatøkonomi.