Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Betalingsanmerkning

Hva er en betalingsanmerkning?

Betalingsanmerkninger er et av de temaene vi oftest får spørsmål om fra våre lesere. Til tross for at vi allerede har skrevet en rekke artikler om betalingsanmerkninger, i forhold til hva som skal til for å få en betalingsanmerkning samt hvordan man kan gå frem for å slette uriktige betalingsanmerkninger, så er det fremdeles mange som har spørsmål om dette. Vi har derfor valgt å skrive denne artikkelen som en mer dyptgående gjennomgang av temaet betalingsanmerkninger. I denne artikkelen konsentrerer vi oss kun om betalingsanmerkninger mot privatpersoner.

En betalingsanmerkning er et signal til dem som foretar en kredittsjekk via ett kredittopplysningsbyrå, at personen det søkes på har misligholdt en eller flere betalingsforpliktelser. Betalingsanmerkninger kan innrapporteres av inkassobyrå, forliksråd, namsmenn, kemnerkontoret, Nav innkreving og Statens innkrevingssentral. Kredittopplysningsbyrået kan også innhente opplysninger fra offentlige registre.

Hva skal til for å få en betalingsanmerkning?

Hovedregelen for at det skal kunne bli registrert en betalingsanmerkning på deg, er at det er igangsatt eller gjennomført rettslige skritt på et misligholdt betalingskrav. Slike rettslige skritt er normalt forliksklage eller utleggsforretning.

Låne penger med betalingsanmerkninger?

Spørsmål vedrørende hvilke muligheter som finnes for dem som har betalingsanmerkninger har til å få lån dukker gang på gang opp i vår innboks i litt forskjellige former. Det er ikke noe fasitsvar på spørsmålet utover det at det umiddelbart blir mye vanskeligere å få innvilget et normalt lån via norske finansinstitusjoner, med bevilling fra Finanstilsynet til å drive slik virksomhet, dersom man er registrert med negative betalingsanmerkninger.

Kravet til en forsvarlig kredittvurdering

I finansavtaleloven § 46 b stilles det et klart krav til å foreta en fyllestgjørende kredittvurdering av forbruker før kreditt innvilget (kreditt betyr i denne sammenheng alle formår for lån, kredittkort og andre kreditter via finansinstitusjon). En slik kredittvurdering består av vurderinger av opplysninger fra flere forhold og vil normalt inkludere en kredittsjekk via et kredittopplysningsbyrå men er ikke et absolutt krav.

Når skal betalingsanmerkninger slettes?

Det er heldigvis bare en seiglivet myte at dersom du først får en betalingsanmerkning så er du svartelistet for resten av livet. I dag er det slik at dersom du får en betalingsanmerkning som er knyttet opp til en gjeldspost, så er hovedregelen av betalingsanmerkningen skal slettes omgående ved oppgjør av gjelden.

Hvis gjelden ikke blir betalt skal betalingsanmerkningen uansett slettes innen 4 år etter at anmerkningen ble registrert. Denne 4 års fristen er hovedregelen om slettefristeri forbindelse med kredittopplysninger, enkelte unntak finnes imidlertid. Samme sak kan imidlertid bli registrert på nytt dersom det igangsettes nye rettslige skritt i saken, noe som på nytt gir grunnlag for å registrere en anmerkning med en slettefrist på nye 4 år, men igjen så skal saken slettes omgående ved fullt oppgjør.

Hvordan slette betalingsanmerkninger fra utleggsregisteret?

Inkassobyrået er kun ansvarlig for å slette betalingsanmerkninger de selv har registrert!

Fra 2008 har vi som en del av Løsøreregisteret hatt et utleggsregister i Norge hvor avholdte utleggsforretninger med resultat "intet til utlegg" eller "utleggstrekk i lønn/ trygd" blir registrert med en anmerkning i dette registeret. Kredittopplysningsselskapene henter ut opplysninger fra dette registeret som de på sin side bruker i sin kredittopplysningsvirksomhet. Den aktuelle anmerkningen i utleggsregisteret blir dermed registrert som negative betalingsanmerkninger hos kredittopplysningsselskapene.

Betalingsanmerkninger! En kort innføring

En av de største konsekvensene ved å ikke gjøre opp din gjeld kan være at du blir registrert med en betalingsanmerkning. Dersom en kredittsjekk viser at du er registrert med en eller flere betalingsanmerkninger er det svært vanskelig å få lån eller kreditter. Det er i dagens samfunn svært få aktører som tilbyr kreditt eller lån uten kredittsjekk. Dette vet også inkassobyrået at du er redd for og dette brukes derfor ofte i brev fra byråene for å motivere deg til å betale. Vi har skrevet denne artikkelen for at du skal få en liten innføring i hvilke regler som gjelder i forbindelse med betalingsanmerkninger.

 

Datatilsynet tildeler med hjemmel i personopplysningsloven konsesjon til selskaper som skal drive kredittopplysning. Det er for tiden 4 kredittopplysningsforetak som har slik konsesjon til å drive formidling av  kredittopplysninger mot privatpersoner. Det er i konsesjonsvilkårene fra datatilsynet at retningslinjene for hva som er tillatt å registrere, samt når det kan registreres og når det skal slettes, fremgår.