Inkassoguiden.no

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblematikk!

Betalingsanmerkning

Når skal betalingsanmerkninger slettes?

Det er heldigvis bare en seiglivet myte at dersom du først får en betalingsanmerkning så er du svartelistet for resten av livet. I dag er det slik at dersom du får en betalingsanmerkning som er knyttet opp til en gjeldspost så er hovedregelen av betalingsanmerkningen skal slettes omgående ved oppgjør av gjelden. Hvis gjelden ikke blir betalt skal betalingsanmerkningen uansett slettes innen 4 år etter at anmerkningen ble registrert. Denne 4 års fristen er hovedregelen om slettefristeri forbindelse med kredittopplysninger, enkelte unntak finnes imidlertid. Samme sak kan imidlertid bli registrert på nytt dersom det igangsettes nye rettslige skritt i saken, noe som på nytt gir grunnlag for å registrere en anmerkning med en slettefrist på nye 4 år, men igjen så skal saken slettes omgående ved fullt oppgjør.

Les mer …

Hvordan slette betalingsanmerkninger fra utleggsregisteret?

Inkassobyrået er kun ansvarlig for å slette betalingsanmerkninger de selv har registrert!

Fra 2008 har vi som en del av Løsøreregisteret hatt et utleggsregister i Norge hvor avholdte utleggsforretninger med resultat "intet til utlegg" eller "utleggstrekk i lønn/ trygd" blir registrert med en anmerkning i dette registeret. Kredittopplysningsselskapene henter ut opplysninger fra dette registeret som de på sin side bruker i sin kredittopplysningsvirksomhet. Den aktuelle anmerkningen i utleggsregisteret blir dermed registrert som negative betalingsanmerkninger hos kredittopplysningsselskapene.

Les mer …

Betalingsanmerkninger! En kort innføring

En av de største konsekvensene ved å ikke gjøre opp din gjeld kan være at du blir registrert med en betalingsanmerkning. Dersom en kredittsjekk viser at du er registrert med en eller flere betalingsanmerkninger er det svært vanskelig å få lån eller kreditter. Det er i dagens samfunn svært få aktører som tilbyr kreditt eller lån uten kredittsjekk. Dette vet også inkassobyrået at du er redd for og dette brukes derfor ofte i brev fra byråene for å motivere deg til å betale. Vi har skrevet denne artikkelen for at du skal få en liten innføring i hvilke regler som gjelder i forbindelse med betalingsanmerkninger.

 

Datatilsynet tildeler med hjemmel i personopplysningsloven konsesjon til selskaper som skal drive kredittopplysning. Det er for tiden 4 kredittopplysningsforetak som har slik konsesjon til å drive formidling av  kredittopplysninger mot privatpersoner. Det er i konsesjonsvilkårene fra datatilsynet at retningslinjene for hva som er tillatt å registrere, samt når det kan registreres og når det skal slettes, fremgår.

Les mer …

Søk i artikler: