Det er ikke uvanlig å høre reklamer fra inkassobransjen selv, og anbefalinger fra økonomer, om hvor viktig det er å ta kontakt med inkassobyrået så fort som mulig for å unngå at dine betalingsproblemer blir verre enn de allerede er. De er jo bare mennesker som vil hjelpe deg er et typisk utsagn.

Når man tar kontakt med inkassobyrået blir mange overrasket over hvor lett det ofte er å få til en betalingsutsettelse eller nedbetalingsordning, gjerne en kombinasjon av disse. Men er de egentlig snille, eller gjør de dette for å tjene enda mer penger på deg?

Det første brevet fra inkassobyrået er normalt en betalingsoppfordring, hvor det er påløpt et såkalt enkelt inkassosalær. Hvis dette kravet ikke er betalt når det er godt mer enn 28 dager etter forfallsdatoen i betalingsoppfordringen, så kan inkassobyrået doble dette salæret. Dette salæret, ofte kalt inkassosalær eller tariffmessig salær, er hovedinntektskilden til de fleste inkassobyråene i Norge. Dette ser vi en økning av nå i 2020/2023.

Dersom det samtidig inngås avtale om en påfølgende nedbetalingsavtale på mer enn 4 avdrag, så kan inkassobyrået i tillegg legge til et avdragsgebyr på 1,5 ganger inkassosatsen. Dette medfører et ekstragebyr på kr 1050,- i 2023.

Selv om inkassobyrået gir deg betalingsutsettelse, så betyr dette ikke at de unnlater å doble salæret når det medfører at kravet vil bli betalt i henhold til avtale. De påfører dette så fort loven gir anledning til å doble salæret, gjerne der og da siden det dermed vil medføre en oversittelse av fristen.

Dette betyr at dersom du får en innledende betalingsutsettelse på 2 måneder, med en påfølgende nedbetalingsavtale på 5 avdrag så vil dette føre til en dobling av inkassosalæret, et avdragsgebyr på kr 1050,- samt at det helt frem til kravet er betalt løper forsinkelsesrente etter gjeldende satser, vel og merke dersom det ikke er avtalt enda høyere rentesats, noe som er vanlig med kredittkort og forbrukslån.

Inkassobyrået er med andre ord ikke snille med deg. Du er deres melkeku.

Vurdere refinansiering fremfor nedbetalingsavtale med inkassobyrået.

Det koster penger med et refinansieringslån også. Rentesats varierer mye med tanke på om du kan stille sikkerhet eller ikke, samt hvor kredittverdig du anses å være. I tillegg er et etableringsgebyr vanlig. Nå i nyere tider har «omstartslån» blitt mer og mer populært. Hvor en bank altså gir deg en økonomisk omstart mot sikkerhet i som oftest en bolig.

Når du mottar ditt første inkassokrav, så er det ikke påløpt betalingsanmerkning ennå i forbindelse med den saken. Dette er en prosess som fortsatt tar litt tid og du har dermed et «rent rulleblad» fortsatt når det gjelder betalingsanmerkninger, vel og merke dersom du ikke har påført deg det fra før på grunn av annen gjeld.

Dette betyr at du normalt vil ha mulighet til å få innvilget et refinansieringslån som et alternativ til å betjene inkassogjelden ved hjelp av en nedbetalingsatale med inkassobyrået.

Her er det hovedsakelig to faktorer som avgjør. Hva koster det i etableringsgebyr, rentekostnader og andre gebyrer hos tilbyderen av refinansieringen når det gjelder å betjene en betalingsavtale med inkassobyrået.

Den andre faktoren er å slippe belastningen med å ha en inkassosak hengene over hodet, da et lite mislighold av avtalen med inkassobyrået kan få umiddelbare konsekvenser i form av betalingsanmerkning og rettslige skritt.

En refinansiering bør derfor alltid vurderes i slike tilfeller, men husk at to saker aldri er like. Det bør tas en mer helhetlig vurdering av din økonomiske situasjon for å avgjøre hva som er mest riktig fremgangsmåte i akkurat ditt tilfelle, men det går vi ikke videre inn på i denne artikkelen.