Finanstilsynet har i en pressemelding av 13. desember 2018 gått ut og advart mot det tyske selskapet Auer Witte Thiel som driver inkassolignende virksomhet mot norske forbrukere. Finanstilsynet opplyser at Auer Witte Thiel ikke har inkassobevilling i Norge og dermed ikke har lov til å drive inndrivning i Norge. Det er også forsøkt å komme i skriftlig kontakt med selskapet uten at selskapet har svart på tilsynets henvendelser.

Forbruker Europa har gått ut med en tilsvarende advarsel. I følge forbruker Europa betegner selskapet seg selv som et advokatfirma med fungerer som et inkassoselskap. De har i samråd med sine tyske kollegaer konkludert med at det er snakk om en useriøs aktør.

Driver inn ubetalte krav fra useriøse datingsider

Kravene som Forbruker Europa refererer til gjelder krav fra angivelige ubetalte krav fra tvilsomme dating nettsteder. Det nevnes et spesifikt nettsted som kalles knullenett.com samt at aktøren bak nettstedet og som er "eier" av de aktuelle kravene heter Date4friend som ifølge Forbruker Europa drifter denne siden med flere.

I følge de undersøkelser vi selv har gjort driftes siden knullenett.com imidlertid i dag av selskapet Dateyard AG. Hvorvidt dette er samme selskapet som har byttet navn, ett annet selskap med samme eiere eller et helt annet selskap er uklart.

Det som er på det rene er at både Date4friend og Dateyard fremstår som såkalte white label partnere hvor personer som eier et passende domene for en datingside kan tilknytte domenet til en slik partner og slipper dermed mange administrative oppgaver samt arbeidet med å bygge opp en ny database av brukere. Domene eier kommer til dekket bord og deler profitten med de omtalte selskapene etter avtalte fordelingsnøkler. Prinsippet er egentlig genialt for dem som enkelt vil starte sitt eget dating nettsted men på grunn av bransjens karakter og så er det dessverre mange useriøse aktører som dras mot denne bransjen.

Håpløse brukerbetingelser

Når vi ser på betingelsene på nettsiden knullenett.com oppgis Dateyard AG som kontraktsmotpart. Betingelsene er ganske håpløse og er en tradisjonell abonnementsfelle som det antageligvis er nærmest umulig å melde seg ut av.

For det første må oppsigelse sendes skriftlig, ikke noe uvanlig i seg selv. Det blir mer tydelig hvor horribelt det er når faks nevnes som en passende kanal til dette. Hvem har tilgang til faks i 2018? Noen har det kanskje på jobb fortsatt men det er vel ikke særlig attraktivt å stå i jobbens fellesarealer å sende oppsigelser på et knullenettsted. Siden faks ikke er et særlig aktuell forsendelsesmåte for folk flest så gjenstår det å sende oppsigelsen med post til Tyskland. Noen e-post adresse for oppsigelse er ikke å spore opp. Vi kjenner lusa på ganger og kan nesten love deg at en slik oppsigelse på mystisk vis "forsvinner" i postgangen.

Det eneste valget mange føler de står igjen med for å komme seg bort i fra denne type tjenester er å sperre kredittkortet de har brukt til betaling til selskapet slik at belastningene kan stoppe. De fleste selskap gir seg da men ikke Dateyard AG, de belaster et gebyr på kr 350,- dersom betaling med kredittkort stoppes. Dette vil sannsynligvis også gjelde dersom du ikke har dekning og du kan oppleve at få dager senere trekkes det forsøkte beløpet pluss kr 350,- for den tidligere avviste transaksjonen. Vi har nesten aldri sett noe lignende.

Det å registrere en profil med bilde og personlig informasjon på et slikt seksuelt dating nettsted er særdeles personlige og sensitive opplysninger og bør som hovedregel unngås og eventuelt kun gjøres hos aktører som du har 100% tillitt til. Da er det meget spesielt at selskapet i sine betingelser fraskriver seg alt ansvar ved "hacking" fra tredjepart så lenge selskapet ikke har opptrådt grovt uaktsomt eller med overlegg. Det sier seg selv at det ikke er særlig lurt å registrere en profil hos denne aktøren.

Ikke betal krav via Auer Witte Thiel uansett!

Finanstilsynet og Forbruker Europa opplyser riktignok at berettigede krav ikke opphører å eksistere selv om de er sendt via et selskap uten inkassobevilling. Dog kan du med stor ro la slike krav ligge ubetalt så lenge dette selskapet fortsetter å sende krav til deg. Dette selv om du erkjenner kravets rettmessighet. Dersom du betaler kravet så vil du jo faktisk støtte opp om den ulovlige virksomheten og dermed indirekte bidra til at denne opprettholdes.

Hverken kreditor eller Auer Witte Thiel kan foreta seg noe så lenge kravet sendes via denne kanalen. Først i det øyeblikket kravene oversendes til et selskap med inkassobevilling så bør du våkne. Dog må innkrevingen begynne på nytt i slike saker. Du kan dermed kun stilles til ansvar for hovedkravet i første omgang og eventuelle forsinkelsesrenter på maksimakt 8.5 % pr. år. Du har imidlertid hat rimelig grunn for din betalingsvegring og således har du også en god sak for å kreve lemping av forsinkelsesrente jf forsinkelsesrentelloven § 4 (a). Tidliger påløpte inkassoomkostninger ved mislykket inndrivning vil være i strid med god inkassoskikk og må frafalles.

Ingen seriøse aktører vil ta i disse kravene!

Vi tviler sterkt på at det finnes noen aktører med inkassobevilling i Norge som er villig til å ta på seg disse kravene, heller ikke noe seriøst advokatfirma vil ta i slikt. Vi tør dermed påstå at du med stor ro kan unnlate å betale kravet uansett om det er rettmessig eller urettmessig. Slike aktører fortjener ikke betaling uansett.

Finanstilsynet og Forbruker Europa anbefaler å sende melding til selskapet om at kravet ikke vil bli betalt til Auer Witte Thiel og/ eller sende melding om at kravet er bestridt. Dette er forså vidt det mest riktige å gjøre men ved å gi et slikt livstegn på at du faktisk bryr deg om dette øker du bare muligheten for at den useriøse pågangen blir mer intens enn ved å forholde deg passiv. Vi tror det kan være mer fornuftig å bare la kravene komme fra Auer Witte Thiel og ta vare på brevene for et eventuelt senere etterspill via andre aktører.

Dersom du forholder deg passiv i 3 år vil også et i utgangspunktet rettmessig krav være foreldet så lenge det ikke er iverksatt rettslige skritt. Slike rettslige skritt kommer etter all sannsynlighet aldri til å skje så lenge kravene ligger hos Auer Witte Thiel og dersom det skjer ta kan du støtte deg til pressemeldingen fra Finanstilsynet og advarselen fra Forbruker Europa.

Dette er en strategi vi normalt sett vil være svært forsiktige med å anbefale våre lesere å satse på men i denne sammenheng tror vi det er et trygt kort å satse på. Her har du god støtte for din passivitet både juridisk og moralsk.