Som gjeldsoffer som sliter med mye gjeld, inkasso og utleggsforretninger så bør tommelfinger regelen være å betale ned mest mulig gjeld så fort som mulig. Likevel er det en gang slik at det er forskjell på teori og praksis, og enkelte ganger kan det forsvares å sette penger til sides i en slik situasjon.

Dette gjelder spesielt for deg med langvarige gjeldsproblemer. Da oppstår det situasjoner hvor det ikke bare er fristende å bruke penger på annet enn å betale ned gjeld, men også nødvendig. Det kan også oppstå situasjoner hvor du mottar større pengegaver fra familie eller venner, hvor de er tydelige på at de ikke ønsker at du bruker pengene til å betjene gjeld.

Problemet i en slik situasjon er at namsmannen kun lar deg beholde den delen av din inntekt som er nødvendig til livsopphold, samt lar deg ha nødvendige midler på konto til å klare deg til neste utbetaling av lønn eller trygd. Dersom du har overskytende penger på konto så løper du en risiko for at det tas beslag i disse midlene.

Så hvordan unngår man at penger du ønsker å sette til sides blir beslaglagt av namsmannen?

Kontanter

Selv om namsmannen i teorien kan komme hjem til deg for å se hva du har av eiendeler og midler i ditt hjem, så skjer dette ikke i praksis. Oppbevaring av kontanter i hjemmet er således en mulighet for å unngå at det tas beslag i sparepenger på. Problemet med dette er andre risikoer ved å oppbevare mye kontanter i hjemmet slik som ran, tyveri, brann samt at du ikke mottar noen avkastning på sparepengene dine.

Konto i utlandet

Det er i dag rimelig enkelt å opprette en konto i utlandet som du kan overføre penger til, og som du får ett tilhørende debet kort (bankkort) tilknyttet disse midlene. Aktører som N26, Revolut og Bunq er slike aktører hvor det er svært enkelt å bli kunde oss og det er i tillegg helt gratis. Samtidig får du generelt bedre betingelser enn hos norske banker.

Fordelen ved å benytte slike utenlandske kontoer er at de er utenfor norske namsmenns rekkevidde. Dersom kreditor ønsker å ta beslag i slike midler må de opprette sak i finansinstitusjonens hjemland og deretter sette i gang en egen inkassoprosess der for å forsøke å få beslag i midlene. Dette er også noe som ikke skjer i praksis.

Kryptovaluta

Et tredje alternativ som riktignok også medfører en risiko for tap, men også en mulighet for en betydelig oppside er å spare penger i kryptovaluta. Mange sidestiller kryptovaluta med bitcoin som har store prissvingninger med stor mulighet for både tap og gevinst, men du kan redusere denne risikoen betydelig.

Det er mange måter å kjøpe bitcoin på, nevnte Revolut er et eksempel på en finansinstitusjon som tilbyr dette, dog med begrenset muligheter da du ikke kan benytte midlene utenfor Revolut sitt univers slik at du må veksle tilbake i vanlig valuta der. For folk flest er dette imidlertid ikke et problem.

Her er såkalte stablecoins en mulighet. Dette er kryptovaluta som er ment å til enhver tid gjenspeile verdien i en tradisjonell valuta, typisk amerikanske dollar. Her er risikoen betydelig risikert og i praksis er det risikoen ved valutasvingninger mellom norske kroner og amerikanske dollar er den største risikoen.

Det er for øvrig mange muligheter for å tjene penger i form av rente på kryptovaluta, også stablecoins. Du kan få mye høyere avkastning enn på en tradisjonell sparekonto, dog med noe større risiko, men fortsatt relativt trygt. Dette både via sentraliserte vekslingstjenester som Coinbase og Binance, eller via desentraliserte defi tjenester.

Med kryptovaluta kan du også gjøre dine midler helt utilgjengelige for offentlige myndigheter med å oppbevare dem på en privat Wallet. Dette er imidlertid ikke noe vi anbefaler for mannen i gata dersom du ikke har god digital kompetanse. Ved å bruke internasjonale tjenester som Binance og Coinbase har du ikke større risiko enn ved å oppbevare midlene på en utenlandsk konto slik som Revolut. Dette er for formålet mer enn trygt nok for de fleste gjeldsofre som vil sette litt penger til sides.

Husk at du har opplysningsplikt til namsmannen.

Det er viktig at du ikke direkte lyver til namsmannen om oppsparte midler i utlandet. Dette kan medføre andre konsekvenser for deg. De aller fleste svarer imidlertid ikke på namsmannens henvendelser og namsmannen avholder da utleggsforretning på bakgrunn i tilgjengelige data slik som ligningsdata fra norske banker, lønnsinntekt og norske offentlige registre som løsøreregisteret og eiendomsregisteret. Dersom dette skjer og du får beholde tilstrekkelige midler til livsopphold og boutgifter er det heller ingen grunn til å klage og dermed har du heller ikke gjort noe galt slik vi ser det.

Vær for øvrig oppmerksom på at midler i utenlanke banker og finansinstitusjoner, slik som sentraliserte vekslingsbørser for kryptovaluta, rapporterer midler innestående hos dem til norske skattemyndigheter på årlig basis. Dette er et resultat av internasjonalt samarbeid som har kommet svært langt de siste årene. Den eneste måten å skjule kryptovaluta på fullstendig er å benytte privat wallet og desentraliserte defi tjenester.