Har du fått SMS fra namsmannen og lurer på om denne er ekte? Dette er noe vi stadig får henvendelse om og er noe vi derfor vil gå nærmere inn på i denne artikkelen.

Svare på overskriften er like enkel som den er komplisert. En SMS fra namsmannen kan være ekte og den kan være svindel.

Vi er kjent med at namsmannen sender en SMS fast til skyldner i utleggsaker hvor de har telefonnummer. Likeså vet vi at svindlere har kopiert denne teksten, men har byttet ut den legitime lenken med en nesten tilsvarende lenke som ser legitim ut, men som går til en svindel nettside som er en ren kopi av nettsiden som namsmannen benytter.

Ved at du i et uoppmerksomt øyeblikk følger lenken i en svindel SMS som utgir seg å være fra namsmannen, risikerer du å gi fra deg din elektroniske ID slik som BankID til svindlere. Du risikerer da at det omgående tas opp lån, kreditter eller på annen måte stiftes gjeld i ditt navn. Du risikerer også at dine kontoer tømmes i løpet av minutter.

Følg aldri lenken direkte i en SMS fra namsmannen?

Siden det benyttes SMS som kommunikasjonsform, både fra namsmannen og i fra svindlere, bør du aldri følge lenken i en SMS fra namsmannen. Dette selv om lenken i SMS ‘en fra namsmannen er legitim, så er det for lett å få en lenke til å se ut som om den lenker til en offisiell side som politiet eller Altinn, mens den i realiteten lenker til en svindel nettside hvor Altinn eller politiets nettside bare er kopiert.

I stedet for å følge en slik lenke bør du selv gå inn på Altinn.no, Digipost.no eller politiet.no for å se om du kan finne saken der. Dersom du for eksempel har fått en SMS hvor du bes logge inn på en lenke som tilsynelatende hører til politiet, bør du heller selv skrive politet.no i søkefeltet i nettleseren din og se om du kan nøste opp i det derfor. Eventuelt kan du kontakte namsmannen direkte enten på telefon, eller på e-post. Finn namsmannens kontaktinformasjon her, eventuelt kan du alltid ringe politiet på 02800 og be om å bli satt over til namsmannen i din kommune.

Rett og slett talentløst fra namsmannens side.

Det er rett og slett til å grine av at namsmannen har etablert en slik praksis som er så enkel å kopiere for å svindle nordmenn, all den tid namsmannen har den rollen de har hvor de daglig kommer bort i personer som er i dype gjeldsproblemer på grunn av misbruk av ID.

Alle er utsatt for denne svindelen, også dem som ikke har gjeldsproblemer da de lurer på hva som har skjedd, men spesielt dem som har mottatt en identisk SMS tidligere i en namssak hvor det ikke har vært svindel. Disse har erfaring med at SMS fra namsmannen er legitim og har dermed guarden nede og er ikke like påpasselig som de ellers ville vært.

Hvorfor sender namsmannen SMS?

Det er enkelt å forstå at namsmannen ønsker å sende SMS til skyldnere. Det er rett og slett å unngå at så få som mulig ikke ganger opp en pågående utleggssak hos namsmannen da det ikke er uvanlig at personer med gjeldsproblemer har et trøblete forhold til formelle brev av forskjellige årsaker.

Det er heller ikke uvanlig at gjeldsofre har gjort seg mest mulig utilgjengelige og lever med ukjent adresse og er nesten umulig å få til å motta viktig post.

Dette forsvarer imidlertid ikke den totalt uomtenksomme fremgangsmåten namsmannen bruker når de sender ut slike SMS.

Namsmannen burde vurdere hele ordningen på nytt, og om «gevinsten» med å sende SMS i det hele tatt er verdt den enorme svindelrisikoen en slik praksis medfører.

Hvis de velger å fortsette med SMS bør de straks endre praksis og slutte å legge til en lenke i meldingen. De bør heller oppfordre mottaker til å logge seg inn på aktuell nettside, for eksempel politiet.no (uten aktiv lenke), og samtidig advare mot å aldri trykke på noen lenke i en SMS fra noen som utgir seg for å være fra namsmannen. Det ville vært en mer forsvarlig praksis som ikke ville vært som oppfordring til svindlere.