Når du mottar krav fra inkassobyrå på vegne av inkassobyråets kunde har du flere rettigheter. Dersom du er forbruker står du noe sterkere enn næringsdrivende. Denne artikkelen er skrevet under forutsetning av at kravet du har mottatt er såkalt fremmedinkasso, d.v.s. at kravet drives inn på vegne av inkassobyråets kunde (ikke egne eller kjøpte fordringer).

Inkassobyrået er pliktig ifølge inkassoloven å forsikre seg om at det er sendt inkassovarsel til deg før de sender betalingsoppfordring. Et inkassovarsel skal ha minst 14 dagers betalingsfrist og kan sendes enten av kreditor eller inkassobyrået.

Når inkassobyrået sender deg en betalingsoppfordring er pliktig til å opplyse om din rett til å kreve nemnds behandling i denne. Dersom dette ikke opplyses mister inkassobyrået sin rett til å kreve sine salærer dekket.

Ifølge inkassoloven har inkassobyrået plikt til å vurdere kravets rettmessighet før rettslig inndriving. Dette betyr at inkassobyrået ikke kan gjemme seg bak at "det var dette kreditor ønsket" når de sender et krav til rettslig inndriving, f.eks. ved forliksklage eller utleggsforetning. Dette betyr ikke at inkassobyråets vurdering av rettmessigheten må være riktig, men inkassobyrået bør kunne sannsyliggjøre at de har gjort en vurdering av at kravet har en viss substans.

På samme måte som inkassobyrået har plikt til å vurdere kravets rettmessighet, har de plikt til å vurdere dine innsigelser, d.v.s. innsigelser som du har rimelig grunn til å få vurdert slik lovteksten formulerer det. Dette betyr i praksis at din innsigelse må fremmes på en forholdsmessig saklig måte. Kravet til saklighet er imidlertid forholdsvis beskjedent. Innsigelser som "jeg gidder ikke å betale for denne dritten" eller "dette er for dumt" er ikke saklige innsigelser. Det er rimelig å forvente at en innsigelse har en viss grad av normal høflighet og en forståelig begrunnelse for hvorfor du er uenig i kravet.

Når du har levert en innsigelse som du har rimelig grunn til å få vurdert, enten skriftlig eller muntlig, skal du i løpet av 2 uker (2 uker må regnes som en rimelig frist) få svar på din innsigelse samt opplysning om kravet avsluttes eller opprettholdes. Dersom kravet opprettholdes bør du få en ny frist av inkassobyrået, enten til å betale eller komme med sin tilbakemelding på svaret du er gitt. Dersom du på dette tidspunktet gir inkassobyrået et ultimatum som sier "kravet avvises og kreves avsluttet eller sendt til behandling i forliksrådet" vil det være dårlig inkassoskikk av inkassobyrået å fortsette videre utenrettslig inndriving mot deg (videre pågang i form av purringer på tlf, brev og personlig oppsøk).  Inkassobyrået vil med dette presses til å få en avklaring med kreditor i forhold til om kravet skal avsluttes eller sendes til forliksrådet.

Dersom inkassobyrået fortsetter utenrettslig pågang mot deg etter ovennevnte bør forholdet da innrapporteres til Finanstilsynet. Dette er noe inkassobyråene frykter du skal gjøre da Finanstilsynet faktisk tar tak i slike henvendelser og har makt til å frata inkassobyrået sin bevilgning til å drive inkassovirksomhet. Dette skrittet har Finanstilsynet faktisk gått til ved flere ganger den siste tiden. Bl.a. fratok de inkasso- kjempen Intrum Justitia inkassobevilgningen for noen år siden.