Mye kan sies om inkasso i forhold til hva som er rett og galt. Det desidert beste rådet vi imidlertid kan gi deg er å løse problemene før de faktisk havner hos inkassoselskapet. Uansett om det er kredittkort gjeld, forbrukslån, boliglån eller et ubetalt fakturakrav så er budskapet det samme, ikke la saken gå til inkasso.

Det å la en inkassosak gå til inkasso er dyrt, veldig dyrt, ødeleggende for din kredittverdighet (betalingsanmerkning), personlig destruktivt, ødeleggende for forholdet til kreditor og fjerner din respekt for inkassobransjen. Det siste poenget mitt er kanskje noe spesielt. Det å la en sak gå til inkasso fjerner din respekt til inkasso institusjonen, noe som på sikt gjør at din frykt for å havne hos inkassoselskapene på nytt reduseres betraktelig. Det er faktisk slik at de fleste som ikke har hatt en eneste inkassosak lever i den tro at en inkassosak har mye større konsekvenser enn den faktisk har, samt at konsekvensene trer inn mye tidligere enn de faktisk gjør. Denne frykten er faktisk sunn og forårsaker at folk flest gjør sitt ytterste for å unngå å havne hos inkassoselskapene. Gjengangere derimot har imidlertid erfart at livet ikke er over fordi man har havnet hos inkassoselskapet, TV'n er ikke blitt hentet, bilen kjører de fortsatt i og betalingsanmerkning tok det veldig lang tid å få.

Det som imidlertid er ganske sikkert er at dersom du har nok gjeld til inkassoselskap så ryker hus og bil før eller siden. Du får trekk i lønnen og betalingsanmerkningen kommer den også til slutt. Når du først har havnet her er veien tilbake veldig tung og for mange umulig. Den eneste løsningen blir da en offentlig gjeldsordning med de føringer det gir deg i flere år av ditt liv.

Budskapet er å få oversikt over din økonomiske situasjon. Ta kontakt med kreditorene så fort som mulig (gjerne før forfall (det oppleves alltid som veldig positivt)), vurder muligheter for refinansiering, vurder alle dine inntekter og utgifter og gjør de nødvendige endringer. Du trenger ikke å sitte fast i ei hengemyr for å ta kontakt med en gjeldsrådgiver, det er faktisk nok at du ser at det begynner å gå den gale veien. Jo før du får hjelp jo lettere er det å hjelpe deg, og ikke minst, det gir deg flere valgmuligheter på potensielle løsninger.

NB: Du skal aldri betale et omtvistet krav for å unngå at dette går til inkasso. Omtvistet krav hvor det foreligger en saklig innsigelse skal sendes til behandling i forliksrådet, ikke til inkasso. Dersom dette skjer varsler du inkassoselskapet om at kravet er omtvistet. Dersom de fortsetter den utenrettslige inndrivingen så rapporterer du dette til Kredittilsynet og/eller sender klage til inkassoklagenemnda. Det er forøvrig ikke farlig i forliksrådet, det eneste du risikerer er å få forholdsvis beskjedne omkostninger lagt til på kravet, dersom du taper får du en ny 14 dagers betalingsfrist. Betaler du innen den er saken ute av verden (du kan eventuelt anke men da begynner det å koste mer penger).