Hvordan bør man gå frem for å løse gjeldsproblemer?

Du kan absolutt ha et gjeldsproblem selv om du fint klarer å betjene dine faste utgifter hver måned. Mange tenker nok at så lenge du har nok igjen til regninger etter at du har trukket ifra det man trenger til bolig og livsopphold så har man ikke et gjeldsproblem. Dette er feil tankegang, man risikerer ikke det samme som dem som ikke klarer å betjene gjelden sin, men dersom man kaster bort mange tusenlapper unødvendig i måneden på dyre kredittkort og forbrukslån vil vi allikevel påstå at man har et problem. Ingen liker å kaste penger og du må gjerne jobbe unødvendig mye for å holde følge med utgiftene.

For de fleste som leser denne artikkelen er nok problemet såpass stort at man sliter med å betale alle regningene fra måned til måned. Nedenfor følger derfor en punktvis fremgangsmåte man kan følge for å ta tak i sitt gjeldsproblem. Slike oppramsinger blir selvfølgelig alltid noe forenklet men er likeså en fornuftig måte å ta tak i problemet på:


1. Lag en fullstendig oversikt over din gjeld og inntekt samt et budsjett på hva du og din familie trenger i måneden til et normalt livsopphold. Dette punktet er helt elementært for å kunne legge en langsiktig plan.

2. Dersom dine månedlige utgifter overstiger dine månedlige inntekter og dette ikke er en kortvarig situasjon, har du et betydelig gjeldsproblem så må tas tak i så tidlig som mulig.  Dette kan kun løses på to måter, enten ved å øke dine inntekter eller redusere de månedlige utgiftene.  Eventuelt en kombinasjon av disse to tingene slik at du ender opp med at månedlige inntekter er større en månedlige utgifter.

3. Finn ut hvilke muligheter du har til å øke inntekten innen rimelig tid samt innen fornuftige grenser og gjør dette. Det kan være å benytte seg av mulighet til å jobbe ekstra overtid på jobben, ta en ekstrajobb ved siden av og mye annet. Gjør det du kan for å øke inntekten. Se flere eksempler på hvordan man kan skaffe seg en ekstrainntektekstrainntekt.org.

4. Dersom du bor i egen bolig innhenter du en ny verdivurdering fra minst 2 eiendomsmeglere. Verdivurderingen fra den eiendomsmegleren som har satt høyest verdi tar du med i banken din og ber om høyest mulig refinansiering slik at du får så mye som mulig av dyre gjelden inn i boliglånet ditt. Dette til en vesentlig lavere rentesats og avdragsfrihet dersom du har behov for det for at budsjettet skal gå i pluss. Dette er det enkleste og første tiltaket man bør foreta seg ved gjeldsproblemer dersom man har friverdi i fast bolig.

5. Dersom du ikke har fast bolig bør du vurdere om det er familiemedlemmer eller gode venner med fast bolig du kan be om å stille sin bolig som pant på samme måte som i punkt 4. Tenkt deg godt om før du ber om dette da det kan få store konsekvenser for den andre parten dersom du misligholder lånet. Det gjør det også vanskeligere (men ikke umulig) for den aktuelle personen å flytte da det er en ekstra heftelse på boligen den skal selge.

6. Dersom du fortsatt har gjeld igjen etter en eventuell refinansiering så betaler du minstebeløpet på alle forbrukslån og kredittkort hver måned bortsett fra på den fordringen med dyrest rente og månedsgebyr, på den regningen betaler du så mye du kan hver måned så lenge budsjettet fortsatt går i pluss.

7. Gå gjennom alle tjenester du får regninger på og vurder om du har mulighet for å si opp noen av disse. Trenger du strengt tatt alarm i boligen din? Hva med treningssenteret du aldri benytter allikevel? Du sitter muligens på et dyrt mobilabonnement som du fikk for mange år siden i forbindelse med kjøp av en sponset telefon. Totalt sett kan en slik gjennomgang fort spare deg for tusenlapper i måneden.

8. Har du noen formuesgoder du kan selge? Holder det med en bil og trenger den virkelig å være helt ny? Hva med båt, hytte eller bolig i utlandet? Ikke det første man ønsker å kvitte seg med men det er tross alt mye bedre å selge hytta i år og slippe å bli kastet ut av boligen til neste år for å sette det litt på spissen. Andre ting kan være verdifulle kunstgjenstander, frimerker, mynter og lignende.  Ikke kast bort tiden på å legge ut småting til noen hundrelapper på finn.no. Du kan mest sannsynlig bruke tiden din på tiltak som har mye større betydning for ditt gjeldsproblem.

9. Dersom du bor i en veldig dyr bolig kan det å flytte til en billigere bolig være det som er nødvendig for å løse ditt gjeldsproblem. Det å besitte dyr eiendom har historisk sett vært økonomisk gunstig så dette bør ikke være ditt første alternativ men kan bli nødvendig dersom budsjettet ditt fortsatt går i minus etter ovenstående tiltak.

10. Dersom ingen av de nevnte tiltakene vil føre til at det omtalte budsjettet vil gå i pluss bør du sette i gang tiltak rettet mot en gjeldsordning. Det første fornuftige steget i denne prosessen vil for de fleste er å kontakte en gjeldsrådgiver. Dette kan være en privat gjeldsrådgiver eller advokat. Det kan også være en offentlig gjeldsrådgiver som alle kommuner er lovpålagt å tilby gratis til sine innbyggere. Problemet med disse er ofte lang ventetid og variernede kunnskap hos rådgiverene.  Et problem som selvfølgelig også kan dukke opp hos private rådgivere. Jobben gjeldsrådgiverne gjør kan du selvsagt gjøre selv dersom du føler du har tilstrekkelig kunnskap og pågangsmot. Siden det gjelder egen privatøkonomi og har stor betydning for din fremtid vil vi i de fleste tilfeller råde de aller fleste til å benytte gjeldsrådgiver selv om de i utgangspunktet er resurssterke nok til å løse problemene. Man kan sammenligne litt med advokater. Du ser sjelden at en advokat representerer seg selv i en rettsak, mye fordi det blir for nært og vanskelig å opptre fornuftig og balansert.

Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra gjeld.net med noen mindre endringer.