En kjent problemstilling i parforhold er at den ene parten skjuler egne økonomiske problemer for den andre. Tanken er ofte god ved at den som har rotet seg bort i dette har intensjon om å rydde opp selv uten at den andre parten skal føle på belastningen som motparten har påført dem.

Problemet er at dette ofte fører til nye problemer da partene seg imellom ikke får vurdert fornuftige løsninger og revurdert utgiftsfordelingen dem imellom, ofte med det resultatet at problemene ikke blir ryddet opp i, men derimot blir verre.

Ved mistanke om økonomiske problemer hos partneren velger dessverre mange å unngå å stille spørsmål til partneren og igangsetter mer tvilsomme tiltak. Det å snik lese partnerens post, engasjere privatetterforsker eller installere en foreldrekontroll app uten partneres viten er noen dumme og desperate tiltak enkelte finner på. Det meste av dette er ikke lovlig så lenge det gjøres uten samtykke.

På bakgrunn av ovenstående er det et relevant spørsmål i hvilken grad samboere og ektefeller kan kreve innsyn i partneres private økonomi og i hvilken grad dette kan kreves dersom partneren nekter.

Det går frem av ekteskapsloven §39 at ektefeller har en opplysningsplikt ovenfor hverandre til å gi partneren nødvendige opplysninger for å vurdere deres økonomiske stilling. En tilsvarende plikt og rett finnes ikke mellom samboere. Som samboer må man derfor bare stole på partneren, men på den andre siden så er det lettere å komme seg ut av et samboerforhold enn et ekteskap og de økonomiske båndene er normalt mindre.

Hva kan jeg kreve innsyn i hos min ektefelles økonomi?

Du kan kreve innsyn i ektefellens økonomi i den grad det er nødvendig for å vurdere ektefellenes økonomiske stilling. Dette er dog begrenset til det større bilde, slik som opplysninger som fremgår i skattemeldingen om inntekt, gjeld og formue. Dette betyr blant annet at du kan kreve å få se ektefelles skattemelding og ektefellen har opplysningsplikt til å vise deg denne.

Disse bestemmelsene går imidlertid ikke så langt at den ene parten normalt kan kreve innsyn i partnerens konto for å se detaljert hva partneren bruker penger på ved å se de enkelte transaksjonene. Man har med andre ord opplysningsplikt ovenfor hverandre for å opplyse om hva man har på konto samt hvor mye gjeld man har, men ikke ytterligere innsynsrett i forbruket.

Ektefeller kan også ha krav på å få opplyst mer detaljer om gjeld, betingelser, nedbetalingstid og om gjelden eventuelt er misligholdt, dersom dette har betydning for den andre ektefellen. Her begynner man å bevege seg mer inn i tilfeller hvor det må benyttes skjønn.

Ektefeller kan også kreve å få opplyst opplysninger fra selskaper, banker, forsikringsselskap og andre finansieringsselskap som driver med former for formuesforvaltning.

I samboerforhold gjelder ingenting av ovenstående. Her er man med andre ord avhengig av at partene er åpne om økonomiske forhold av egen fri vilje.

Frivillig overvåking kan fungere for enkelte som sliter med impulskontrollen.

Det finnes såkalte foreldrekontroll apper, slik som mspy, som er ment for at barns mobiltelefonbruk kan overvåkes av foreldrene uten at barna vet om dette. Slike tjenester kan også fungere ved frivillighet i parforhold, men problemet er at det ofte gis mye overskuddsinformasjon som ikke er relatert til økonomiske forhold.

Husk at slike apper er ment for å overvåke barn slik at de ikke skal utsettes for noe på nett. De er derfor lite passende for å overvåke økonomien til ektefeller. Dog er dette helt lovlig så lenge det er basert på frivillighet og installeres av telefonens innehaver selv. Likeså er det et alvorlig lovbrudd dersom man installerer en slik app i skjul på partneres mobil.

Et bedre alternativ i denne sammenhengen vil derfor være å gi partneren full innsyn i egen bankkonto, vel og merke dersom man sliter med økonomien og økonomiske disposisjoner. Da kan en partner i et ellers sunt forhold hurtig fange det opp dersom det begynner å komme mye ufornuftige transaksjoner slik at partnere i fellesskap kan ta tak i dette på et tidlig tidspunkt. Husk at dette er mer enn det man normalt kan kreve i et ekteskap og er avhengig av full frivillighet.

Husk at hovedregelen er at gjeld er personlig.

Det er viktig å huske at selv om du får innsyn i samboer eller ektefelle sin økonomi, så er gjeld i utgangspunktet personlig. Dog kan gjeld til den ene parten få betydning for fordeling av formuesgoder i et skilsmisseoppgjør.

En annen persons personlige gjeld kan imidlertid aldri overføres til deg uten ditt samtykke selv om den er stiftet mens dere var gift eller samboere.