Nå lønner det seg å si opp alle ubenyttede kredittkort og rammekreditter (lån du kan utvide uten ny søknad) i god tid før du skal søke om nødvendig finansiering som boliglån, billån eller andre viktige forhold som medfører at du vil bli kredittsjekket.

Endelig er gjeldsregisteret på plass!

Gjeldsregisteret har vært under planlegging i mange år men først nå er det endelig oppe og går og kan tas i bruk av finansieringsforetak, husbanken, Statens pensjonskasse og kommunen i forbindelse med søknad om lån eller kreditt eller utvidelse av slik kreditt samt kommunalt startlån. Opplysningene kan forøvrig ikke hentes ut av disse aktørene til andre formål enn dette.

Kredittopplysningsbyråene har også fått lovbestemt tilgang til gjeldsregisteret for å bruke disse i utarbeidelse av sine kredittscore modeller. De kan imidlertid ikke gi ut opplysningene til sine brukere. Dermed har "håndverkeren på hjørnet" ikke mulighet til å få utlevert oversikt over din konkrete gjeld (med unntak av misligholdt gjeld som det er registrert med betalingsanmerkninger) men de kan indirekte gjette seg frem til at du har mye gjeld dersom du får lav kredittscore uten at det foreligger noen annen åpenbar grunn til det i registrerte inntektsopplysninger, heftelser og eventuell mangel på betalingsanmerkninger.

Ubenyttede kredittkort og annen kreditt svekker nå din kredittverdighet direkte!

Vi har i mange artikler tidligere advart mot utstrakt bruk av kredittkort da dette sammen med forbrukslån er en åpenbar asfaltert vei inn i gjeldsproblemer. Frem til nylig kunne man ha utallige kredittkort uten at dette påvirket kredittverdigheten din uavhengig om kreditten var utnyttet eller ikke. Ved søknad om lån og kreditter hos finansinstitusjoner ble man gjerne oppfordret til å opplyse om annen gjeld men bankene hadde ingen mulighet til å kontrollere disse opplysningene utover det som gjaldt eget konsern. Riktignok kunne det betraktes som bedrageri ved å bevist unndra opplysninger for finansieringsinstitusjonen i slike søknader men i praksis medførte dette ingen risiko da dette aldri ble fulgt nevneverdig opp av finansieringsinstitusjonene.

Mange ubenyttede kredittkort i lommen kan nå bli et problem for din kredittverdighet.

Nå får imidlertid alle finansieringsinstitusjoner full oversikt over all din gjeld hos andre finansieringsinstitusjoner og ubenyttet kreditt trekker ned din kredittverdighet nærmest like mye som benyttet kreditt. I praksis betyr dette at dersom du har et kredittkort med kr 100000,- i ubenyttet kreditt så trekker dette ned din kredittverdighet betydelig selv om du aldri har benyttet kredittkortet. Riktignok skal saldo også rapporteres inn til gjeldsregisteret slik at det kan ses om kreditten er benyttet eller ikke men det vil likevel trekke ned din kredittverdighet.

Grunnen til at ubenyttet kreditt vil trekke ned din kredittverdighet betydelig skyldes to faktorer. Den første er at innvilget ubenyttet kreditt medfører en større fare for å havne i betalingsproblemer enn dersom du ikke hadde denne ubenyttede kreditten. Den andre faktoren som en direkte følge av dette er finansieringsinstitusjonenes plikt til å foreta en forsvarlig kredittvurdering i forbindelse med søknader om lån og kreditter. Dette betyr at de blir tvunget til å betrakte ubenyttet kreditt på lik linje med benyttet kreditt selv om de har tillitt til at du ikke vil miste kontrollen og "makse ut" alle dine kredittkort.

Dersom banken til tross for en betydelig menge ubenyttet kreditt likevel innvilger deg nytt lån eller kreditt så kan de nå risikere ved mislighold at de ikke har oppfylt sin plikt til forsvarlig kredittvurdering og dermed må lempe (ettergi) sitt krav mot forbruker helt eller delvis. De kan også få problemer med sin konsesjon til å drive sin finansieringsvirksomhet dersom overtrampene er alvorlige og omfattende.

Si opp alle kredittkortene dine som du ikke benytter!

De siste årene har det gjerne vært helt gratis å ha et kredittkort med et betydelig beløp i kreditt liggende uten noen omkostninger for deg så lenge du ikke benytter kortet. Mange har dermed anskaffet seg mange kredittkort rett og slett fordi det føles godt å ha det liggende. Dessverre har det vist seg gang på gang at for svært mange så blir fristelsen for stor slik at disse benyttes litt for ofte og alt for ofte ender det opp i en svært negativ gjeldsspiral som er svært vanskelig å komme seg ut av.

Nå finnes det imidlertid en ny svært viktig grunn til å si opp alle unødvendige kreditter og kredittkort. Du forbedrer din kredittverdighet nærmest over natten ved å si opp unødvendig kreditt. Riktignok så må du vente til neste oppdatering fra banken til gjeldsregistrene men svært få tiltak er like effektive for en rask forbedring av din kredittverdighet.