Inkassoguiden.no

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Begrepsforklaring på inkassokravet

Når du mottar et inkassokrav for første gang møter du mange nye ord og begrep. Nedfor følger en oppstiling over en del av disse:

 

Kreditor:

  • Inkassobyråets oppdragsgiver. Den som er "eier" av kravet.

Debitor:

  • Skyldner.

Inkassovarsel:

  • Lovpålagt brev før saken oversendes til inkassobyrå. Skal ha minst 14 dagers betalingsfrist. Se mer på inkassovarsel.com

Hovedstol:

  • En betegnelse for det opprinnelige kravet. F.eks. fakturaen kravet gjelder før renter og omkostninger er lagt til.

Forsinkelsesrenter:

  • Det henvises normalt til "lov om forsinkelsesrenter" og "den til enhver tid gjeldende sats" i henhold til denne lov. Satsen er styringsrenten fastsatt av norges bank + 7 prosentpoeng. Les mer om forsinkelsesrente på denne linken.

Rettslig pågang:

  • Inndriving via rettsaparatet. F.eks. ved å sende forliksklage til forliksrådet eller utleggsbegjæring til namsmannen.

Betalingsoppfordring:

  • Normalt det første brevet du mottar når en sak tas opp til inkasso. Det er lovfestet en del punkter som skal tas med i dette. Det skal bl.a. nevnes at dersom du er forbruker kan du kreve nemdsbehandlig i inkassoklagenemda.

Tvangsfullbyrdelse:

  • Rettslig innkreving av et tvangskraftig krav. F.eks. utleggsbegjøring, tvangssalg eller tvangsfravikelse ved leie av husrom.

Utleggsbegjæring:

  • Begjæring til namsmannen om utlegg.  D.v.s. begjæring om trekk i lønn, pant i fast eiendom, bil,båt eller løsøre. Det kan også tas utelgg i andre formuesgoder. bl.a. aksjer eller midler på bankonto.

Søk i artikler:

Copyright © 2019. All Rights Reserved.