Når du mottar et inkassokrav for første gang møter du mange nye ord og begrep. Nedfor følger en oppstiling over en del av disse:

 

Kreditor:

  • Inkassobyråets oppdragsgiver. Den som er "eier" av kravet.

Debitor:

  • Skyldner.

Inkassovarsel:

  • Lovpålagt brev før saken oversendes til inkassobyrå. Skal ha minst 14 dagers betalingsfrist. Se mer på inkassovarsel.com

Hovedstol:

  • En betegnelse for det opprinnelige kravet. F.eks. fakturaen kravet gjelder før renter og omkostninger er lagt til.

Forsinkelsesrenter:

  • Det henvises normalt til "lov om forsinkelsesrenter" og "den til enhver tid gjeldende sats" i henhold til denne lov. Satsen er styringsrenten fastsatt av norges bank + 7 prosentpoeng. Les mer om forsinkelsesrente på denne linken.

Rettslig pågang:

  • Inndriving via rettsaparatet. F.eks. ved å sende forliksklage til forliksrådet eller utleggsbegjæring til namsmannen.

Betalingsoppfordring:

  • Normalt det første brevet du mottar når en sak tas opp til inkasso. Det er lovfestet en del punkter som skal tas med i dette. Det skal bl.a. nevnes at dersom du er forbruker kan du kreve nemdsbehandlig i inkassoklagenemda.

Tvangsfullbyrdelse:

  • Rettslig innkreving av et tvangskraftig krav. F.eks. utleggsbegjøring, tvangssalg eller tvangsfravikelse ved leie av husrom.

Utleggsbegjæring:

  • Begjæring til namsmannen om utlegg.  D.v.s. begjæring om trekk i lønn, pant i fast eiendom, bil,båt eller løsøre. Det kan også tas utelgg i andre formuesgoder. bl.a. aksjer eller midler på bankonto.