I våre artikler legger vi stor vekt på hvordan skyldner skal håndtere urettmessige inkassokrav og useriøs inkassopågang. Useriøs inkassopågang er et stort problem i dagens Norge men det fjerner ikke det faktum at det store flertallet av inkassokrav tross alt er rettmessige fordringer kreditorene har mot sine kunder.

Det er mange juridiske og etiske dilemmaer i forhold til hvordan Norsk inkassovirksomhet drives i dag, likeså kan sies om den aggressive markedsføringen av forbrukslån og kredittkort med skyhøye renter. Vi legger imidlertid vekk disse temaene videre i denne artikkelen og fokuserer på hvordan den enkelte på en enklest mulig måte kan komme seg raskt ut av alvorlige gjelds og inkassoproblemer.

Identifiser hovedårsaken til dine gjeldsproblemer

Det første spørsmålet du bør stille deg selv dersom du begynner å miste kontrollen over din egen privatøkonomi er om problemet skyldes høye renter og gebyrer som gjerne er fordelt på mange smålån og/ eller inkassosaker. Dersom du identifiserer dette til å være hovedproblemet og du samtidig ser at problemet blir løst dersom du kan få refinansiert alle disse ugunstige kravene inn i et felles lån med en rentesats tilsvarende boligrente så er dette løsningen du bør jobbe for som en «plan A».

Dersom ovenstående stemmer godt i ditt tilfelle så er det neste steget å finne ut om du har mulighet til å stille sikkerhet for et refinansierings lån med pant i bolig. Første steg er da å finne ut om du kan skaffe et slik sikkerhet i form av friverdi i bolig. Det absolutt beste alternativet er dersom du selv eier en bolig som har friverdi.

Det andre alternativet er å be familie eller venner stille sin bolig som sikkerhet men det vil vi råde deg til å tenke deg godt om før du ber noen om dette. Du kan risikere at de som stiller sikkerhet for deg blir nødt til å betale din gjeld for å unngå at egen bolig blir tvangssolgt eller enda verre så blir tvangssalg resultatet. Dersom du ikke er særdeles kynisk er dette selvsagt ikke en måte du ønsker å komme ut av gjeldsproblemer på. På toppen av det hele har dine kausjonister deretter mulighet til å rette regresskrav mot deg slik at du egentlig ikke har kommet noe lenger og samtidig har ødelagt vennskap eller familiebånd for lang tid fremover.

Klarer du å få endene til å møtes etter refinansieringen?

Det siste du bør få helt på det rene før du velger refinansiering slik vi beskriver her (spesielt dersom du skal be noen andre stille sikkerhet for deg) er å få avklart at du vil klare å betjene det nye lånet etter refinansieringen sammen med alle forpliktelser du har. Dette kalles gjerne betjeningsevne.

Det kan gjerne være trangt men det må ikke føre til at du får en så trang økonomi at det skal små bagateller til å føre deg inn i nytt uføre. Da har en slik refinansiering lite for seg utover det at du skyver problemet foran deg med et år eller to men før eller siden sitter du i samme situasjon igjen som du startet med dog med enda større gjeld og betydelig færre løsningsmuligheter.

Du bør derfor i forkant se for deg forskjellige scenarioer:

•    Hvor sikker er arbeidsplassen din?
•    Hvor mye inntekt mister du hvis du blir arbeidsledig?
•    Hva skjer hvis renten stiger?
•    Bor du i en bolig som kan ha nært forestående vedlikeholdsoppgaver av betydning?  
•    Vil det være rom for å ta uforutsette utgifter fortløpende dersom kjøleskapet, vaskemaskinen, TV eller lignende ryker? Slike ting har en egen evne til å skje når det passer som dårligst.
•    Hvilke andre mer eller mindre uforutsette utgifter kan du se for deg komme?
•    Hvordan er din egen helsesituasjon? Jo dårligere den er jo større mulighet for å gå ned i inntekt fremfor å gå opp i inntekt.

Hvordan gå frem for å refinansiere med pant i bolig?

Etter at du har identifisert problemet ditt til å være av en slik karakter at det kan løses med en refinansiering og du føler deg sikker på at betjeningsevnen er tilstede så er neste steg å få avklart hvilket panteobjekt som skal brukes som sikkerhet og få en verdivurdering av aktuell bolig. En slik verdivurdering kan foretas av takstmann eller eiendomsmegler. Dersom du er sleip sier du til eiendomsmegleren at du vurderer å selge så gir eiendomsmegleren gjerne en slik verdivurdering gratis i håp om at han skal få salgsoppdraget. Eiendomsmegleren er da gjerne også litt ekstra optimistisk i sin verdivurdering da en selger gjerne velger den megleren som antyder høyest mulig salgspris.

Totalt lån i aktuell bolig som stilles som sikkerhet (inkludert det nye lånet) skal fortrinnsvis ikke overstige 85 % av boligens verdi som er anslått i verdivurderingen. Dog kan det i spesielle tilfeller likevel innvilges lån inntil 100 % av boligens verdi. Dette gjelder også etter de siste innstrammingene i fra Regjeringen i boliglånsforskriften.

Dersom du etter ovenstående har konkludert med at en refinansiering vil være et godt fungerende alternativ for deg samt at du kan stille tilstrekkelig sikkerhet med pant i bolig og dette kan dokumenteres med en verdivurdering, så er neste steg å søke lån i banken. Det første alternativet er å gå i banken hvor du allerede har et kundeforhold eventuelt der sikkerhetsstiller har et kundeforhold. Vis passende ydmykhet men vær samtidig klar over at du ikke er et unikt tilfelle og gå til banken med løftet hode. Dette er noe bankene opplever daglig i dagens marked som flyter over av tilbud om kredittkort og forbrukslån og slike refinansieringer er en del av bankenes inntektskilder.

Ikke mist motet dersom du får avslag i første banken. Det er mange banker i Norge og det er ikke noe i veien å søke i en bank som ikke har lokasjon i ditt nærmiljø. Det er imidlertid viktig å lytte til argumentene til de som gir deg avslag for å se i hvilken grad du kan tilpasse din søknad ovenfor neste bank. Det er dog viktig at du aldri tilpasser søknaden så mye at du ender opp med å lure deg selv. Husk at det er til ditt eget beste at du faktisk klarer å leve med ditt nye lån.

Bør jeg fortelle banken at gjelden som skal refinansieres er misligholdt og gått til inkasso?

Det er utvilsomt lettere å få innvilget refinansiering dersom banken får inntrykk av at gjelden du søker refinansiert ikke er misligholdt. Du viser da at du er en proaktiv person som tar tak i problemene i tide. Det er således fra bankens ståsted rimelig å anta at du vil gjøre dette også i fremtiden dersom du skulle få problemer igjen. På den andre siden er det ikke noe nytt for bankene at personer får gjeldsproblemer som ender opp med inkassokrav. Det innebærer på ingen måte automatisk avslag selv om du har betalingsanmerkninger så lenge du kan stille sikkerhet for lånet. Betalingsanmerkninger trekker imidlertid selvsagt ned i totalvurderingen av hvorvidt lånet skal innvilges eller ikke men så lenge du har sikkerhet i form av eiendom er muligheten for positivt svar absolutt til stede, dette i motsetning til ved usikrede lån hvor det nesten konsekvent vil føre til automatisk avslag.

Alle bankene vil foreta en kredittvurdering av deg i forbindelse med lånesøknaden. Dette innebærer ikke bare en vurdering av dine inntekter i forhold til utgifter men også en tradisjonell kredittsjekk hvor det blant annet undersøkes om du har betalingsanmerkninger. En inkassosak behøver nødvendigvis ikke å bety at du har en betalingsanmerkning men dersom du har en eller flere betalingsanmerkninger så bør du ikke holde disse inkassokravene hemmelig for banken da de vil finne ut av det uansett. Du blir da tatt med buksene nede i forhold til å ikke ha fortalt banken hele sannheten, noe som nesten garantert vil føre til avslag på søknaden.

Dersom gjeld har gått til inkasso men ikke blitt registrert med betalingsanmerkning er det i utgangspunktet ingen måte banken kan finne ut av dette uten din medvirkning. Problemet er at det gjerne har påløpt ekstra omkostninger på inkassosaken som du også ønsker tatt med i refinansieringen og banken ber ofte om dokumentasjon på gjelden som skal tas med og da er det vanskelig å skjule disse omkostningene. Banken vil også ofte sette som en forutsetning at de skal innfri gjelden for deg slik at de forsikrer seg om at pengene faktisk blir brukt til dette.

Bør jeg la banken sørge for betaling og oppsigelse av gamle lån?

I forbindelse med refinansiering av gjeld som beskrevet i denne artikkelen så vil banken gjerne kreve eller tilby at de ordner med innbetaling av gjelden som skal refinansieres og samtidig si opp avtaler knyttet til dette, spesielt gjelder det kredittkort. Spørsmålet er om det er klokt å la banken gjøre dette eller om du bør gjøre dette selv?

Ulempen med at banken ordner dette for deg er at banken normalt ikke vil forsøke å prute på gjelden som skal innfris, bankene er gjerne lojale ovenfor hverandre i denne sammenheng da de vet at neste gang er rollene byttet. Videre er det selvsagt et problem dersom gjeld som skal innfris har gått til inkasso og du har holdt dette skjult for banken i søknadsprosessen.

For de aller fleste er det likevel mest fornuftig at banken ordner dette for deg. Siden du har havnet i dette uføret en gang er det ikke usannsynlig at du faller for fristelsen til å beholde ett eller flere kredittkort og/ eller faller for fristelsen til å benytte noe av pengene til annet enn å innfri hele gjelden som skal refinansieres. De aller fleste vet at dette er idiotisk men likevel skjer det gang på gang. Du er dermed tilbake på det gamle sporet før du egentlig i det hele tatt er i gang med den nye refinansieringen.

Bør du i det hele tatt ha et kredittkort i fremtiden?

Kredittkort er et bra produkt for dem som er ekstremt disiplinerte i forhold til egne privatøkonomi. Dersom du ikke har et kredittkort kan du oppleve enkelte utfordringer for eksempel ved at du får problemer med å få leid leiebil og at større beløp blir reservert på din konto ved leie av hotellrom og lignende. Disse ulempene er imidlertid ubetydelige i forhold til de ulempene du vil oppleve ved nye gjelds og inkassoproblemer med påfølgende betalingsanmerkninger og rettslig inkasso. Du kan fint leve et fullverdig liv uten kredittkort og dersom du har latt deg falle for fristelsene dette medfører en gang så bør su for sikkerhets skyld styre unna dette i all overskuelig fremtid. Dersom noen har stilt sikkerhet for deg bør du holde deg unna kredittkort om ikke annet enn i respekt for dem.

Kredittkort klippes

Ikke klipp kredittkortene, si dem opp!

Det å klippe kredittkort brukes ofte som et symbol og virkemiddel for å slutte å bruke disse. Dette kan være en viktig symbolsk handling for mange men det er særdeles viktig at kredittkortene samtidig sies opp. Kredittkortselskapet vet ikke at du har klippet kredittkortet, de kan bare se at du ikke har brukt det på en stund. Når utløpsdatoen på kortet nærmer seg så vil de derfor sende deg et nytt kort med samme kredittbeløp. Dette kommer gjerne i en periode hvor du selv føler du har vært flink en periode og nå har kontroll. Dette er en «farlig» periode hvor det er lett å falle for fristelsen for å bruke kredittkortet som ramlet ned i postkassen.

Hva gjør jeg dersom jeg ikke kan få refinansiering med pant i bolig?

Dersom du ikke har mulighet til å skaffe refinansiering med pant i bolig så har du begrensede muligheter til å komme deg ut av dine gjeldsproblemer. Du har da i utgangspunktet to valg, jobbe deg sakte men sikkert ut av problemene eller søke offentlig gjeldsordning dersom du ikke ser en ende på dine gjeldsproblemer i overskuelig fremtid.

Dersom du bestemmer deg for å jobbe deg sakte men sikkert ut av problemene er det først viktig å sikre deg i forhold til bolig. Dersom du bor i eid bolig bør du prioritere å betjene dem som har pant innenfor boligens verdi og som har en reell mulighet til å tvangsselge boligen du bor i. Dersom du bor i leid bolig så er det tilstrekkelig å prioritere å betale husleien for å beholde boligen. Deretter er det viktig å til enhver tid prioritere de riktige kravene av den resterende gjelden. Krav med høyest rente bør prioriteres men du bør alltid prute uansett. Dersom du får et godt tilbud fra en kreditor med lav rente så kan det likevel lønne seg å prioritere denne fordringen.

Dersom du må følge denne strategien så kommer du neppe unna kjedelige lønnstrekk via utleggstrekk innimellom. Det er sjeldent mye du kan gjøre med disse men det er viktig at du påser at du alltid har tilstrekkelig med midler igjen til livsopphold. Selv om du mener du kan leve med et større trekk enn det du har krav til å beholde til livsopphold så bør du likevel ikke la dette trekkes via ett utleggstrekk, du vil aldri få reduksjon av krav hvor det løper utleggstrekk det får du kun i tilfeller hvor kreditorene eller inkassobyrået ser små eller ingen andre muligheter til løsning.

Det er også fornuftig å vurdere dine muligheter til å øke din inntekt i en slik periode hvor du jobber deg sakte men sikkert ut av gjeldsproblemer. Dette kan gjøres ved å jobbe overtid hvis du har mulighet til det, bytte jobb, skaffe deg en ekstrajobb eller en ekstrainntekt på andre måter. Husk at det er viktig å ta vare på helsen i denne sammenheng slik at du heller ikke jobber deg i hjel over lengre tid.

Gjeldsordning, en siste utvei ved gjeldsproblemer.

Dersom du ikke har mulighet til å få refinansiert din gjeld inn i et større lån med pant i bolig og du heller ikke kan jobbe deg ut av gjelden sakte men sikkert er det en siste utvei å søke om gjeldsordning i henhold til gjeldsordningsloven. Du kan lese mer om gjeldsordning under menypunktet gjeldsordning eller ved å besøke gjeldsordning.org. Selv om gjeldsordning er det siste alternativet så er det nødvendigvis ikke et dårlig alternativ for deg. Du beholder nødvendige midler til bolig og livsopphold og etter 5 år er du normalt gjeldfri.

Venter du arv?

Dine foreldre ønsker neppe at arven fra dem skal gå til å betjene sur inkassogjeld. Det betyr ikke at det ikke er det mest fornuftige du kan bruke en eventuell arv på. Arv kan være det beste alternativet til å komme seg ut av gjeldsproblemer på. Vær oppmerksom på at i en gjeldsordningsperiode og en liten periode etterpå så skal arv brukes til betjening av gjelden. Tenkt derfor gjennom mulighetene til et nært forestående arveoppgjør når du skal velge strategi for løsning på dine gjeldsproblemer. Dette betyr ikke at vi oppfordrer deg til å forholde deg passiv og sitte å vente på at familiemedlemmer skal gå bort men at du har mulighetene for arv i bakhodet i prosessen.

Vurder å gi deg selv kredittsperre!

Når du har ryddet opp i dine gjeldsproblemer enten det er ved refinansiering eller på annen måte så er det lett å falle for nye fristelser. Personer som har falt for fristelser tidligere har større risiko for å falle for slike fristelser igjen. Du bør derfor vurdere å sperre deg selv for kreditt ved å gi deg selv en kredittsperre. Dette vil i stor grad hindre deg i å ta opp lån og kredittkort på dagen og dersom du likevel ønsker dette så kan du fjerne kredittsperren midlertidig etter en gjennomtenkt avgjørelse.