Inkassobransjen vet at de ikke er populære blant folk på gata, da er det lett å forsøke å legitimere bransjen og egen virksomhet med å fremme en del påstander for å pynte litt på fasaden. Nedenfor følger en del tullete påstander som i forskjellige varianter ofte fremmes av bransjen eller personer med bransjetilknytning.

Det er ikke staten som har fastsatt de høye inkassogebyrene!

Påstand fra inkassobransjen: Inkassosalærene vi benytter er fastsatt av staten og vi kan derfor ikke lastes for de høye salærene.

Sannheten: Inkassobransjen kan ta så lite de vil i inkassosalær. Dog er det riktig at staten har fastsatt maksimalsatser, det vil si at de ikke er tillatt å ta mer betalt enn disse satsene uten at kostnadene og behovet kan dokumenteres. Dessverre bruker (misbruker) bransjen disse maksimalsatsene nærmest uten unntak til å beregne det maksimale de har lov til i hver enkelt sak.

De vil tjene penger på deg!

Påstand fra inkassobransjen: Vi er her for å hjelpe deg. Ta kontakt så finner vi en løsning i fellesskap.

Vår påstand: Inkassobransjen bryr seg generelt fint lite om hvordan du har det og hvordan de tjener penger på deg, så lenge de tjener mest mulig i salærer på den enkelte saken. En fin måte å maksimalisere denne profitten på er å lage avdragsordninger. Dersom de klarer å få skyldner med på en avtale på mer enn 4 avdrag så kan det nemlig legges på et avdraggebyr på inntil kr 975 (gjelder i 2015(1,5 ganger inkassosatsen)). 

Inkassobransjen er imidlertid avhengige av en ting, nemlig fornøyde kunder. Da snakker vi ikke om skyldnere men kreditorer (eieren av kravet). Mange kreditorer har den holdningen at en kunde som ikke har betalt og har blitt sendt til inkasso ikke betyr noe og inkassoselskapet får helt frie tøyler. Med årene har flere og flere kreditorer innsett at en dårlig betaler i dag kan bli en god kunde og betaler i fremtiden. De ønsker med andre ord at kundene skal behandles med respekt og en viss skånsomhet selv om de har blitt sendt til inkasso.

En ting inkassoselskapenes kunder følger med på er løsningsgraden på hvor stor del av oversendte saker som løses med oppgjør. Siden det er så viktig å holde løsningen så høy som mulig så er inkassobransjen i enkelte tilfeller villig til å redusere eller slette inkassosalæret i spesielle saker ovenfor personer med svært dårlig betalingsevne eller på tvilsomme krav. Dette gjøres ikke fordi de er så snille men for å få en løsning som pynter på løsningsgraden og dermed beholder sin lønnsomme kunde som igjen oversender nye saker å tjene penger på. 

Finanstilsynet har godkjent virksomheten!

Påstand fra inkassobransjen: Vi er underlagt Finanstilsynet som godkjenner vår virksomhet og vi følger derfor inkassoloven.

Sannheten: All inkassovirksomhet i form av fremmedinkasso (inndriving for andre) i Norge må ha bevilling fra Finanstilsynet til å drive inkasso (gjelder ikke advokater). All inkassovirksomhet skal foregå i henhold til inkassoloven. Det å drive inkassovirksomhet uten inkassobevilling fra Finanstilsynet eller bevist overtredelse av inkassoloven er straffbart. Det er derfor svært søkt å bruke slike uttalelser for å legitimere egen inkassovirksomhet. Det blir som om en butikk skulle reklamere med at de ikke selger tyvegods noe det uansett er rimelig å forvente av enhver butikk.

Når det gjelder det å ha bevilling fra Finanstilsynet så betyr det ikke at Virksomheten er gjennomgått eller godkjent. Det betyr kun at enkelte vilkår og formaliteter hos ansvarlige personer og styremedlem er på plass. Utover dette er tilsynet i stor grad basert på egen rapportering fra inkassoselskapene til Finanstilsynet. Det foretas sporadiske kontroller men mange inkassoselskaper har drevet i mange år uten et eneste besøk fra Finanstilsynet.

Inkassobransjen gjør alt for å få saken oversendt til inkasso så fort som mulig.

Påstand fra inkassobransjen: Jo fortere forfalte krav sendes til inkasso, jo høyere løsningsgrad vil kreditor oppnå. 

Vår påstand: Påstanden er isolert sett riktig den. Inkassobransjen bruker mye ressurser på å overbevise kreditorene (eierne av kravet) at det er viktig å stå først i køen når folk får betalingsproblemer og for å gjøre det må de sende saken til inkasso så fort som mulig. Kreditor overtales til å droppe den tradisjonelle purringen slik at det lovpålagte inkassovarselet blir den første purringen etter mislighold, samtidig med at løpedager fra forfall på faktura og inkassovarsel holdes på et minimum og forfallsdager på faktura reduseres.

Selvfølgelig bidrar dette til at flere saker fra den enkelte kreditor går til inkasso og løsningsgraden (den totale prosentandelen av oversendte krav som betales) blir vesentlig høyere. Dette betyr ikke at en slik praksis er lønnsom for kreditor. Dersom kreditors gamle rutiner hadde blitt fulgt hadde de kundene som fører til økning i antall betalte inkassosaker istedenfor betalt til kreditor innenfor de tradisjonelle purrerutinene og blitt værende som en fornøyd kunde i tillegg.  Med andre ord en meget lønnsom praksis for inkassobransjen, de tjener vesentlig mer i salær og kreditorene villedes til å tro at praksisen er lønnsom for dem.

Det er riktig at det i saker hvor en person sin privatøkonomi kollapser totalt så er det kø-prinsippet som gjelder i forhold til å få trekk i lønn/ trygd eller utleggspant ved utleggsforretning til namsmannen. Vi tør imidlertid å påstå at totalt sett så utgjør dette en forsvinnende liten andel av hvorvidt det er avgjørende om inkassosaker betales til slutt eller ikke. Den negative effekten for kreditors langsiktige forhold til kunder i forhold til å nærmest dytte disse ukritisk over til inkasso er mye større enn de positive effektene de kan oppnå i noen få enkeltsaker hvis de er heldige og kommer først i køen ved utleggsforretninger via namsmannen.

Uten inkassobransjen stopper Norge!

Påstand fra inkassobransjen: En velfungerende næringsliv er helt avhengig av inkassobransjen for for å opprettholde handel på kreditt som igjen er avgjørende for å beholde en jevn flyt av varer og tjenester i Norge.

Vår påstand: For det første så trenger man ikke et inkassobyrå for å drive inn gjeld. Bedrifter kan benytte seg av egeninkasso eller advokat til innkreving. Det er med andre ord fullt mulig å drive inn gjeld uten hjelp av inkassobransjen. For det andre er samfunnet på ingen måte avhengig av at det gis kreditter over en lav sko for å fungere. En overgang hvor forskuddsbetaling og garantier i større grad benyttes vil føre til utfordringer men vil samtidig føre til at det blir vanskeligere for useriøse aktører å etablere seg i Norge. 

Ikke direkte sitater

Vi gjør oppmerksom på at påstandene som fremmes i denne artikkelen ikke nødvendigvis er direkte sitater fra inkassobransjen men et helhetsinntrykk artikkelforfatter har oppfattet over tid at bransjen prøver å formidle for å pynte på bransjens fasade. Vi henviser også til vår generelle ansvarsfraskrivelse