Hvordan håndtere kredittkortgjelden for å unngå inkasso?

Forbrukslån, og ikke minst kredittkortgjeld, er de to viktigste årsakene til at folk flest havner i gjeldsproblemer. Problemer som ikke sjeldent ender opp med en særdeles kjedelig gjeldsordning via namsmannen til slutt. Selv om en gjeldsordning kan oppleves som en kjærkommen nødløsning når alle andre alternativer er brukt opp så kan vi forsikre deg om at dette ikke en situasjon du ønsker å havne i.

Slutt å betale kredittkortgjeld med kredittkort

Dette kan nok virke ganske innlysende, men det er dessverre så alt for mange som betaler sine kredittkortregninger ved å ta ut penger på nye kredittkort. Når et kredittkort er "makset ut" skaffer man seg enkelt et nytt kredittkort som brukes til å betale ned gjelden på kredittkortene hvor kredittgrensen er oppbrukt. Når det nye kredittkortet er "makset ut" er det gjerne noen tusenlapper tilgjengelig på kredittkortene som man har betalt litt ned på, da tas gjerne disse pengene ut for å betale ned på det nye kredittkortet. Slik går det og til slutt er alle kredittkortene igjen "makset ut" og man søker om atter et nytt kredittkort og runddansen fortsetter i en forferdelig ond økonomisk sirkel som ikke kan ende godt.

Det er bare en måte å komme ut av en slik ond sirkel og det er å få slutt på det å betale gammel kredittkortgjeld med ny dyr gjeld. Dette går rett og slett ikke bra i lengden. Det er flere måter å snu denne trenden på som vi går gjennom i avsnittene nedenfor.

Hvorfor er kredittkortgjeld en tragedie for deg og meg?

Kredittkort har normalt en årlig rente på mellom 20 og 30 %. Til sammenligning har lån med sikkerhet i bolig gjerne en rente på mellom 2 og 3 %. Det er med andre ord like dyrt å rentebetjene 100 tusen kroner i kredittkortgjeld som det er å rentebetjene et boliglån på en million kroner. Mange som sliter med kredittkortgjeld har gjerne mange kredittkort. Det er langt i fra uvanlig å sitte med 7-8 kredittkort som man sjonglerer med for å få det hele til å gå rundt og da sitter fort med kredittkortgjeld på en halv million. Med andre ord rentebetjener man kredittkortgjeld med et beløp som tilsvarer rentebetjening av et boliglån på 5 millioner og det er før utgiftene til det faktiske boliglånet eller husleien man sitter med er tatt med.

Det å betale så høye renter er intet annet enn å kaste penger ut av vinduet. Du får riktignok noe (22% av renteutgiftene) godskrevet på skatten men likevel så er det så til de grader bortkastede penger. I tilegg til renteutgiftene så kommer gjerne eventuelt årsgebyr på kredittkortet og fakturagebyr dersom du er blant de mange som foretrekker papirfaktura.

Du må gjøre noe for å få ned renten drastisk så fort som mulig

Den beste og raskeste løsningen på et problem med mye kredittkortgjeld er å foreta en refinansiering med sikkerhet i bolig slik at renten over natten går ned med rundt 1000 %. Dersom du er så heldig at du eier egen bolig med friverdi og samtidig har tilstrekkelig god inntekt til at banken blir overbevist om at du kan betjene et nytt og større boliglån så er det ingenting å vente på. Du sitter på en løsning og du kaster mye penger ut av vinduet for hver eneste dag du venter med å benytte deg av denne muligheten.

Dersom du ikke eier egen bolig så kan du være så heldig å ha foreldre eller andre venner eller familiemedlemmer som er villige til å stille sin bolig i sikkerhet for deg. Rent økonomisk er dette like gunstig som å stille egen bolig som sikkerhet men vær smertelig klar over den risiko og begrensninger i forhold til å selge boligen dette medfører for dem som stiller sin bolig som sikkerhet for at du skal få refinansiert din kredittkortgjeld. Mange vennskap og familieforhold har blitt ødelagt på denne måten.

Det nest beste alternativet

Dersom du ikke har mulighet til å refinansiere kredittkortgjelden med økt belåning på bolig så må du nødvendigvis se etter andre muligheter. Det som er viktig er å stoppe trenden med å betale ned på gammel gjeld med ny gjeld slik at gjeldsbyrden bare øker over tid. Det andre er å sikre seg en så lav rente som mulig på all gjelden og betale ned det med høyest rente først.

Som vi har nevnt tidligere så har kredittkort gjerne en rente på mellom 20 og 30 %. Et forbrukslån er også en svært dyr låneform men renten er likevel normalt vesentlig lavere enn på kredittkort. Normal rente på forbrukslån er på mellom 15 og 20 %. Den kan være både høyere og lavere men ligger normalt 5 -6 % lavere enn renten på kredittkortgjeld. Forbrukslån er med andre ord heller ikke noe å trakte etter men er likevel et bedre alternativ en kredittkortgjeld. Differansen mellom rentesatsen på forbrukslån og kredittkort kan være tilstrekkelig til at du klarer å snu trenden og betale ned all den dyre gjelden.

Dersom du ikke har mulighet til refinansiering med sikkerhet i bolig så er det neste alternativet å refinansiere kredittkortgjelden i et eller flere forbrukslån. Ett stort lån er å foretrekke foran flere små forbrukslån, både fordi du normalt vil ha bedre betingelser på et stort lån og fordi det blir mer oversiktlig for deg. Søk opp tilbydere på internett og gå etter dem med lavest rente. Jo lavere rente jo strengere krav til låntaker, men du bør likevel begynne i den billigste enden og heller være forberedt på noen avslag før du får godkjent et lån. Da vet du at du har fått det billigste alternativet som er mulig for deg på det nåværene tidspunktet.

Den dyreste løsningen

Dersom du ikke har mulighet til å få refinansiering av din kredittkortgjeld hverken med pant i eiendom eller et forbrukslån, så må du nødvendigvis gå den dyre tunge veien ved å betale ned på kredittkortgjelden. Lag en liste over dine kredittkort og hvilke renter og eventuelt andre omkostninger som påløper. Alle kredittkort pleier å ha et minimumsbeløp du må betale hver måned. Du betaler dermed dette minimumsbeløpet på alle kredittkortene slik at du unngår mislighold. Dersom du har penger til overs så betaler du så mye ekstra som du kan ned på det kredittkortet med høyest rente slik at du blir kvitt dette først. Slik fortsetter du fra måned til måned. For hver måned går minimumsbeløpet litt ned på hvert kredittkort og du får dermed stadig betalt mer og mer ned på det til enhver tid dyreste kredittkortet.

Det bortkastede fakturagebyret

De siste årene har så og si alle kredittkorttilbydere begynt med fakturagebyr for å sende deg månedsfaktura på kredittkortgjelden din. Dette kan du normalt slippe ved å få fakturaen tilsendt elektronisk. Vi er klar over at mange foretrekker papirfaktura av ulike årsaker men husk at dersom du har mange kredittkort så blir dette gebyret mange hundrelapper i måneden eller mange tusenlapper i året. Penger du i stedet for kunne ha brukt til å betale ned på en vesentlig del av kredittkortgjelden med. Budskapet er med andre ord å gå over til elektronisk løsning så sant det er mulig for deg, dette for å slippe slike unødvendige gebyr.

Klipp alle kredittkortene

Dersom du har kommet helt ned hit i denne artikkelen er det mest sannsynlig fordi du har store problemer med kredittkortgjeld. Kredittkort er med andre ord et produkt du bør sky som pesten. Klipp dem med en gang! Så lenge du ikke gjør dette blir de liggende som en konstant fristelse som du nesten garantert vil bli fristet til å bruke på nytt før eller siden. Du vil da sannsynligvis aldri komme i mål med ditt gjeldsproblem og vil til slutt ende opp med en gjeldsordning.

Dersom du kan si opp hele avtalen uten på miste muligheten til å betale ned på samme måte i avdrag bør du gjøre det men de fleste vil nok kreve at hele gjelden innfris hvis du gjør det, klipping blir dermed det beste alternativet. Husk forøvrig at alle kredittkort blir fornyet fra tid til annen. Ikke tenk deg om når det kommer et nytt kredittkort i posten, klipp det med en gang. Faller du for fristelsen til å bruke det så kommer du som nevnt aldri i mål.

Nødløsningen når du ikke er i stand til å betjene kredittkortgjelden

Dersom du må konstatere at du ikke er i stand til å betjene gjelden med din nåværende inntekt, ikke har mulighet til å få økt lønn eller skaffe deg en ekstrainntekt så er det på tide å få hjelp av en gjeldsrådgiver og eventuelt søke om en gjeldsordning. Husk at det finnes muligheter for å beholde en eid bolig under en gjeldsordning dersom du er så heldig at du eier egen bolig.