Det er relativt håpløst å få lån, forbrukslån og kredittkort uten kredittsjekk. Dette er ikke bare fordi bankene frykter relativt store tap i rene penger på hvert enkelt engasjement men også fordi de er pålagt etter finansavtaleloven å foreta en forsvarlig kredittvurdering i forbindelse med alle utlån og kreditter.

Netteier har leveringsplikt til tross for betalingsanmerkninger

Strømabonnement er noe vi alle trenger og som du har rett til å få levert selv om du er registrert som dårlig betaler med betalingsanmerkninger. Denne beskyttelsen kalles "leveringsplikt" og er noe alle nettleverandører er pålagt å tilby alle hustander i sitt område uavhengig av deres økonomiske situasjon. Den eneste årsaken de kan nekte eller stenge strømmen er ved vesentlig mislighold fra skyldner direkte ovenfor dem som netteier.

Leveringsplikt er et veldig dyrt alternativ

Leveringsplikt er en god beskyttelse for å sikre alle norske husstander muligheten til strømleveranse til tross for betalingsanmerkninger eller andre forhold som ellers ville gjøre en leverandør skeptisk til å tilby sine varer og tjenester til deg. Dog er dette et veldig dyrt alternativ og kan suge viktige kroner ut av budsjettet fra de som gjerne trenger pengene aller mest, nemlig de med gjeldsproblemer som gjerne allerede lever på et minimum i forhold livsoppholdssatsene ved utleggstrekke eller gjeldsordning. Det å få levert strøm på leveringsplikt i stedet for en vanlig konkurransedyktig leverandør kan bety en ekstrakostnad på mange hundrelapper i måneden.

Mange strømleverandører slurver med kredittsjekken

Vi har selv sett at skyldnere fint lykkes med å bytte strømleverandør til tross for betalingsanmerkninger. Strøm er noe alle trenger og en utgiftspost som kommer langt opp på prioriteringslisten, selv med betydelige betalingsanmerkninger. Vi antar at dette er noe bransjen selv har forstått og velger derfor å være slepphendte med kredittsjekken rett og slett fordi de ser at dårlige betalere veldig ofte blir lønnsomme kunder til tross for betalingsanmerkninger.

Dette betyr ikke at flytting av strøm ikke er gyldig grunn til å foreta en kredittsjekk og mange leverandører benytter denne muligheten og avviser potensielle kunder på grunn av dårlig kredittverdighet. Vi har imidlertid sett at flere konkurransedyktige leverandører godtar nye kunder helt uten å foreta en kredittsjekk. Dette er et valg vi for øvrig tror er lønnsomt. Det koster penger å kredittsjekke kunder og vi tror kostnaden med dette blir vurdert som større enn en noe større risiko for tap. Lojaliteten blant strømkunder er også stor så en kunde kan bli værende i veldig mange år og sett i den sammenheng er en risiko for å tape noen tusenlapper verdt å ta.

Hvordan bytte strøm med betalingsanmerkninger?

Bruk et nettsted som strompris.no som er en tjeneste fra forbrukerrådet. Søk opp din adresse og du får opp en liste med tilgjengelige leverandører. Begynn hos den billigste og forsøk å flytte strømmen til denne. Dersom du får avslag går du videre til neste og slik fortsetter du frem til du blir godtatt som kunde hos en av leverandørene. Etter noen avvisninger får de fleste positivt resultat etter en stund. Med å gjøre dette sørger du også for ekstraomkostninger ved kredittsjekk for dem som avviser deg som kunde på grunn av din kredittverdighet. Dette kan motivere disse til å se på forretningsmodellen sin på nytt dersom de ser at mange potensielle kunder blir avvist på grunn av en streng kredittpolitikk. Dersom du allerede har produktet leveringsplikt hos din nettleverandør er det ingen grunn til å la være å prøve å bytte strømleverandør da alle alternativer sannsynligvis vil være billigere enn det du betaler i dag.

Prioriter å betale nettleien foran strømleverandøren

Dette er noe vi håper du ikke vil ha behov for å benytte deg av da det på sikt kan føre til at strømleverandørene blir mer nøye med kredittvurderingen av sine nye kunder. Vi kan likevel ikke la være å nevne det da det er vesentlige forskjeller på å la være å betale nettleien i forhold til å la være å betale strømleverandøren (forutsatt at du ikke allerede har leveringspliktig strøm fra netteier). En ren strømleverandør som samtidig ikke er netteier kan nemlig ikke kutte strømmen din, det er det kun netteier som kan og da må du først ha misligholdt regninger direkte til dem.

En ren strømleverandør kan kun si deg opp som kunde. Dette betyr imidlertid ikke at strømmen blir kuttet. Når en strømleverandør sier deg opp vil ditt strømabonnement automatisk bli flyttet til netteier som er forpliktet til å levere strøm til deg under betingelsene for ”leveringsplikt” en overgang som i slike tilfeller går automatisk. Dette kan netteier ikke nekte deg så lenge du betaler regningene til dem.

Slik markedet fungerer i dag får du de fleste tilfeller en regning på nettleie fra netteier og en fra strømleverandøren på forbruket. Du bør selvsagt prioritere begge men dersom du er i en håpløs situasjon hvor du kun kan betale den ene så er nettleien den regningen av disse som absolutt bør prioriteres av disse uten tvil for å unngå at strømmen kuttes.

Skynd deg!

Strømbransjen er i ferd med å legges om slik at du kan få nettleien også fakturert via strømleverandøren. Dette fungerer slik at netteier fakturerer strømleverandøren ekstra for dette og strømleverandøren tar over risikoen for at nettleien dekkes av deg ved å ta kredittrisikoen for at du ikke betaler. Denne økte risikoen er et argument for at strømbransjen bør bli strengere med å kredittvurdere sine kunder da et kundeforhold vil medføre økt risiko for tap ved mislighold.

De færreste har begynt med denne ordningen nå i 2016 og dersom du er på leveringsplikt hos netteier bør du skynde deg med å forsøke å bytte før strømleverandørene tilpasser seg denne økte risikoen og legger opp strengere regler for sine kredittvurderinger. Vi antar at strømleverandørene lar kundene velge om de vil få nettleien fakturert via dem eller direkte fra netteier. I så fall må man regne med strengere kredittvurdering dersom nettleien skal faktureres fra strømleverandøren. Det kan derfor være fornuftig å allerede være betalende kunde i det øyeblikk strømleverandøren tilbyr dette da de neppe vil kredittsjekke kunder som allerede er hos dem og som betaler rettidig før disse tilbys å få fakturert nettleien fra strømleverandøren.