Vi har lenge hatt mistanke om praksisen vi påpeker i denne artikkelen, men først nå tør vi med stor sikkerhet fastslå hvor kyniske inkassobyråene handler, som en følge av at skyldnere logger seg inn online på «min side» hos de forskjellige inkassobyråene.

Ved å gjøre logge seg inn på en slik nettside kan skyldner ganske enkelt få en enkel oversikt over sine krav hos det enkelte inkassobyrået. Dette er en tjeneste alle større inkassobyrå i Norge har. Dessverre kan dette igangsette tiltak fra inkassobyrået som du ikke så for deg.

Sett fra inkassobyråets ståsted, så er det åpenbart at når en skyldner logger seg inn på inkassobyråets nettside, så er denne i en livsfase hvor det på en eller annen måte forsøkes å ordne opp i gammel gjeld. Spesielt personer som har vært insolvente og passive i lang tid, gjerne over flere år, gir et tydelig signal til inkassobyrået om at nå er noe på ferde. Dette er ofte, men ikke alltid, et tegn på at skyldner er i en situasjon som tilsier at den økonomiske situasjonen har beret seg vesentlig. Det kan blant annet også være et signal om at det vurderes å søke gjeldsordning.

Det fremstår som åpenbart for oss at inkassobyråene tar dette som et kraftig signal på at en løsning kan være nært forestående. Vi ser en åpenbar trend på at en slik innlogging på inkassobyråets nettside igangsetter en prosess hvor det først og fremst gjennomføres en omgående ny kredittvurdering. Deretter er terskelen svært lav for inkassobyrået for varsel og gjennomføring av rettslige skritt. I beste fall slipper skyldner unna med en ny runde intensiv utenrettslig pågang via post, SMS og telefon.

På bakgrunn av dette bør du som skyldner tenke deg godt gjennom før du velger å logge deg inn på en slik tjeneste hos inkassobyrået.

Hvorfor gjør inkassobyrået dette?

Når man logger seg inn på inkassobyråets nettside så er det typisk for å få oversikt over en eller flere saker. Dette er gjerne i en orienteringsfase år man begynner å tenke å gjøre opp gammel gjeld, eventuelt søke en gjeldsordning hvis gjeldsproblemet er veldig stort.

Uansett hva formålet ditt er så er dette noen inkassobyrået tolker som et tegn på at noe er på ferde. På grunn av dette vil de (atter en gang) sørge for at de kommer så langt fremme i køen som mulig. Dette for vurderer de på nytt om det er formålstjenlig med nye inkassotiltak mot deg for å sikre seg om at de legger nok press på deg til å prioritere dem fremfor andre kreditorer, samt at de øyner muligheten for at det er skjedd endringer i din privatøkonomi som kan gi uttelling ved nye rettslige skritt.

Veldig ofte resulterer dette i en ny utleggsforretning eller igangsetting av tvangssalg av et gammelt panteobjekt. Dette er ett pant som i sin tid gjerne var utenfor panteobjektets antatte verdi og dermed «verdiløst» den gang. Dersom det er pant i bolig så har boligen gjerne steget mye i verdi i mellomtiden og pantet har plutselig fått en verdi. Dette fanges ofte i prosessen som følger av at du har logget deg inn på inkassobyråets nettside.

Vi er ikke i tvil lenger. Dersom det har vært stille fra skyldner i lang tid, så medfører en innlogging på inkassobyråets nettside nesten alltid av en påfølgende kredittsjekk. Vi ser dette gang på gang når vi hjelper skyldnere, en praksis vi synes vi lite om. Dateringen av gjenpartbrevene er avslørende i så måte.

Du lures ofte til å samtykke til informasjonsflyt gjennom en ny kanal.

Som om dette ikke er nok, så er nettløsningene ofte lagt opp slik at du lures inn i en ny kommunikasjonskanal. Dette medfører ofte at du må samtykke til forskjellige betingelser, typisk at viktig post kan sendes gjennom nettløsningen.

Dette medfører at muligheten for at viktig post ikke kommer deg i hende, samtidig som inkassobyrået har sitt på det tørre all den tid du har samtykket til dette mens du har vært innlogget med Bank-Id. Det er nemlig ikke et krav lenger til at viktig post må sendes fysisk. Elektronisk kommunikasjon via kanaler som er trygge og som det er rimelig å anta at en når skyldner på er tilstrekkelig.

Samtidig må du oppdatere alle dine kontaktopplysninger, noe som veldig ofte resulterer i ny intens pågang på telefon og SMS.

Er denne praksisen lovlig?

Dette kan jo ikke være lovlig tenker du. Fakta er at det er ingen direkte forbud mot en slik praksis i gjeldende lovgivning. I beste fall kan det rammes av bestemmelsene om kravet til god inkassoskikk og god forretningsskikk uten at vi er kjent med at noe slikt er vurdert av Finanstilsynet, Finansklagenemnda inkasso eller rettslige instanser.

Man vil nok heller aldri få bransjen til å innrømme at en slik praksis er vanlig. Det som er helt klart er at dine innlogginger loggføres, noe som blant annet kommer tydelig frem på Kredinor sin tjeneste.

Du kan imidlertid ikke få innsyn i hvilke vurderinger som er gjort etter dette. Inkassobyråets vurderinger (notater) i den interne saksforberedelse (noe som i praksis er gjennom hele inkassoprosessen), er nemlig unntatt fra innsynsretten man ellers har i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Det er med andre ord lite å hente på å klage når du opplever en slik praksis. Det er nok dermed mer hensiktsmessig å forsøke å jobbe mot lovgiver for å forby en praksis hvor innlogginger loggføres og videreformidles til saksbehandler, eller videreformidles til andre som påvirker inkassoprosessen internt i byrået.

Hva bør du som skyldner gjøre?

Det beste rådet vi kan gi skyldnere er å ta vare på alle dokumenter i sine pågående saker og systematisere disse. Da har man til enhver tid oversikt over sakens status med unntak av påløpte renter siden siste brev. Dette er imidlertid forholdsvis lett å selv regne seg frem til, eventuelt med litt hjelp av en kompetent venn eller familiemedlem.

Nå er det imidlertid slik at de aller fleste som er i betydelige gjeldsproblemer ikke klarer å holde en slik ryddig oversikt. Det blir gjerne en beskyttelsesmekanisme for å verne sin egen psyke mot langvarig inkassopågang. Brev blir gjerne lagret i en skuff, enten åpnet eller uåpnet, eller enda verre så går de rett i søpla.

Selv om skyldner forsøker å holde oversikt så blir dette fort veldig vanskelig og tidkrevende, spesielt med mye gjeld fordelt over mange inkassosaker som løper over mange år. Trenden med stadige kreditorbytter og bytte av inkassobyrå, gjerne 3-4 ganger for hvert krav, gjør det hele fort til en komplisert prosess. Det er med andre ord helt vanlig og menneskelig å miste oversikten over sin inkassogjeld.

Dersom man først har mistet oversikten, så er det vanskelig å få denne uten å kommunisere med inkassobyrået. Før eller siden i en opprydningsprosess må man derfor gjerne kontakte dem. Dette er ikke til å unngå, men vårt råd er å være selektiv i forhold til når du velger å gå til dette skritt og ikke gjøre det før du må eller har mulighet til å betale eller fremme et løsningsforslag.