Det mange frykter med inkasso er at uvedkommende skal bli kjent med inkassosaken og eventuelle personlige økonomiske problemer og andre personlige forhold. Det er uten tvil at mange betaler inkassokrav de i utgangspunktet er uenig i kravet i frykt for at sensitive opplysninger skal bli offentlig kjent og ikke minst i frykt for de fryktede betalingsanmerkningene, noe mange er i en villfarelse om at medfører en svartelisting for resten av livet. Du kan lese mer om betalingsanmerkninger og sletting av disse i denne artikkelen.

Det ligger i sakens natur at du ikke kan nekte at dine personopplysninger registreres hos inkassobyrået når du har gjeld som skal sendes til inkasso. Det ville i så fall vært en svært enkel måte å unngå inkassopågang på. Men hvilken garanti har du for at dine personopplysninger ivaretas på en sikker måte i forhold til å ivareta ditt personvern og når har du krav på at opplysningene slettes?

Taushetsplikt for alle ansatte i inkassobransjen

Inkassoloven § 28 gir alle ansatte hos inkassator (inkassobyrået) automatisk taushetsplikt. Denne taushetsplikten gjelder også andre medhjelpere, typisk en innleid oppsøk konsulent eller andre som utfører oppdrag for inkassobransjen. Inkassator har selvsagt en selvstendig plikt til å sikre at samtlige ansatte og medhjelpere er kjent med taushetsplikten og disse bør ha underskrevet erklæring om taushet selv om slik manglende erklæring ikke fritar dem fra taushetsplikten. Taushetsplikten gjelder innrapportering av opplysninger til kredittopplysningsvirksomhet så lenge dette skjer i henhold til personopplysningsloven.

Du har innsynsrett også hos inkassobyrået

Du har innsynsrett i all søkbar informasjon som finnes om deg, også i manuelle arkiver. Det finnes unntak i personopplysningsloven § 23 (e) som innebærer at informasjon som er underlagt taushetsplikt eller som "utelukkende finnes i tekst som er utarbeidet for den interne saksforberedelse og som heller ikke er utlevert til andre". I praksis tolker bransjen dette selv som kommentarfeltet på saksloggen. Vi mener dette er litt for enkelt da vi vet at saksloggen ofte benyttes til å notere hendelser på saken som ikke har direkte sammenheng med saksforberedelse. Dessverre er det vanskelig å gjøre noe med av den enkle grunn at man ikke får innsyn i dette og således er det vanskelig å få bekreftet mistanke. Dersom du har mistanke om at informasjon som du burde fått innsyn i holdes tilbake bør du kontakte datatilsynet vedrørende dette.

Det finnes også andre unntak i personopplysningsloven men disse unntakene er lite relevante for inkassobransjen. Dersom inkassobyrået ønsker å benytte seg av denne unntaksretten så skal det opplyses om dette, hvis ikke skal du kunne regne med at slike opplysninger om deg ikke er registrert.

Dersom du ber om innsyn i dine registrerte personopplysninger har du krav på kopi/ utskrift av alt som er registrert om deg, sendt med post til din registrerte adresse. Dette innebærer men er ikke begrenset til saksoversikt, sakshistorikk, brevhistorikk, adressehistorikk, kopi av ale lagrede brev uavhengig av antall og alle andre registrerte opplysninger om deg som ikke er omfattet av unntaksretten. Innsynsretten gir naturligvis skyldnere som ønsker å spekulere i å påføre inkassoselskapet betydelig merarbeid og utgifter en fin måte å ta sin lille personlige hevn på selskapet dersom de føler seg urettmessig behandlet. Vi vil naturligvis ikke oppfordre til dette men muligheten for å benytte innsynsretten til en slik agenda er selvfølgelig tilstede uten at det finnes hjemmel for å nekte innsyn ved mistanke om dette.

Kan jeg kreve sletting av personopplysninger hos inkassobyrået når saken er oppgjort?

Personopplysninger skal ikke lagres lengre enn det er behov for det og skal slettes når behovet ikke lenger er tilstede. Problemet med inkasso saker er at andre lover spiller inn, deriblant regnskapsloven som pålegger å oppbevare bilag i 10 år. Inkassobransjen har selv utarbeidet en bransjenorm som er godkjent er datatilsynet. Av denne bransjenormen går det frem at registrerte personopplysninger i forbindelse med feilsendte saker slettes etter 1 år. På saker som er betalt/ innfridd skal personopplysningene slettes innen 3 år fra betalingsdato og for foreldede saker er det 1 år etter at foreldelse dato er nådd.

Personvern er et omfattende og komplekst tema med mange tvilstilfeller. Denne artikkelen er ingen fullstendig gjennomgang av relevante problemstillinger og innholdet kan misoppfattes i spesielle tilfeller. Vi henviser også til vår generelle ansvarsfraskrivelse. Du kan forøvrig få flere opplysninger ved å kontakte datatilsynet eller lese deg opp på tilsynets hjemmeside.