Hvordan sperre seg selv for kreditt?

Det har i flere år vært mulighet for å benytte seg av en rettighet til at kreditorer ikke kan foreta en kredittsjekk av deg, en løsning som normalt blir omtalt som "sperring for kreditt". Baksiden med dette er at du ikke kan velge hvem av dine potensielle kreditorer som blir sperret, det er med andre ord alle eller ingen.

Hvorfor sperre seg selv for kreditt?

Det er hovedsaklig to grunner som normalt er årsaken til at enkeltpersoner ønsker å sperre seg selv for kredittsjekk med en kredittsperre. Den ene grunnen er at det er en flott mulighet til å redusere risikoen ved å bli utsatt for misbruk av personalia, eller i det minste omfanget av dette. Dersom noen forsøker å opprette lån, kreditter, abonnementer m.m. i ditt navn vil disse bli stoppet i de tilfeller hvor kreditor benytter seg av kredittsjekk opp mot et av kredittopplysningsbyråene med konsesjon til dette.

Den andre hovedårsaken er å hindre seg selv i å handle på impuls ved å bli fristet av "gunstige" kreditter eller låneavtaler som gjør det enkelt å bruke penger der og da men som veldig ofte blir en veldig fordyrende løsning. En del personer med gjeldsproblemer har havnet i situasjonen fordi de har mindre impulskontroll enn folk flest og lar seg lettere rive med av "gode" tilbud om kreditter. For slike personer kan det være veldig fornuftig å sperre seg selv for kreditt.

En tredje årsak som vi antar kan være aktuelt for en del av våre lesere er at mange gjeldsofre som sliter med mange betalingsanmerkninger er redd for at omgivelsene rundt dem skal få innblikk i deres økonomiske problemer. Sperring av kreditt kan være et verktøy for å hindre at uvedkommende i din omgangskrets blir klar over dine økonomiske problemer. Siden risikoen for at noen skal foreta en kredittsjekk uten din viten er relativ liten da dette normalt er en følge av et ønske om kreditt fra din side. Det er et krav til saklig behov for å kunne foreta en kredittsjekk, men vi er kjent med at overtredelser sjeldent får konsekvenser så lenge det ikke er et gjentagende problemer hos den aktuelle kunden av kredittopplysningsbyrået. Således kan sperring mot kreditt ha en viss hensikt for dem som ønsker å holde sine økonomiske problemer mest mulig for seg selv.

Kredittsperre gjelder ikke inkassoselskap.

En kredittsperre vil uansett ikke gjelde inkassoselskap som fortsatt vil ha rett til å kredittsjekke deg for å foreta vurderinger i forhold til hensiktsmessige tiltak i forbindelse med inndriving av utestående gjeld. Ansatte i inkassoselskapene omfattes uansett av taushetsplikt slik at det ikke vil være stor fare for opplysninger på avveie samt at de uansett allerede er klar over at du har problemer på grunn av saken/ sakene hos dem som er grunnlaget for en kredittsjekk.

Banker og finansieringsinstitusjoner har også rett til å kredittsjekke til tross for en kredittsperre, men denne retten gjelder kun i forbindelse med bankenes lovpålagte risiko og soliditetsvurderinger. En vanlig lånesøknad vil med andre ord ikke være grunnlag for å gå forbi kredittsperren.

Hvilke ulemper er det i forbindelse med frivillig sperre for kreditt?

Den åpenbart store ulempen med å være sperret for kreditt er at alle før eller siden faktisk har et behov for å bli kredittvurdert uten at dette har bakgrunn i noen impulshandling eller misbruk av personalia. Dette kan for eksempel være i forbindelse med en velgjennomtenk søknad om boliglån. I slike tilfeller er det imidlertid fullt mulig å oppheve sperren for deretter å sette en ny sperre når søknadsprosessen er ferdig. Dette vil imidlertid med føre en del arbeid og plunder for deg men er fullt overkommelig.


Hvordan sette en kredittsperre?

Du tar selv kontakt med kredittopplysningsbyråene og ber dem sperre deg for kreditt. Dette må gjøres skriftlig med kopi av legitimasjon slik at andre ikke kan sperre deg. Det anbefales å ta kontakt med hvert enkelt selskap på telefon i forkant og høre hvordan de ønsker at dette skal gjennomføres for å unngå ekstraarbeid for begge parter på grunn av feil i formaliteter.

Det er 13 selskaper i Norge som har konsesjon til å drive kredittopplysning. Det er imidlertid kun 3 av disse som har vesentlig virksomhet og i de aller fleste tilfeller er det tilstrekkelig å sperre hos disse. Disse 4 selskapene er Creditsafe, Bisnode AS, Experian AS og Evry AS.

Dersom du vil være helt sikker på at intet negativt er registrert på deg så bør de også kontakte de resterende 9 selskapene. Disse firmaene er Eniro Norge (Proff Forvalt), Kredinor, Atradius Buyer Ratings, Kredittopplysningen AS, KO International AS, Assessment Global – Norsk Verdivurdering AS, Lindorff AS, Sergel Norge AS og Kredittfakta AS. Kontaktinformasjon til disse selskapene finner du for eksempel på gulesider.