Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år fra det tidspunktet kreditor tidligst kunne kreve oppfyllelse. For gjeldsbrev er fristen 10 år. Det er forøvrig en del muligheter for tilleggsfrister og fristavbrytende tiltak, blant annet erkjennelse av gjelden eller rettslige tiltak Du kan lese mer om foreldelse av gjeld her.

Har inkassoselskapet lov å sende meg krav på gjeld som er foreldet?

Når et krav er foreldet har kreditor mistet sin rett til å kreve oppfyllelse. Dette betyr ikke at kreditor ikke har lov til å beholde betalingen dersom skyldner velger å gjøre opp gammel gjeld. Ved foreldelse har kreditor mistet muligheten til å drive inn gjelden ved tvang i form av rettslige tiltak. Det vil også være i strid med god forretningsskikk og god inkassoskikk å varsle om slike tiltak all den tid det ikke foreligger hjemmel for å gjennomføre dette.

Det er imidlertid en vanlig oppfatning at det er i orden å be om betaling på et foreldet krav men ikke akseptabelt å kreve betaling eller true med rettslige skritt. Vi er kjent med at en del mindre seriøse inkassoselskap bruker dette for å sende ut "snille brev" på foreldede krav hvor det bes om betaling i forskjellige kreative varianter. Problemet er at for "mannen i gata" er det vanskelig å lese ut i fra slike henvendelser at gjelden er forledet. Når det kommer et regning fra et inkassoselskap, hvor det gjerne får frem av firmanavn eller logo at det er et inkassoselskap, så vil de aller fleste skyldnere automatisk anta at kravet er gyldig og at det dermed foreligger en reel fare for rettslige skritt. Vi er derfor av den klare oppfatningen at det alltid vil være i strid med god inkassoskikk at et inkassoselskap fortsetter å sende brev på foreldet gjeld selv om det ikke direkte varsles om rettslige tiltak. 

Hva hvis jeg har betalt et foreldet krav?

Det er som nevnt fullt lovlig å motta og beholde betaling på et foreldet krav. Dersom inkassoselskapet har sendt deg et krav før foreldelsen inntraff og du finner frem denne regningen senere og betaler kavet så er kreditor i sin fulle rett til å beholde innbetalingen og avvise dit krav om tilbakebetaling. Kunnskapen er imidlertid varierende hos de forskjellige inkassoselskapene så dersom du fremmer et krav om tilbakebetaling dersom du finner ut av du hr betalt et foreldet krav i ettertid så kan du være heldig å få tilbakebetalt allikevel.

Dersom du har betalt et foreldet krav på bakgrunn av et krav sendt deg etter foreldelse og hvor det antydes at kreditor har rett til oppfyllelse eller det varsles med rettslige skritt så bør du kreve hele betalingen tilbakebetalt. Dersom et slikt krav avvises kan du i første omgang kontakte Finanstilsynet eller inkassoklagenemnda (forutsatt at det er et inkassoselskap som har drevet inn kravet etter foreldelse). Sannsynligvis vil dette være nok til å få tilbake betalingen rimelig raskt. Du kan eventuelt kreve inn dette regresskravet selv som en hvilken som helst annen fordring for eksempel ved å ta ut en forliksklage til forliksrådet, eventuelt med en påfølgende utleggsforretning ved behov.

Kan kreditor nekte meg kreditt eller nekte meg å handle hos dem ved uoppgjort foreldet gjeld?

Det er i Norge helt frivillig å innvilge kreditt og kreditor er i sin fulle rett til å nekte å gi kreditt til hvem de vil. Enkelte opplever også at kreditor nekter dem å kjøpe varer eller tjenester av dem før den foreldede gjelden er oppgjort selv ved rent kontant oppgjør eller forskuddsbetaling. Temaet forretningsnektelse er omfattende hvor mange lover spiller inn i forhold til hverandre. I utgangspunktet er det ikke direkte lovfestet at et foretak har plikt til å selge varer å tjenester til dem som måte ønske det. På den andre siden er det å nekte salg på grunn av religion, hudfarge, nasjonalitet, etnisitet m.m. straffbart.

Det er lett å bli beskyldt for diskriminering selv om årsaken kanskje er den foreldede fordringen. Det er da lettere for kreditor å påstå at de er utsolgt eller ikke har tid til å ta oppdraget (dersom det gjelder tjenester) og lignende unnskyldninger, selv om det er relativt gjennomsiktig at den foreldede fordringen er den egentlige årsaken. Markedsføringsloven kan også spile inn. Dersom du mottar reklame fra en bedrift er dette i utgangspunktet et bindende og forpliktende tilbud for selger etter markedsføringsloven. Dersom selger har en form for monopol lignende status svekker det også muligheter til å nekte salg. Uansett er det en god ide velge andre leverandører en dem du har gammel forledet gjeld til da du uansett vil risikere dårligere service.

Du kan også hjelpe kreditorene til å glemme deg ved å krave at dine personopplysninger skal slettes da kreditor ikke lenger har behov for disse. Merk imidlertid at kreditor til en viss grad kan lagre det som er nødvendig i henhold til regnskapsloven i 10 år. Dersom du ikke finnes i kreditors registre lenger er det spesielt for større bedrifter vanskelig å forbinde deg til den gamle foreldede fordringen da de ikke kjenner til deg personlig.