Mange som har betydelige gjeldsproblemer som virker uoverkommelige lurer på i hvilken grad de kan rømme fra gjelden ved å flytte til utlandet og hvor lenge de må være borte for at gjelden skal være borte når de eventuelt flytter hjem til Norge igjen. Dette kan virke spesielt fristende for enslige med få sosiale bånd og forpliktelser i Norge og som gjerne har fast inntekt i form av uføretrygd, pensjon eller lignende. Mange kan også ha en god CV som gir dem gode muligheter til å få jobb og god inntekt i andre land. Tanken ved slik utvandring er at inndrivingen skal gjøres vanskeligere for kreditor samt at den inntekten man har skal holde lengst mulig ved at man får mer for pengene ved å bo i et lavkostland.

Nå vil vi først og fremst oppfordre til god moral og gjøre det som er mulig for å rydde opp etter seg når man har havnet i et gjelds uføre. På den andre siden så er det på det rene at mange kan oppleve situasjonen som så håpløs og kreditorene og inkassoselskapene som så kyniske at de bare ønsker å reise vekk fra alt sammen, noe som tross alt kan være forståelig uansett om man liker tankegangen eller ikke. Det er ganske åpenbart ut i fra henvendelser vi får fra våre lesere at mange faktisk vurderer et så drastisk tiltak for å komme vekk fra gjeldsproblemene.

Du kan ha gjeldsordning i utlandet

Dersom du vurderer å flytte til utlandet for en lengre periode med det formålet å flykte fra gjelden vil vi absolutt oppfordre deg til å vurdere en gjeldsordning istedenfor, selv om du uansett vil flytte til utlandet. Det er muligheter for å flytte til utlandet med en gjeldsordning og etter en ny lovendring i gjeldsordningsloven så kan du, etter at lovendringen er trådt i kraft, også søke gjeldsordning dersom du allerede er bosatt i utlandet. Dette er et mye bedre alternativ da du sliper å leke "katt og mus" med kreditor, inkassoselskap og staten. Etter 5 år har du blanke ark og du trenger ikke å forholde deg til muligheten for at enkelte kreditorer finner en eller annen måte å sette kjepper i hjulene for din plan om å rømme fra gjelden.

Hvordan påvirkes livsoppholdsatsene dersom jeg flytter til utlandet?

Fra 1.7.2014. har det blitt fastsatt faste veiledende livsoppholdssatser som skal brukes ved gjeldsordninger og utleggstrekk. For eksempel er satsen i 2014 for enslige kr 7890,- pluss rimelige bo omkostninger. Det er åpenbart at kr 7890,- rekker mye lengre stort sett i de fleste land i verden og i lavkostland som Thailand eller Filippinene (les om prisnivå på Filippinene her) kan man leve veldig godt på en slik inntekt. I den nye forskriften er det riktignok fastsatt faste satser men det er samtidig åpnet for å justere satsene opp eller ned etter en konkret vurdering av hva som trengs til livsopphold. Et slik avvik fra satsene skal alltid begrunnes i avgjørelsen. Det at skyldner har utvandret til et lavkostland er således noe man kan regne med at blir vurdert som et argument for å ned justere satsene betydelig.

Kan inkassosaken forfølge meg i et nytt land?

Som en hovedregel er det ingenting i veien med å forfølge en skyldner på kryss av landegrensene og det foreligger en del europeiske og internasjonale avtaler for å gjøre dette enklere. Dette betyr ikke at slik gjeldsforfølgning ikke byr på mange problemer og stor kostnadsrisiko for kreditor. 

For norske kreditorer er det fullt mulig å sende en utleggsforretning til namsmannen i Norge for å få pant i eiendeler i Norge og inntekter fra norsk arbeidsgiver eller NAV, selv om skyldner har flyttet ut av landet. Får å få tak i eiendeler eller trekk i inntekt i det landet du flytter til så må de imidlertid forholde seg til systemet i det aktuelle landet. Dette koster ofte mye penger og er som en hovedregel vanskeligere jo lengre vekk fra Norge man kommer og jo mindre utviklet system i det landet man flytter til er. I typiske krigsherjede land eller såkalte konfliktsoner som Syria og Afghanistan vil et fornuftig inkassoselskap eller kreditor aldri tenke på å bruke resurser på å forfølge skyldner i. I land innenfor EU eller USA som er godt utviklet er det generelt enklere for Norske kreditorer eller inkassoselskap å få hjelp fra kollegaer i de aktuelle landene til å drive inn kravene i det nye hjemlandet. Dette koster imidlertid vesentlig mer penger enn i Norge og er normalt ikke noe det brukes resurser på dersom kravet ikke er av relativ betydelig størrelse.  

Gjelder de vanlige foreldelsesfristene når jeg flytter til utlandet?

Den normale foreldelsesfristen er 3 år i Norge og 10 år på saker hvor det har vært foretatt rettslige skritt eller foreligger gjeldsbrev. Det er imidlertid et unntak i foreldelsesloven hvor det gis en tilleggsfrist på inntil 10 år. Dette betyr at til at foreldelsesfristen løper ut først ett år etter at skyldner er tilbake i Norges så lenge man er innenfor denne 10 års tilleggsfristen. Foreldelsen avbrytes også i Norge dersom kreditor setter i gang rettslige tiltak i det landet skyldner befinner seg dersom det er et "rimelig verneting" i det aktuelle landet. Man skal med andre ord bo veldig lenge i utlandet for at man kan påberope seg foreldelse når man flyter tilbake til Norge og det er samtidig en risiko for rettslige tiltak i det landet du flytter til.

Oppsummering

Man kan i stor grad rømme fra gjeld i Norge dersom man velger nytt land å bosette seg i utenfor Europa eller andre typiske velutviklede vestlige land som USA. Land i Asia, Afrika og Sør Amerika kan således ansees som relativ trygge for formålet og jo mer U-lands preg landet har jo vanskeligere for kreditor.

Namsmannen i Norge har imidlertid mulighet til å ta pant i eiendeler og inntekt i Norge og du kan risikere at det tas trekk i inntekt utover de normale livsoppholdssatsene dersom du bor i et typisk lavkostland. Dersom du skal spekulere i foreldelse må du regne med å oppholde deg svært lenge i utlandet for at denne strategien skal lykkes. Dersom du skal basere deg på inntekt fra Norge bør du da heller søke gjeldsordning da livsoppholdssatsen er like for gjeldsordning og utleggsforretning. Dersom du flykter fra gjeld i Norge kan du være rimelig trygg på at det blir foretatt trekk i din inntekt og du vil derfor sitte igjen med det samme beløpet uavhengig av om du har gjeldsordning eller ikke. Du har da lite å tape og alt å vinne ved å få en gjeldsordning mens du bor i utlandet.

Det er mye og omfattende juss angående problemene som tas opp i denne artikkelen. Vi har derfor forenklet mange problemstillinger for å unngå å gjøre artikkelen for lang. Det er mange forhold som ikke er nevnt her som kan ha betydning i ditt tilfelle. Les forøvrig vår generelle ansvarsfraskrivelse.