Pra Group Norge AS

Postadresse: Pra Group Norge AS, Postboks 9137 Grønland, 0133 OSLO

Besøksadresse: Pra Group Norge AS, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO


Telefon: 24 10 31 00/ 24 10 31 50
 
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kilde til kontaktinfo: Selskapets egen hjemmeside og Brønnøysundregistrene

Vi tar ikke ansvar for feil i opplysningene. Ta høyde for at opplysningene kan være feil og/ eller utdaterte. Dersom du skal sende viktig post til selskapet bør du alltid kontrollere adressen med annen kilde. Dersom du er skyldner og har fått brev fra selskapet bør du forholde deg til postadressen som fremgår av brevet.

Hvem er egentlig PRA Group Norge AS?

PRA Group Norge AS er et relativt nytt inkassoselskap i Norge som ble stiftet i 2010, da med navnet Aktiv Kapital Portofolie Collection AS. Man forstår da fort at dette egentlig ikke er et nytt selskap i Norge men en ny avlegger i fra det gamle Aktiv Kapital systemet som tidligere var et av Norges største inkassobyråer og som også er store ute i Europa.

Daglig leder og styremedlem i selskapet er ingen ringere enn Jørund Granholt. Når vi sier ingen ringere enn Jørund Granholt er dette dessverre ikke med positivt fortegn. Jørund Granholt var nemlig svært sentral i selskapet Transcom CMS, et selskap som av mange betegnes som den største inkassosvindelen i moderne norsk historie etter Finance Credit skandalen. Saken er blant annet omtalt i denne artikkelen på nettavisen.

PRA Group Norge AS har ifølge konsesjonsregisteret inkassobevilling fra Finanstilsynet til å drive fremmedinkasso. Det vil si drive inn krav på vegne av andre. De har ikke bevilling til å drive inn egne oppkjøpte fordringer noe som heller ikke er like lønnsomt da de ikke kan ta like høye inkassosalær på slike saker. Det som er litt komisk med dette er at etter vår kjennskap har de kun en nevneverdig kunde, nemlig AK Nordic AB hvor «AK» etter all sannsynlighet er en forkortelse for Aktiv Kapital». AK Nordic AB sin portefølje består etter det vi er kjent med via skyldner henvendelser og lignende av gamle oppkjøpte krav, typisk «råtten» forbruksgjeld og misligholdte kredittkort.

Det er vanskelig å gå slike selskap etter i sømmene for å finne eierforhold fordi selskapsstrukturen er særdeles omfattende med en rekke selskaper knyttet mot hverandre i en komplisert eierstruktur. Uansett så tyder alt på at PRA Group Norge AS og AK Nordic AB tilhører ett og samme konsern. Forutsatt at dette stemmer så driver PRA Group Norge AS egeninkasso med en fremmedinkasso bevilling fra Finanstilsynet og tar salærer deretter.

På selskapets hjemmeside fant vi følgende under overskriften "Hvem er PRA Group Norge AS?":

Utdrag fra Pra Group Norge AS sin hjemmeside.

Her omtaler PRA Group Norge AS seg selv som fordringshaver, dette selv om de kun har inkassobevilling til å drive inn fordringer på vegne av andre. Vi kan dermed ikke forstå dette på annen måte enn at PRA Group Norge AS ser på kravene hvor AK Nordic AB står som formelle eiere som sine egne fordringer. Vi finner det svært merkelig at Finanstilsynet tilsynelatende ikke har foretatt seg noe i forbindelse med dette.