Back to Top

Det du lurer på om inkasso og gjeldsproblemer!

Namsmenn

Hver kommune i Norge har sin egen namsmann, i mindre kommuner er dette normalt lensmannen. I de største byene er namsmannsfunksjonen ofte organisert som en egen enhet som namsfogd kontor. Her er et utvalg av namsmennene i de største kommunene.