Dersom du har normal inntekt og ikke er registrert med betalingsanmerkninger så er det raskt og enkelt å få innvilget et forbrukslån. Forbrukslån er imidlertid sjeldent en god ide da det er både dyrt og motiverer til overforbruk, noe som begge deler er en sikker vei ut i økonomisk uføre.

Dette gjelder ikke minst dersom du tar opp stadig nye forbrukslån for å dekke avdrag på andre forbrukslån og samtidig opprettholde et høyt forbruk. Men hva gjør man hvis man trenger et lån til forbruk eller et lån til refinansiering av gammel forbruksgjeld med høy rentesats?

Vi har med utgangspunkt i dette listet opp 11 punkter nedenfor hvor noen er avhengig av at du kan stille sikkerhet i fast eiendom mens de fleste alternativene ikke stiller noe slikt krav.

Be arbeidsgiver om et lån

Mange blir positivt overrasket over hvor villig arbeidsgiver er til å hjelpe sine ansatte ved økonomiske problemer og utfordringer. Arbeidsgiver føler at de kjenner den ansatte godt og det er normalt gjensidig tillitt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver vet at det aktuelle lånet vil få høy prioritet selv om arbeidsgiver er klar over dine eventuelle gjeldsproblemer.

For at dette skal lønne seg er det vesentlig at du får en gunstig rente fra arbeidsgiver. Det er normalt å følge normrenten til skatteetaten ved slike lån selv om det ikke stilles sikkerhet. Det er imidlertid lov å utarbeide en avtale som gir arbeidsgiver rett til å trekke de avtalte avdragene fra lønnen din.

Vær oppmerksom på at arbeidsgiver har lov til å gi deg et rentefritt lån men dette vil utløse skatteplikt for rentefordelen. Dersom lånerenten holdes innenfor normrenten som skatteetaten benytter seg av (2,1 % årlig rente i februar 2019), så utløser det imidlertid ikke skatteplikt. Det betyr at renten ikke må være lavere en denne rentesatsen på normrenten for å unngå skattepelikt.

Dette er en lavere rente en de fleste har på boliglånet sitt og dersom arbeidstaker får innvilget et tilstrekkelig stort nok lån så kan dette være en glimrende måte å refinansiere flere små gjeldsposter med forbruksgjeld.

Dersom arbeidsgiver gir deg et kortsiktig lån med tilbakebetalingstid på under ett år og lånebeløpet ikke overstiger 3/5 av folketrygdens grunnbeløp, så kan arbeidsgiver gi dette rentefritt uten at det utløser skatteplikt.

Be om forskudd på lønn eller feriepenger

Dette er igjen ett fornuftig tiltak hvor du er avhengig av velvillighet fra arbeidsgiver. I motsetning til et lån så medfører dette ikke noen risiko for arbeidsgiver da det er midler du allerede har opparbeidet deg men som du ikke har rett til å kreve utbetalt enda.
Ved små kort kriser så kan forskudd på lønn være et godt alternativ. Du kan uansett ikke få mer enn det du har opparbeidet deg siden forrige utbetaling. I så fall blir det juridisk ansett som lån fra arbeidsgiver.

Ved behov for mer penger over en lengre periode så er forskudd på feriepenger en bedre ide. Dersom du er i en vanlig fast stilling så vil du normalt til enhver tid ha feriepenger til gode oppspart i et tidsrom på ½ til 1 ½ år avhengig av hvor lenge det er siden forrige utbetaling av feriepenger.

Vær oppmerksom på at du må betale forskuddsskatt dersom du tar ut feriepenger i samme året som du har opparbeidet dem. I det lange løp har dette i praksis ingenting å si da feriepengene er skattepliktige uansett, det er bare snakk om når og hvordan skatten betales slik det er forklart om skatt på feriepenger i denne artikkelen.

Søk om kommunalt startlån

En forutsetning for å få innvilget et kommunalt startlån til refinansiering av forbruksgjeld er at det kan stilles pant i egen bolig. Et kommunalt startlån er i utgangspunktet ment å hjelpe unge og vanskeligstilte med å skaffe seg bolig men det kan også innvilges til økonomisk vanskeligstilte personer, som har behov for refinansiering for å kunne bli boende i eksisterende bolig.

Et kommunalt startlån administreres av kommunen men selve lånet gis av husbanken. Det er i utgangspunktet normal husbank rente på et kommunalt startlån, men kommunen kan legge til 0,25 prosentpoeng for å dekke sine administrasjonskostnader.

Be om forskudd på arv

Den eldre generasjonen ønsker gjerne å hjelpe sine barn samt at de ønsker at arven som kommer en dag skal forvaltes på en best mulig måte.

Dersom en arveberettiget sitter med omfattende forbruksgjeld med en gjennomsnittlig rentesats på over 20 % årlig rente så kan denne gjelden dobles mange ganger før det kommer noen arv. Dette vil være penger ut av vinduet og kjedelig for både arvemottaker og ikke minst den som skal etterlate seg arven i den viten at store deler av arven vil gå til å betale renter på gamle og dyre forbrukslån.

Dersom eldre ser at barna sliter med å få endene til å møtes i hverdagen og samtidig sitter med en veldig romslig økonomi selv og kan avse et større beløp for å hjelpe sine barn, så er forskudd på arv absolutt et fornuftig alternativ.

En generell regel er at barna normalt trenger pengene de får i arv mye mer i ung alder enn når foreldrene dør av naturlige årsaker i høy alder. Dersom foreldre har en romslig økonomi med mye penger på bok så har barna mer glede av pengene mens de selv har hjemmeboende barn enn de vil ha når foreldrene dør og barnebarna deres har flyttet hjemmefra.

Mange eldre vil også oppleve stor glede å se at arven kommer til nytte og glede hos sine barn mens de ennå selv lever fremfor å vente med dette til de dør.

Foreldre som gir forskudd på arv bør passe på at det blir tilstrekkelig dokumentert at det er gitt forskudd på arv dersom det er flere arvemottakere som eventuelt ikke får et tilsvarende forskudd. På denne måten kan foreldre sikre seg mot at forskudd på arv blir motregnet når den dagen kommer hvor de er falt bort og den resterende arven skal fordeles.

Når det gjelder forskudd på arv så er det viktig å tenke på at vi i 2019 ikke har arveavgift lenger. Det er imidlertid viktig å notere seg at store deler av den røde siden i norsk politikk tar til orde for å gjeninnføre arveavgiften dersom de kommer tilbake til makten. Dette kan være en ekstra motiverende faktor for å dele ut forskudd på arv nå.

Ta opp lån med pant i boligen din

Dersom du har friverdi i egen bolig, det vil si at boligens verdi er høyere enn heftelsene i boligen, så er det absolutt å anbefale å ta opp lån med pant i boligen din i stedet for å ta opp et forbrukslån.

Dette gjelder uansett om det er snakk om å ta opp et nytt forbrukslån uten at du sliter med gamle forbrukslån eller om du skal refinansiere gammel forbruksgjeld. Ved å ta et lån med pant i boligen så sliper du med vanlig boliglånsrente fremfor den skyhøye renten som er på forbrukslån og kredittkort.

Refinansiering med pant i egen bolig er veldig effektivt for å kvitte seg med gjeld med høye rentesatser og for å sitte igjen med flere disponible midler i måneden etter at faste utgifter er betalt. Du kan lese mer om refinansiering med pant i egen bolig ved gjeldsproblemer i denne artikkelen.

Ta opp lån med pant i bolig til familie eller venner

Dersom du ikke har friverdi i egen bolig så kan du be familie eller venner om å stille sin bolig som sikkerhet. De økonomiske fordelene med dette er lik fordelene med å ta opp lån med pant i egen bolig men det er også noen bakdeler.

Bakdelen er at dersom du misligholder lånet så går det ikke bare ut over deg men dem som har stilt sin bolig som sikkerhet. Disse kan risikere å måtte betale på ditt lån eller i verste fall måtte selge huset sitt. Den andre ulempen er at du legger begrensninger for disse dersom de ønsker å flytte og vil ta med egenkapitalen inn i et nytt boliglån. De må da enten selv betale ut ditt lån eller be deg gjøre dette for å få slettet heftelsene ved et salg.

Selg verdigjenstander

Bortsett fra fast eiendom og enkelte samleobjekter så faller gjenstander i verdi over tid. Dersom du har dyre gjenstander så bør du selge dette fremfor å ta opp et forbrukslån.

Siden gjenstander faller i verdi så kan du når du har kommet deg mer ovenpå igjen sannsynligvis kjøpe en tilsvarende gjenstand, med samme alder som gjenstanden hadde hatt dersom du hadde beholdt den, til en vesentlig lavere pris igjen. Du ender da opp der du uansett ville vært dersom du ikke hadde solgt samt at du slipper å være sittende med forbruksgjeld i tillegg.

Bytt til en billigere bil

Dersom du har en dyr bil med en del friverdi så kan du hente inn en del kapital og sitte med lavere månedlige utgifter ved å bytte til en billigere bilklasse. Det er viktig å poengtere at her er det ikke snakk om å kjøpe en eldre bil i samme klasse da dette som oftest bare vil ende opp i at pengene som spares brukes på dyre reparasjoner.

Dersom du har en dyr SUV i et dyrt merke så kan du nedgradere til en like gammel bil i en lavere bilklasse og et billigere bilmerke. Du vil da kunne hente inn en del kapital ved salget av den dyre bilen og samtidig sitte igjen med lavere månedlige utgifter.

Realiser dine verdipapir

Det er fornuftig å spare i fond, aksjer og andre verdipapirer. Det er imidlertid svært usannsynlig at gjennomsnittlig verdistigning på slike verdipapirer vil stige mer enn 20 % i året. Det kan skje i enkelte år men på lang sikt vil verdiøkningen nesten alltid være lavere. Det sier seg derfor selv at det er mye mer fornuftig å selge verdipapirer dersom man trenger penger enn å beholde verdipapirene og heller ta opp et forbrukslån.

Ja, du kan risikere at året som kommer blir et særdeles godt år i markedet og vil gi høyere avkastning enn det du betaler i renter på et forbrukslån. Det er imidlertid ikke usannsynlig at verdipapirene kan falle i verdi i kortere perioder på noen år.

Har du noen gang hørt seriøse investorer som anbefaler å ta opp forbrukslån for å kjøpe verdipapirer? Det har i hvert fall ikke vi hørt og vi tror det aldri kommer til å skje. Hvorfor skulle det være noe annerledes i motsatt tilfelle dersom valget står mellom å selge verdipapirer og ta opp et forbrukslån?

Når personer tar slike dårlige valg at de heller tar opp forbrukslån i stedet for å selge verdipapirer så ser vi alt for ofte at disse ender opp med å selge verdipapirene til slutt likevel.  De blir gjerne sittende med bitterhet og uten verdipapirer og stor forbruksgjeld.

Spar til forbruk og bygg opp en buffer

Dersom du ikke har råd til å kjøpe noe så bør du rett og slett vente med å kjøpe dette. Det eneste som bør kunne forsvare et kortsiktig forbrukslån dersom det ikke finnes andre muligheter er dersom du får helt prekære utgifter som du ikke kan velge bort eller utsette.

Dette kan være som dersom taket i huset ditt lekker eller dersom du må ta hastebehandling hos tannlegen. I slike tilfeller kan det være fornuftig med et kortsiktig forbrukslån. Da er det viktig å la det faktisk bli kortsiktig og lete etter alternativer for å bli kvitt forbrukslånet så fort som mulig.

All forskning viser at man bruker penger som man har jobbet og slitt for å spare opp mye mer fornuftig enn dersom man får raske penger ved kreditter eller forbrukslån.

Be om betalingsutsettelser og avdrag på større utgifter.

Dersom du vurderer å ta opp ett forbrukslån fordi det har kommet en eller flere uforutsette utgifter så kan du be om utsettelse eller avdragsordning. Dette trenger strengt tatt heller ikke å være på den utgiften som er uforutsett at du ber om utsettelse eller avdragsordning.

Dersom du tar kontakt med en kreditor før det du skylder dem forfaller til betaling for å finne en ordning så vil de aller fleste være positive og prøve å komme deg i møte. Dersom du venter til lenge etter forfall så har du allerede opparbeidet deg irritasjon og motvilje og denne muligheten er mye mindre.

Dersom du trenger et forbrukslån fordi de månedlige inntektene ikke strekker helt til for å dekke de månedlige inntektene så er forbrukslån en særdeles dårlig ide. Når forbrukslånet er oppbrukt så har du det samme problemet pluss et forbrukslån å betjene. Da er det alltid mye bedre å kutte på utgifter.

Dersom du bor i eid bolig så er det sjeldent et problem å be om avdragsfrihet på boliglånet i en kortere periode. Dette kan føre til flere tusen kroner mindre i månedlige utgifter frem til du kommer litt ovenpå igjen.

Nesten alt er bedre enn å ta opp forbrukslån!

For å bruke en velkjent frase fra Kopperud i komedieserien "side om Side", det å ta opp et forbrukslån er det dummeste du kan gjøre.  Det er en av de verste økonomiske beslutningene en husholdning kan gjøre, likevel tar norske husholdninger opp flere tusen forbrukslån daglig.

Ved å ta opp forbrukslån tar du på deg unødvendig høye renteforpliktelser som fort fører til månedlige utgifter på flere tusenlapper ekstra dersom lånet er litt større, noe du ville spart dersom du tok deg tid til å spare opp de samme pengene.

Forbrukslån danner også grobunn til et usunt forhold til penger. «Easy come, easy og» er et velkjent engelsk ordtak. Penger som kommer lett er det lett å sløse bort mens penger man har jobbet hardt for og har brukt lengre tid på å spare opp bruker man automatisk mer fornuftig.

I tillegg fører forbrukslån og kredittkort svært ofte til en kultur med stadig nye låneopptak for å dekke avdrag på gamle forbrukslån samt nytt forbruk. I beste fall så fører dette bare til en særdeles kostbar lærepenge. I verste fall så fører det til økonomisk ruin dersom du ikke klarer å snu i tide. Dessverre så er faktisk siste nevnte snarere regelen enn unntaket når det først har ballet på seg med flere forbrukslån og kredittkort.

Gjeldsregisteret gir ytterligere motivasjon til å se etter alternativer til forbrukslån

Det nye gjeldsregisteret som endelig er kommet er også et argument for å finne bedre alternativer til forbrukslån og kredittkort. Alle forbrukslån og kredittkort vil bli registrert i gjeldsregisteret og vil vise gjeldens størrelse, rentesats og innvilget kreditt. Selv om du har et kredittkort som du ikke har brukt så vil kredittkortet komme frem sammen med innvilget kredittgrense i gjeldsregisteret.

Det er også på det rene at opplysninger fra gjeldsregisteret ikke vil bli lagt til grunn ved søknad om «ordentlige lån» som bil og boliglån, men det vil også få betydning for din kredittverdighet. Jo mer gjeld og kreditt registrert i gjeldsregisteret jo dårligere kredittverdighet.

Bortsett fra lån med pant i fast eiendom så vil de andre alternativene vi nevner i denne artikkelen ikke føre til noen registrering i gjeldsregisteret eller forverre din kredittverdighet på annen måte. Selv om et lån med pant i fast bolig blir registrert i registeret så vil det se mye bedre ut enn et forbrukslån med samme lånesum.