Vi har tidligere tatt til orde for at refinansiering ved å bake gjeld inn i boliglånet, er den desidert mest fornuftige refinansieringsformen. Det faktum er ikke endret. Dersom dette ikke er noe som du får til så bør du lese vår artikkel om alternativer til forbrukslån.

Samtidig er realiteten slik a enkelte ikke lykkes med å få til en refinansiering med ovenstående metoder. Da er det siste alternativet som gjenstår å refinansiere forbrukslån og kredittkort med andre forbrukslån og kredittkort med bedre betingelser.

Refinansiering med kredittkort er den absolutt siste utvei i en vanskelig situasjon, men i helt spesielle tilfeller kan det ha noe for seg.

Kredittkort er det kredittproduktet som er lettest å få innvilget, ofte enklere enn forbrukslån. Dette fordi banken tjener penger via Visa eller Mastercard når du bruker kredittkortet ditt og ikke minst fordi det er det produktet med høyest rente. Det faktum at det er produktet med høyest rente gjør at det også bær være desidert siste utvei.

Dersom situasjonen din imidlertid er slik at du har en rekke kredittkort som du betaler på månedlig, så medfører dette både en uoversiktlig privatøkonomi, samt mye penger ut av vinduet ved at du gjerne betale månedlige gebyrer, fakturagebyr og lignende på mange kort.

I slike tilfeller kan det faktisk lønne seg å bake kredittkortgjelden inn i ny kredittkortgjeld, vel og merke dersom du har tilgang til et kredittkort med bedre betingelser og større kredittramme. Vi kan imidlertid ikke stresse det nok at dette er den absolutt siste utveien i en presset privatøkonomi.

Dersom din situasjon har gått så langt at du ikke lenger får innvilget nye kreditter, enten fordi du rett og slett har for mye gjeld, eller fordi du har pådratt deg betalingsanmerkninger, så er dette også en situasjon som gir deg særdeles få valgmuligheter.

I en slik situasjon kan det imidlertid skje at du fortsatt har gamle kredittkort med innvilget kreditt. Dersom det er tilfellet så bør du flytte mest mulig kredittkortgjeld over på de kortene med best betingelser og høy kredittgrense, slik at du slipper unna med best mulig rente og færrest mulig kreditorer.

Dersom du gjør dette er det også viktig at du sier opp de kredittkortene du betaler ut på denne måten. Dermed slipper du å falle for fristelsen til å bruke disse på nytt og dermed male deg enda mer inn i hjørnet, samt at det umiddelbart vil forbedre din kredittverdighet siden ubenyttet kreditt regnes som annen gjeld i det nye gjeldsregisteret.

Hva slags betingelser bør jeg se etter ved refinansiering med kredittkort?

Dersom du fortsatt er kredittverdig, men er avskåret fra å kunne refinansiere med pant i bolig eller få et forbrukslån, så kan det som nevnt ha noe for seg å forsøke å skaffe seg et kredittkort med bedre betingelser.

Spørsmålet som da stiller seg, er hva slags betingelser bør du se etter når du leter etter et nytt kredittkort? Først bør du finne en sammenligningsside hvor betingelsene stilles opp imot hverandre og gjør denne oppgaven enklere. Du kan finne det beste kredittkortet på Kredittkort360.com eller tilsvarende.

Når du skal refinansiere kredittkort med kredittkort så er det to forhold som er vesentlige, nemlig rentesats og kredittramme. Her skal renten være lavest mulig og kredittrammen høyest mulig, men ikke mer enn det du trenger til refinansieringen.

Betale inkassosaker med kredittkort.

En nødløsning som kan være fornuftig i helt spesielle tilfeller er å betale ut inkassosaker med kredittkort, vel og merke dersom dette vil være første steg for å bli kvitt betalingsanmerkninger som hindrer deg i dette.

Dersom en slik løsning derimot bare utsetter problemet i noen måneder og fører til at gjelden på nytt havner i inkassobyråenes klør, så vil det bare føre til vesentlige ekstra og unødvendige omkostninger.

Det er også en forutsetning at du i en slik situasjon faktisk har ubenyttet kreditt på et kredittkort, da du ikke vil få innvilget et nytt kort med betalingsanmerkninger. Det som er veldig synd er det faktum at mange benytter denne muligheten til å unngå inkasso i det lengste og betaler kredittkortgjeld med å stifte ny kredittkortgjeld, det er en negativ spiral som aldri vil ende godt.

Refinansiering med kredittkort bør kun være en gjennomtenkt engangshendelse som et ledd i en større plan.

Hvordan flytte gjeld mellom kredittkort?

En annen tjeneste du bør forsikre deg om at tilbys er muligheten til å betale regninger med kredittkortet, ikke fordi at du skal bruke kredittkortet til å stifte nye gjeld med å betjene løpende utgifter, men dersom det er mulig så kan du også enkelt betale ut dine gamle kredittkort med det nye kredittkortet uten unødvendig plunder og omkostninger.

Den viktigste jobben gjør du til slutt.

Hele hensikten med denne artikkelen er å hjelpe deg til å betale ned din forbruksgjeld så billig og raskt som mulig. Da er det ikke bare viktig å sørge for best mulig betingelser på gjelden frem til den er nedbetalt, men også unngå å opparbeide seg ny forbruksgjeld.

Det er dermed helt vesentlig at du dermed sier opp alle de gamle kredittkortene som du har innfridd så fort som mulig og før du faller for fristelsen til å bruke disse på nytt.

Dersom behovet for et nytt kredittkort skulle melde seg en gang i fremtiden så kan du alltids søke om et nytt kredittkort når økonomien har bedret seg.