Viste du at du har krav på gratis gjeldsrådgivning fra kommunen?

Alle kommuner i Norge er pliktig til å ha et tilbud til sine innbyggere om gratis gjeldsrådgivning. Dessverre har det historisk sett vist seg at kvaliteten på tilbudet har vært svært varierende fra kommune til kommune men dette har uansett blitt mye bedre med årene. Mange kommuner har valgt å "outsource" tjenesten noe som slettes ikke trenger å være noe dårlig alternativ for skyldner. Enkelte kommuner har valgt å benytte advokat som gjeldsrådgiver noe som må sies å være en gavepakke til dem som er så heldige å få dette tilbudet.

Gratis kommunal rådgivning eller betalt privat gjeldsrådgiver?

Den kommunale tjenesten om gjeldsrådgivning er helt gratis noe som gjør den attraktiv i seg selv. Som alt annet i samfunnet henger pris ofte sammen med kvalitet selv om det nødvendigvis ikke alltid betyr at dyrest er best. Det finnes skrekkhistorier om private gjeldsrådgivere som ikke bare har gjort en dårlig jobb men også har lurt sine klienter. På den andre siden er kompetansen og evnen til å se på alternative løsninger ofte generelt bedre hos de private gjeldsrådgiverne sett i forhold til offentlige gjeldsrådgivere.

En privat gjeldsrådgiver har mulighet til å legge opp sin provisjon etter resultat, noe som i mange tilfeller kan gi et bedre resultat for skyldner samtidig som det også øker risikoen for at skyldner rådes til den løsningen gjeldsrådgiveren tjener mest penger på og som ikke nødvendigvis er det beste alternativet for skyldner. På den andre siden beskyldes ofte offentlige gjeldsrådgivere til å se lite på alternative løsninger og er ofte veldig ensporet i forhold til å anbefale skyldner å søke gjeldsordning, spesielt i tilfeller hvor det er opparbeidet større inkassogjeld. Dette betyr ikke at gjeldsordning muligens er det beste alternativet, men kanskje skyldner i det minste hadde fortjent å få fremlagt flere alternativer til løsning i de tilfeller det er mulig.

For mange gjeldsofre er det et stort steg å bare innrømme at de har et problem og oppsøke hjelp. Bare det å ta kontakt med den offentlige gjeldsrådgiveren er således et stort steg i riktig retning og er uansett et mye bedre alternativ enn å forholde seg videre passiv. Vi vil derfor anbefale alle med gjeldsproblemer å forsøke det offentlige tilbudet først. Dersom det er veldig lang ventetid eller du føler at kompetansen eller kjemien ikke er til stede bør du imidlertid vurdere å oppsøke en privat gjeldsrådgiver eller advokat. Dette koster penger men sett i sammenheng med din totale gjeld og økonomiske det skal forhandles om er det forholdsmessig ubetydelige utgifter.

Hvordan går jeg frem for å få kontakt med den offentlige gjeldsrådgiveren?

Dersom du ønsker å kontakte den offentlige gjeldsrådgiveren i din kommune vil vi foreslå å kontakte NAV. Namsmannen kan også sikkert henvise deg til riktig person eller kontor. Nav har forøvrig også starten en gratis offentlig gjeldsrådgivning tjeneste på telefon. Denne kan du nå ved å ringe 800 45353. Vi kjenner ikke til kvaliteten på rådgiverne på denne telefon tjenesten men det kan være en grei start da de sikkert i det minste kan henvise deg til din kommunale gjeldsrådgiver. 

Husk at det som en hovedregel skal kunne dokumenteres at du har forsøkt å komme frem til en løsning med dine kreditorer før du kan få åpnet gjeldsforhandlinger i henhold til gjeldsordningsloven. Dersom du har bestemt deg for å søke gjeldsordning etter gjeldsordningsloven så kan den kommunale tjenesten være en enkel og praktisk måte å gjennomføre dette utenrettslige forsøket på. Dermed unngår du at du presses til løsningsforslag som du ikke kan leve med, samtidig som du får dokumentasjon på at du har gjennomført et slik forsøk. Namsmannen stiller sjeldent spørsmål når det kommer en henvisning fra en kommunal gjeldsrådgiver som opplyser at utenrettslig ordning ikke har vært mulig å få i stand.