Uansett om du har hatt tidligere betalingsproblemer med påfølgende betalingsanmerkninger eller ikke så kan det alltid være fornuftig å foreta en kontroll av hva kredittopplysningsbyråene har registrert av personlige opplysninger om deg og din finansielle historikk. Kredittopplysningsbyråene er faktisk pliktige til å gi deg en helt gratis utskrift at de personopplysningene de har registrert på ditt navn år du krever dette, en mulighet det kan være fornuftig for alle å benytte seg av innimellom.

Ikke la deg villede til å betale for en kredittsjekk av deg selv

Selv om kredittopplysningsbyråene er pliktige til å gi deg en gratis utskrift av de registrerte personopplysninger de har på deg, så har de lov til å be om betaling når du ber om en bearbeidet rapport uten å henvise til innsynsretten jf personopplysningsloven. En slik betalt rapport inneholder kanskje en såkalt utvidet scoringsmodell med en poengskala og/ eller en form for trafikklysløsning som viser om du er kredittverdig eller ikke eller antyder hvor stor risiko det medfører å gi deg kreditt.

Selv om en slik utvidet rapport alltid er interessant så er det på det rene at det er to faktorer som er helt avgjørende for om du i det hele tatt har kredittverdighet eller ikke. Hovedfaktoren er om du er registrert med negative betalingsanmerkninger eller ikke. Den andre viktige faktoren er om du har en akseptabel inntekt. Dersom du er registrert med betalingsanmerkninger vil du normalt alltid kategoriseres som ikke kredittverdig uansett hvor bra andrefaktorer er. Det er hvorvidt du er registrert med betalinganmerkninger eller ikke som er vesentlig å finne ut av når du ønsker å foreta en kredittsjekk av deg selv. Husk at alle dataene som er grunnlaget for en slik utvidet rapport skal fremgå av en gratis utskrift av registrerte personopplysninger jf personopplysningsloven.

Hvordan gå frem for å kredittsjekke deg selv?

Kredittsjekkdegselv.no har laget en nettside som har samlet aktørene som tilbyr kredittsjekk av deg selv gratis (slik det bør være). Bare velg aktøren du ønsker der så får du gratis innsyn i din kredittscore.

For å kredittsjekke deg selv kontakter du rett og slett det kredittopplysningsbyrået du ønsker å få innsyn hos og krever innsyn i registrerte personopplysninger på ditt navn med hjemmel i personopplysningsloven. Kredittopplysningsbyråene har ikke lov til å kreve betaling av deg for dette når kravet fremmes slik og de ikke klarer å lure deg til å kjøpe ekstratjenester slik som en bearbeidet rapport eler lignende. En slik utskrift vil av hensyn til ditt personvern ikke bli opplyst på telefon eller bli sendt på epost men blir normalt sendt til din registrerte postadresse i folkeregistret. Dette er fordi uvedkommende ikke skal få ut opplysninger om deg ved å utgi seg for å være deg. 

Det er 13 selskaper som har konsesjon fra Datatilsynet til å kreve kredittopplysningsvirksomhet. I praksis er det 4 selskaper som er aktive i kreditopplysningsmarkedet og som brukes av de fleste. Dette er Creditsafe, Experian, Bisnode Credit AS og Evry AS. Normalt skal det være tilstrekkelig å kontakte disse 4 selskapene da det i praksis er disse som benyttes av finansinstitusjoner og andre firmaer i Norge til kredittvurdering.

Dersom du vil være helt sikker på at intet negativt er registrert på deg så bør de også kontakte de resterende 13 selskapene. Disse firmaene er Eniro Norge (Proff Forvalt), Kredinor, Atradius Buyer Ratings, Kredittopplysningen AS, KO International AS, Assessment Global – Norsk Verdivurdering AS, Lindorff AS, Sergel Norge AS og Kredittfakta AS. Så vidt oss bekjent tilbyr disse selskapene kun kredittvurdering av foretak og det skal således ikke være nødvendig å kontakte disse.

Hva gjør jeg dersom det er feil i opplysningene?

Formålet med å kredittsjekke deg selv er å finne ut om det er registrert noe om deg selv som du ikke var klar over, typisk en negativ betalingsanmerkninger, samt forsikre seg om at registrerte opplysninger er korrekte. Dersom du finner opplysninger som du mener er feil bør du i første omgang underrette kredittopplysningsbyrået om dette og be dem rette opp feilen i sin database. Feilregistrerte skatteopplysninger, adressehistorikk eller lignende er sjeldent feil og bør være enkelt å få korrigert.

Negative betalingsanmerkninger byr derimot ofte på problemer da slike betalingsanmerkninger ofte ikke blir slettet til tross for at gjelden er oppgjort og betalingsanmerkningen skule vært slettet. For å få rettet og korrigert en feilaktig betalingsanmerkning anbefaler vi denne artikkelen om å fjerne betalingsanmerkninger. Betalingsanmerkninger som har utleggsregisteret som kilde kan by på utfordringer, vi har derfor skrevet en egen artikkel om denne problemstillingen.