Uansett om du har hatt tidligere betalingsproblemer med påfølgende betalingsanmerkninger eller ikke så kan det alltid være fornuftig å foreta en kontroll av hva kredittopplysningsbyråene har registrert av personlige opplysninger om deg og din finansielle historikk.

Kredittopplysningsbyråene er faktisk pliktige til å gi deg en helt gratis oversikt at de personopplysningene de har registrert på ditt navn år du krever dette, en mulighet det kan være fornuftig for alle å benytte seg av innimellom.

Ikke la deg villede til å betale for en kredittsjekk av deg selv

Kredittopplysningsbyråene er pliktige til å gi deg en gratis utskrift av de registrerte personopplysninger de har på deg. Tidligere kunne de kreve betaling for en bearbeidet rapport som viste din kredittscore, men etter at den nye kredittopplysningsloven kom så er de indirekte pliktige til å gi deg dette gratis, siden du har rett til å få en forklaring på en eventuell kredittscore. For at en slik forklaring skal ha en hensikt må du jo selvsagt få opplyst kredittscoren din.

Selv om en slik utvidet rapport alltid er interessant så er det på det rene at det er to faktorer som er helt avgjørende for om du i det hele tatt har kredittverdighet eller ikke. Hovedfaktoren er om du er registrert med negative betalingsanmerkninger eller ikke. Den andre viktige faktoren er om du har en akseptabel inntekt.

Dersom du er registrert med betalingsanmerkninger vil du normalt alltid kategoriseres som ikke kredittverdig uansett hvor bra andre faktorer er. Det er hvorvidt du er registrert med betalingsanmerkninger eller ikke som er vesentlig å finne ut av når du ønsker å foreta en kredittsjekk av deg selv.

Hvordan gå frem for å kredittsjekke deg selv?

For å kredittsjekke deg selv kontakter du rett og slett det kredittopplysningsbyrået du ønsker å få innsyn hos og krever innsyn i registrerte personopplysninger på ditt navn med hjemmel i kredittopplysningsloven. Kredittopplysningsbyråene har ikke lov til å kreve betaling av deg for dette. En slik utskrift vil av hensyn til ditt personvern ikke bli opplyst på telefon eller bli sendt på epost, men blir normalt sendt til din registrerte postadresse i folkeregistret. I dag er det imidlertid absolutt å anbefale å benytte deg av kredittopplysningsbyråenes nettbaserte løsninger på deres respektive nettside og kredittsjekke deg selv via den og identifisere deg elektronisk med BankId eller tilsvarende.

Det kreves ikke konsesjon lenger for å drive med kredittopplysningsvirksomhet, men kredittopplysningsforetak har registreringsplikt hos Datatilsynet. I praksis er det 4 selskaper som er aktive i kreditopplysningsmarkedet og som brukes av de fleste. Dette er Creditsafe, Experian, Bisnode Norge AS og Tietoevry Norway AS. Normalt skal det være tilstrekkelig å kontakte disse 4 selskapene da det i praksis er disse som benyttes av finansinstitusjoner og andre firmaer i Norge til kredittvurdering.

Så vidt oss bekjent tilbyr øvrige kredittopplysningsselskap kun kredittvurdering av foretak og det skal således ikke være nødvendig å kontakte disse.

Hva gjør jeg dersom det er feil i opplysningene?

Formålet med å kredittsjekke deg selv er å finne ut om det er registrert noe om deg selv som du ikke var klar over, typisk en negativ betalingsanmerkning, samt forsikre seg om at registrerte opplysninger er korrekte. Dersom du finner opplysninger som du mener er feil bør du i første omgang underrette kredittopplysningsbyrået om dette og be dem rette opp feilen i sin database. Feilregistrerte skatteopplysninger, adressehistorikk eller lignende er sjeldent feil og bør være enkelt å få korrigert.

Negative betalingsanmerkninger byr derimot ofte på problemer da slike betalingsanmerkninger ofte ikke blir slettet til tross for at gjelden er oppgjort og betalingsanmerkningen skulle vært slettet. For å få rettet og korrigert en feilaktig betalingsanmerkning anbefaler vi denne artikkelen om å fjerne betalingsanmerkninger. Betalingsanmerkninger som har utleggsregisteret som kilde kan by på utfordringer, vi har derfor skrevet en egen artikkel om denne problemstillingen.