En inkassosak alene gir deg ikke betalingsanmerkning

En vanlig myte i Norge i dag er at du ikke kan få lån med inkassosaker på deg. Mange tror til og med at gamle oppgjorte saker henger med deg resten av livet og noen tror et inkassovarsel regnes som en inkassosak. Heldigvis er mye av dette myter. Du kan ha hatt eller ha flere inkassosaker uten at du nødvendigvis er registrert med betalingsanmerkninger.

Forskjellen på en inkassosak og en betalingsanmerkning

Når en sak blir registrert hos et inkassoselskap må disse følge inkassoloven. Først skal de forsikre seg om at det er sendt et inkassovarsel som tilfredsstiller lovens krav, dersom dette ikke er gjort kan inkassoselskapet sende dette selv. Når et inkassovarsel med en betalingsfrist på minimum 14 dager er løpt ut kan det påføres inkassosalær etter fastsatte maksimalsatser når arbeidet med selve inkassosaken er igangsatt. Deretter skal det sendes en lovpålagt betalingsoppfordring med en betalingsfrist på minst 14 dager. Det skal også varsles om rettslig pågang, dette kan gjøres i betalingsoppfordringen eller i eget varsel etter forfall på betalingsoppfordringen. Først når det er gjort kan et inkassoselskap tidligst igangsette rettslig pågang.

De aller fleste inkassoselskap venter imidlertid til det er gått mer enn 28 dager fra forfall på betalingsoppfordringen da de dermed har lov til å doble inkassosalæret før de sender saken til rettslig inndriving. Det er heller ingen selvfølge at det igangsettes rettslige skritt på dette tidspunktet. Mange kreditorer ønsker at rettslige skritt skal være en aller siste utvei og ønsker at det gjøres flere forsøk på løsning før rettslige skritt vurderes. Enkelte kreditorer ønsker faktisk ikke at det igangsettes rettslige skritt i det hele tatt, noe som kan være problematisk i forhold til god inkassoskikk dersom slike rettslige skritt brukes som en trussel i utenrettslige inndrivingsforsøk. Vi går ikke nærmere inn på det her og henviser til vår artikkel om god inkassoskikk.

En betalingsanmerkning kan registreres tidligst 30 dager etter at det er igangsatt rettslige skritt på en inkassosak

Først når inkassoselskapet har igangsatt rettslige skritt, normalt i form av å sende en forliksklage eller utleggsforretning kan det registreres en betalingsanmerkning. Det skal imidlertid gå minst 30 dager etter at dette skritt er igangsatt samt at du skal få et forhåndsvarselvarsel fra kredittopplysningsbyrået med en 14 dagers frist til å uttale deg før betalingsanmerkningen blir registrert på deg. Dersom du har fremmet en saklig innsigelse på kravet så skal det ikke registreres en betalingsanmerkning på dette tidspunktet. Da må inkassoselskapet vente til de har en dom og betalingsfristen i denne er utløpt.

Du kan med andre ord ha en rekke inkassosaker uten at du har betalingsanmerkninger som kommer frem på en kredittsjekk. I en slik situasjon er det mye som tyder at du lever på "lånt tid" og du bør derfor handle så fort som mulig med tanke på refinansiering før det er for sent før det igangsettes rettslige skritt som etter hvert vil medføre en eller flere betalingsanmerkninger.

Søk refinansiering umiddelbart ved inkassoproblemer

Dersom du begynner å opparbeide deg inkassogjeld som du ikke klarer å betale ut uten nye låneopptak så bør du vurdere å søke refinansiering så fort som mulig mens du ennå ikke har pådratt deg betalingsanmerkninger, som nevnt over lever du i en slik situasjon på "lånt tid". Dersom du kan stille sikkerhet med pant i egen bolig bør det aldri være noe spørsmål uansett, selv om du vil få problemer med å betjene et nytt refinasieringslån. Du bør da ta opp et slikt lån for å unngå betalingsanmerkning og ikke minst utleggspant i den aktuelle boligen. Ta heller opp et refinansieringslån og legg boligen ut for salg dersom du ikke kan betjene et slikt lån. Dersom det blir tatt utleggspant blir en salgsprosess tyngre og du risikerer i ytterste konsekvens at huset blir begjært tvangssolgt. Et tvangssalg vil ofte medføre en betydelig lavere salgssum en et frivillig salg.

Dersom du imidlertid er i en situasjon hvor du må be venner eller familie sikkerhet eller stå som kausjonister bør du imidlertid tenke deg godt om dersom du vet at du over tid ikke klarer å betjene et nytt refinasieringslån. Du bør i så fall legge boligen ut for salg så fort som mulig slik at du ikke påfører disse kausjonistene problemer.

Et lite tips i gråsonen

Mange långivere er klar over at du godt kan ha inkassosaker uten at det er registrert betalingsanmerkninger. Det å gi feil opplysninger på en lånesøknad med den hensikt å få et lån man sannsynligvis ellers ikke ville fått regnes normalt som svindel og er straffbart dersom dette oppdages i ettertid. Mange långivere prøver derfor å gardere seg mot personer som er på vei inn i alvorlige gjeldsproblemer med mye inkassogjeld som ennå ikke har resultert i betalingsanmerkninger. Disse ber deg derfor ofte om å oppgi om du har uoppgjort inkassogjeld i en lånesøknad. Her formulerer imidlertid en del långivere seg noe klossete i søknadsskjemaet, noe du kan velge å utnytte dersom du tar sjansen.

Selv om du har en uoppgjort inkassosak hos et inkassoselskap så skylder du ikke inkassoselskapet noe som helst, du skylder hele gjelden inkludert inkassosalær til kreditor selv om det til syvende og sist er inkassoselskapet som skal ha inkassosalæret. Dersom du får spørsmål i et søknadsskjema om du har gjeld til inkassoselskap så mener vi derfor at du kan svare nei på dette. Dersom det imidlertid stilles spørsmål om du har uoppgjorte inkassosaker så må du svare ja. Her er det med andre ord et spørsmål om definisjon og hvordan spørsmålet formuleres. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er sikkert at alle er enige med oss i denne tolkningen, noen vil nok mene at det er åpenbart at det er uoppgjort inkassosaker man er ute etter. Vi tar derfor ikke ansvar dersom du får problemer med å følge denne fremgangsmåten. Det som uansett er helt uomtvistelig at en ved såkalt fremmedinkasso (gjeld som drives inn på vegne av kreditor) så skylder du ikke noe som helst til inkassoselskapet, alt er gjeld til kreditor.

Kommunalt startlån kan innvilges til tross for betalingsanmerkninger.

Et helt annet alternativ er et kommunalt startlån som er et samarbeid mellom Husbanken og norske kommuner. Alle norske kommuner skal ha et tilbud om kommunale startlån og lån kan innvilges til personer med gjeldsproblemer selv om disse har en eller flere betalingsanmerkninger. Du kan lese mer om kommunalt startlån i denne artikkelen.