Av og til opplever man å få et krav rettet mot seg som det oppleves praktisk eller moralsk riktig at en annen person tar ansvaret for. Dette kan også være så enkelt en annen person ønsker å hjelpe ved å ta over en eller flere regninger av ulike grunner. Dersom den andre personen er enig i dette så er det mange som tenker at det ikke skal være noe problem å foreta et debitorbytte i slike saker så lenge begge disse partene er enige i at dette er en ok løsning. Dette er dessverre ikke alltid så enkelt som mange tror da en slik avtale normalt trenger samtykke fra kreditor.

Kreditor avgjør

Dersom en person har pådratt seg en form for et gjeldskrav som er juridisk bindende ovenfor kreditor (vi forutsetter i denne sammenheng, for enkelthetens skyld, at det er snakk om et uomtvistet krav) så kan ikke skyldner selv velge å overdra sitt ansvar over til en annen person, selv om denne andre personen samtykker til dette. Kreditor kan velge å akseptere en slik løsning men vil i mange tilfeller avslå et slikt forslag.

Det som ofte er avgjørende for kreditor er todelt, hvem er mest søkegod (best betalingsevne) og hvor mye jobb vil et debitor bytte medføre for kreditor. Dersom den som tilbyr seg å overta skyldneransvaret er mer søkegod en den opprinnelige skyldneren så tilsier dette at det er fornuftig for kreditor å akseptere et slikt debitor bytte. Et slikt bytte kan imidlertid medføre en del arbeid og kreditor bør holde tungen rett i munnen for å unngå å rote prosessen til slik at den ender opp med å ikke kunne kreve noen av partene for gjelden. Dersom det gjelder et relativt lite krav er det derfor godt mulig at kreditor ikke gidder å ta utfordringene det medfører å bytte debitor på et utestående krav, selv om dette tilsier større mulighet for innfrielse av kravet. Kreditor ønsker i mange tilfeller minst mulig jobb med innfordringen og ønsker bare å få sendt kravet over til et inkassoselskap så raskt som mulig.

Unngå solidaransvar

En løsning som ofte er lettere å få kreditor med på er at ny skyldner tar på seg et medskyldneransvar (solidarisk ansvar) for gjelden og kreditor først retter kravet mot denne. En slik løsning innebærer kreditor kan rette kravet mot den nye skyldneren uten å miste rettigheter ovenfor den opprinnelige skyldneren. Ny og gammel skyldner blir således stående igjen som solidarisk ansvarlige for gjelden og kan begge kreves for hele gjelden etterson hvem kreditor velger å rette pågang mot. Dersom den nye skyldneren ikke gjør opp som avtalt kan dermed opprinnelig skyldner oppleve å bli krevd for hele gjelden selv.

Gjør det enkelt

Det å overlate gjeld til andre ved å foreta et debitorbytte ender ofte opp i en rotete prosess hvor en av partene har stor risiko for å bli sittende med skjegget i pastkassen. Vi vil mye heller anbefale å gjøre opp dere i mellom i så stor grad det lar seg gjøre og at opprinnelig skyldner innfrir gjelden ovenfor kreditor.