Prøv en ny taktikk, oppsøk inkassobyrået

Inkassoselskap har lov til å foreta oppsøk på skyldners bostedsadresse så lenge besøket er varslet på forhånd, taushetsplikten ivaretas samt at oppsøk ellers skjer i henhold til god inkassoskikk. Med andre ord skal oppsøk skje på en slik måte at naboer og andre medlemmer av husstanden ikke skal forstå at besøket gjelder et ubetalt inkassokrav. Skyldner kan nekte å slippe oppsøkskonsulenten inn eller i det hele tatt å prate med denne. Skyldner kan også gi beskjed etter å ha mottatt forhåndsvarsel om oppsøk at dette ikke vil føre frem og dermed ikke er ønskelig.

Et personlig oppsøk fra inkassobyrået regnes som kanskje det kraftigste lovlige utenrettslige inkasso middelet som et inkassobyrå kan iverksette. Det er omdiskutert om det i det hele tatt bør være lov, samt i hvilken grad det i det hele tatt er mulig å gjennomføre et slikt oppsøk uten risiko for at skyldners omgivelser skal forstå hensikten med oppsøket. Inkassoguiden er helt klar på at slike oppsøk bør forbys, enkelt og greit av den enkle grunn at det er nærmest umulig å foreta et slikt oppsøk med tilstrekkelig anonymitet ovenfor omgivelsene.

Skyldner kan besøke inkassobyrået uten forhåndsvarsel

Hvorfor ikke snu på saken og heller komme på et overraskende besøk til inkassobyrået angående din sak? Dette er helt lovlig uten at du på noen måte trenger å varsle ditt besøk. Ett hvert inkassobyrå som ønsker å fremstå som seriøst og handle innenfor god forretningskikk vil ta i mot et slikt besøk eller i verste fall be deg komme tilbake til en nærmere avtalt tid. Vi mener også at det vil være i strid med god inkassoskikk å nekte å møte skyldner på inkassobyråets forretningsadresse

Et inkassobyrå kan ha forretningsadresse hvor som helst i Norge og trenger ikke å befinne seg i din nærhet, veldig ofte vil du imidlertid oppleve at selskapet er lokalisert i din nærhet eller har en avdelig i din by dersom selskapet er blant de største og du bor i en av de største byene i Norge. Mange lokale kreditorer vil også ofte velge det lokale inkassobyrået. Dersom du er i den situasjonen at inkassobyrået har en besøksadresse i din nærhet er dette en taktikk du absolutt bør vurdere.

Hvorfor besøke inkassobyrået?

Et oppsøk til inkassobyrået kan være svært effektivt av mange årsaker selv om det varierer i forhold til hva din agenda er. En saksbehandler er gjerne erfaren med å møte skyldner på telefon men ikke ansikt til ansikt. Saksbehandlerne du møter på kontoret er gjerne ikke de samme som er ute og aktivt oppsøker skyldner og vil ofte oppleve et slikt overraskende besøk som ubehagelig, selv om det nok ikke er like ubehagelig som det er for en skyldner å få besøk hjemme på døren.

Dersom din hensikt er å oppnå sympati med påfølgende betalingsutsettelse, avdragsordning, reduksjon av kravet eller lignende så er dette lettere å oppnå ansikt til ansikt enn ved en telefonsamtale, selvfølgelig dersom du opptrer deretter som en sympatisk person. Du fremstår fort som mer menneskelig og det er normalt enklere å oppnå saksbehandlers sympati når du sitter ansikt til ansikt i stedet for å være bare en av mange klagende telefonsamtaler i løpet av en arbeidsdag.

Dersom du fremstår som tydelig irritert på grunn av det du mener er urettmessig krav eller andre kritikkverdige forhold fra kreditor eller inkassobyråets side så vil de fleste saksbehandlere synes det er ubehagelig å ha deg på kontoret. De vil gjerne strekke seg langt for å få deg raskest mulig ut og ofte være mye mer imøtekommende i forhold til å få en rask løsning på saken. Det er normalt at de fleste saksbehandlere har store friheter i forhold til å redusere eller slette inkassosalær uten samtykke fra overordnete. De kan dermed fort gå med på dette for å få deg ut av kontoret uten at du har trådt over noen grenser. Ta deg god tid og vis at du ikke stresser med å komme deg ut igjen. La saksbehandleren jobbe for å finne en løsning du aksepterer.

Aldri fremstå som truende!

Det er helt i orden å være tydelig irritert i din dialog med inkassobyrået uansett om det er skriftlig, på telefon eller ansikt til ansikt. Du bør imidlertid alltid strebe etter å være saklig og ikke hyle og skrike uansett hvor provosert du er. Slik uanstendig oppførsel fra skyldner er sett fra inkassoselskapets side en akseptabel grunn til å avslutte en telefonsamtale eller be deg forlate lokalet til inkassobyrået ved et oppsøk.

Du må selvfølgelig aldri komme med trusler rettet mot saksbehandler eller inkassobyrået. Dette vil bare ødelegge din troverdighet, gi inkassobyrået gyldig grunn til å ikke ville pratet med deg og vil normalt også være straffbart. De fleste inkassoselskap følger opp trusler med politianmeldelse.

Her mener vi trusler som rammes av straffeloven. Trusler eller advarsel om å rapportere selskapet til Finanstilsynet, sende klage til inkassoklagenemnda, gå til media, politianmelde straffbare forhold vedrørende krav og lignende er selvsagt helt akseptabelt. Det er ikke bare akseptabelt men noe du faktisk bør gjennomføre dersom du blir utsatt for alvorlige overtramp eller forhold fra kreditor/ inkassobyråets side du mener er kritikkverdige eller straffbare.