Tenk deg om før du skryter av dine formuesgoder på sosiale medier

Dersom du eier bolig, bil eller båt som er registrert i offentlige registre så vil inkassobyråene og namsmenn enkelt kunne finne ut av at du eier disse. Andre eiendeler som dyr hjemmeelektronikk, kunst, mynt og frimerkesamlinger og mye annet som ikke er tilgjengelig i offentlige registre vil det normalt ikke bli tatt pant i ved utleggsforretning, enkelt og greit fordi inkassobyråene og namsmannene ikke fanger opp at du eier dette.

Du kan være helt sikker på at inkassobyråene bruker de kildene som ligger så lett tilgjengelig ute i det offentlige rom som Facebook og Instagram er for å finne ut mer om deg. Disse har i alle år sittet og lest ukeblader og andre kilder for å finne skyldnere som står frem som lykkelige lotterivinnere og lignende. Du kan være helt sikker på at de etter hvert har forstått hvilken nyttig kilde spesielt Facebook er for å finne ut mer om deg i innkrevningsøyemed.

Namsmannen kan komme hjem til deg

Hovedregelen er at en utleggsforretning skal foretas på skyldners bopel (forretnings eller driftsted når det gjelder næring) men kan alternativt foretas på namsmannens kontor. I praksis foretas utleggsforretning nærmest uten unntak på namsmannens kontor ved en såkalt kontorforretning. Namsmannen foretar da noen kjappe søk i arbeidstakerregisteret, eiendomsregisteret, verdipapirregisteret og løsøreregisteret og nøyer seg ofte med dette. Finner namsmannen noe å ta utlegg i så gjør den det hvis ikke avsluttes gjerne saken med "intet til utlegg". Det er kun dersom namsmannen har grunn til å tro at du sitter på verdier som ikke er registrert den tar seg bryet med å komme hjem til deg ved avholdelse av en utleggsforretning, ofte er dette etter oppfordring fra inkassobyrået om at de kjenner til verdier du sitter på. Dersom du har slike verdier og du ønsker å skjule disse for namsmannen så ønsker du ikke dette.

Nå er ikke vår intensjon å oppfordre våre lesere til å bruke enhver situasjon til å unndra seg gjeld og gjemme unna gjenstander for kreditorene og namsmannen. Du har gjerne et sterkt ønske om å gjøre opp gjelden men ønsker at den relativt verdifulle frimerkesamlingen du har hatt siden du var barn og kanskje arvet av din bestefar ikke skal bli tatt pant i og bli solgt for "en slikk og ingenting" ved tvangssalg. Ved å være litt bevist på hvordan du opptrer ovenfor kreditorer og namsmenn samt på sosiale medier så kan du dermed skåne frimerkesamlingen som har stor verdi for deg men relativ liten verdi for andre. Nå finnes det noen unntak i dekningsloven for ting med affeksjonsverdi men det er veldig diffust hvor grensene går og ikke alle ønsker å ta risikoen for at namsmannen gjør en fornuftig vurdering i slik henseende.

Når det gjelder eksempelet med frimerkesamlingen så er det minimal mulighet for at kreditorer eller namsmannen skal finne ut om denne så lenge du holder den for deg selv og ikke skryter av den. Dersom du legger ut masse informasjon om denne på sosiale medier, deltar aktivt på forum som omhandler temaet og lignende så må du være klar over at noen kan finne ut av at du sitter på verdier som du ikke ønsker at disse ikke skal vite. Dette trenger ikke bare å være kreditorer og namsmannen men kan også være andre med uærlige hensikter som ser en mulighet for et lett bytte ved et innbrudd.

De store selskapene følger deg på Facebook og Instagram

Nå er kanskje den omtalte frimerkesamlingen det som det er mest vanlig at man skryter av på sosiale medier som Facebook og Instagram. Du trenger rett og slett ikke å skryte av noen gjenstander som helst, bare det at du legger ut bilder av at du reiser på flotte luksusferier og lignende er mer enn tilstrekkelig for å vekke interessen til en ivrig medarbeider på en langtidsovervåkningsavdeling hos et inkassoselskap. Dersom du utporsjonerer en livsstil som ikke samsvarer med din økonomiske situasjon "på papiret" så vil en oppmerksom kreditor reagere.

Selv om du kanskje har fått reisen/ reisene som gave av foreldre aller andre gode venner og det dermed fortsatt ikke er endringer i din personlige situasjon, så kan det å legge ut slik informasjon på sosiale medier føre til en rekke av utleggsforretninger fra kreditorer som vil prøve på nytt om det finnes verdier å ta pant i. Selv om slike forsøk igjen ender med "intet til utlegg" så vil for eksempel fire utleggsforretninger som er "trigget" av slik unødvendig posting på sosiale medier bare i omkostninger komme på over kr 10000,- med dagens gebyrer. Dette medfører ingenting positivt for noen av partene.

Dersom du eier en veteranbil eller en bil fra før årtusenskiftet så vil denne i utgangspunktet bli antatt til å ikke ha noen verdi. Namsmannen vil normalt ikke ta bryet med å ta pant i den og dersom det likevel gjøres er det relativ lliten risiko for at kreditorene vil ta sjansen på å legge ut mange tusenlapper med å forsøke å tvangsselge denne. Dersom inkassobyrået imidlertid plutselig finner ut av at bilen faktisk er restaurert eller rigget på alle mulig vis og faktisk har en betydelig verdi så vil dette fort endre seg. Bilen du kanskje har jobbet og slitt med i mange år kan plutselig bli tvangssolgt for langt under den reelle verdien. Dersom du vil unngå dette i det lengste bør du være veldig bevisst i forhold til hvordan du oppfører deg på sosiale medier i forhold til bilder og omtale av bilen.

Andre gjenstander som vil virke som en magnet på kreditorer som følger med deg på sosiale medier er alle former for luksusgjenstander som ikke er nødvendig i en normal husholdning. Dette kan være dyre elektronikkgjenstander, kunst og mye mer.

Beskytt ditt privatliv, gjør dine brukerkontoer på sosiale medier privat

Løsningen på problemet er enkel. Det er rett og slett enten å la være å poste slik informasjon på sosiale medier og ellers på internett, noe som er den beste løsningen. Det andre tiltaket du bør vurdere, uansett om du har verdier å skjule eller ikke, er å gjøre dine kontoer på sosiale medier private slik at kun de vennene og dem du har godkjent kan se informasjonen du poster. Det er jo kjent fra før av at også innbruddstyver følger med på Facebook for å lete etter innbruddsobjekt hos folk som skryter av at de reiser på ferietur.

Ikke skryt av lotterigevinster

Det samme gjelder dersom du er så heldig å vinne en betydelig sum i Lotto eller tilsvarende. Dersom du vinner 10 millioner er det kanskje ikke så viktig da du gjerne bare betaler ut all gjeld med glede uansett. Dersom gevinsten imidlertid er mindre så ønsker du kanskje selv å velge hvordan du bruker gevinsten. Kanskje du har noe helt nødvendig ved siden av den gamle gjelden som du trenger pengene til. Du vil kanskje betale ut de dyreste kreditorene først (de med høyest rente) samt forsøke å forhandle ned gjelden noe før du betaler. Dersom du glad og lykkelig forteller til omverdenen på sosiale medier og kanskje går ut i media med den glade nyheten kan du være sikker på at en kreditor som fanger dette opp gjør alt for at de skal bli prioritert. Dette gjør de ved å sende en utleggsforretning i all fart for å komme først i køen. Dette resulterer i nye gebyrer på saken, du kan ikke selv velge hvordan du prioriterer, og du mister mulighetene til å forhandle ned gjelden.

Vær ærlig og redelig men samtidig også litt kynisk

Vårt formål med denne artikkelen er ikke å oppfordre våre lesere til å gjøre det de kan for å unndra seg sin gjeld og sine forpliktelser. Samtidig er det et faktum at kreditorene og inkassoselskapene er kyniske og av og til må man være litt kynisk tilbake for å unngå å bli helt overkjørt. Kredittkortselskapet bryr seg ikke om at de nærmest har lurt deg inn i en kredittavtale med 25 % rente og lar renter og gebyr villig påløpe når du får problemer med å betale. Inkassobyråene er kun opptatt av en ting nemlig å få inn pengene fra deg og gjør det de kan innenfor lovens rammer og faktisk ikke sjeldent utover lovens rammer også. I denne sammenhengen er det viktig at du tør å tenke på deg selv og ivareta egne interesser. Dersom du sitter på noe formuesgoder som betyr veldig mye for deg personlig men har en relativ liten verdi for kreditorfellesskapet i en helhet så trenger du i hvert fall ikke å oppfordre disse til å forsøke å ta pant i dem slik at de kan selges langt under sin reelle verdi.