Virke inkasso, som er inkassobransjens egen organisasjon og hvor de aller fleste inkassoselskapene som ønsker å fremstå som seriøse er medlem i, har nylig hatt de selv kaller en ”inkasso fagdag”. Her går de gjennom organisasjonens hovedmål og viktige dagsaktuelle temaer for bransjen. Vi har fått tilgang til en omfattende samling av presentasjonene fra dagen som forteller mye hva bransjens agenda er.

Det var tre hovedtemaer for dagen:
  • Kommende lov/ forskriftsendringer.
  • Hvordan håndtere fokus fra media og offentlige organer som Finanstilsynet, Datatilsynet og Forbrukerrådet/ Forbrukerombudet. Tre instanser som forøvrig har blitt invitert og fått tildelt sin halvtime for å tale til forsamlingen og dele sine berettigede bekymringer mot bransjen.
  • Politisk påvirkning til fordel til inkassobransjen.

Først må vi si at det er positivt at inkassobransjen tilsynelatende holder seg oppdatert på nye lover og forskrifter, endringer som kommer eller er kommet. Dessverre viser vår erfaring at problemet ikke er at bransjeorganisasjonen kjenner til dette. Utfordringen for bransjen er å få videreformidlet kunnskapen ned på saksbehandlernivå hos de enkelte medlemmene som er de fleste norske inkassobyråene.

Vi synes også det er positivt at bransjen har fokus på alt det negative rundt bransjen som går frem av media samt fokuset fra Forbrukerrådet vedrørende inndrivelse av tvilsomme inkassokrav samt de svært mange graverende tilsynsrapportene fra Finanstilsynet den siste tiden. Det vi imidlertid vil stille spørsmål ved er hvorfor i all verden bransjen ikke selv klarer å sette seg inn i gjeldende lovverk uten opplæring fra offentlige myndigheter. Det er faktisk ikke rakettforskning å sette seg inn i gjeldende lovverk, forskrifter, offentlige rundskriv, dommer, avgjørelser i inkassoklagenemnda og andre rettskilder.

Det er vel ikke Finanstilsynets oppgave å lære opp inkassobransjen, deres oppgave er som det fremgår av navnet nemlig et tilsynsorgan. Selvfølgelig har også et offentlig organ en viss veiledningsplikt men det sier vel sitt når nesten hele presentasjonen dreier seg om de mange alvorlige overtrampene som går igjen i nesten hvert eneste stedlige tilsyn Finanstilsynet avholder.

Når det gjaldt forbrukerombudets tildelte tid går vi ikke nærmere inn på denne da vi antar at ombudets forside på presentasjonen deres sier sitt. Forsiden så slik ut:

Forbrukerombudets presentasjon i møte med Virke Inkasso
Virke inkasso sin skremmende politiske agenda!

Det er ikke noe nytt at inkassobransjen er aktive lobbyister. Allerede rundt årtusenskiftet brukte Norske inkassobyråers forening, som bransjeorganet den gang het, enorme summer på å engasjere Rune Gerhardsen til å drive lobbyvirksomhet for å påvirke lovarbeidet som blant annet hadde til formål å redusere bransjens enorme inkassosalærer.

Mens det er mye fokus i media på gjelsregisteret, forbrukslån og kreditter som gis over en lav sko og generelt negativ omtale av inkassobransjen. Mye av dette som en følge av reaksjoner fra Finanstilsynet og Forbrukerrådet, så skulle man tro at bransjen hadde nok å ta tak i for å sikre at bransjen forblir like lukrativ i fremtiden. Bransjen ser tydeligvis ikke dette som noen betydelig trussel for fremtiden eventuelt er de rett og slett så fremtidsrettede at de forstår at en det ikke er noen vei utenom at en betydelig del av dagens inntektsgrunnlag helt eller delvis vil falle bort.

Virke inkasso vil ta over all offentlig innkrevning!

Virke inkasso har nemlig en helt annen agenda for bransjen i fremtiden. De vil nemlig jobbe på politisk nivå inn mot partiene for å privatisere all offentlig innkrevning, eller konkurranseutsette det slik de selv omtaler det. Dette gjelder blant annet årsavgift på bil, NRK lisens, Studielån og skatteinnkrevning. Videre vil de kreve like rammevilkår for offentlige kreditor og private kreditorer. Det er jo selvfølgelig å anta at de da ikke vil svekke det offentlige sine rettigheter men styrke private kreditorers rettigheter.

Det er kun en åpenbar årsak til at inkassobransjen ønsker dette. De vil tjene enda mer penger, mye mer. Det minste samfunnet bør kunne forvente er at de rydder opp til de grader i egen bransje før de i det hele tatt skulle tørre å tenke på å jobbe mot en slik agenda.

Som skyldner er noe av det verste du kan oppleve pågang fra offentlige kreditorer med sine særegne rettigheter. Til tross for det tror jeg alle skyldnere tross alt er glad for at dette skjer via organer som Statens Innkrevningssentral og kemnerkontorene i stedet for Lindorff eller Kredinor som nok er de som dette ellers ville havnet hos.

Bransjen har det romslig. Kanskje litt for romslig økonomiske rammebetingelser?

Ellers kan vi nevne at ”inkasso fagdagen” ble holdt på et”Ærverdige Grand Hotel i nyoppusset drakt” som de selv omtalte konferansestedet. Lunsj og festmiddag i Grand Hotel Palmen Restaurant. Før kveldens festmiddag var det ” Samling i Grands toppetasje Eight Rooftop Bar. Aktiviteter med leverandører og samarbeidspartnere og åpen bar”. Det er med andre ord ikke snakk om å leie en gymsal med servering av pølser av brus når inkasso Norge skal ha en fagdag.

Uansett hvordan man snur og vender på det og om man synes det er rett eller galt, så er det uomtvistelig at det er ”mannen i gata” som sliter med å få endene til å møtes og betale sine regninger i tide som betaler for denne moroa.

Hele presentasjon for fagdagen finner du her.